Jump to content
Sykepleiediskusjon

KOLS og NSAIDS


Newbie

Recommended Posts

  • 2 years later...

Hvorfor anbefales ikke astma/KOLS-pasienter å bruke NSAIDs, siden de ikke hemmer lipoksygenasen?

Svar@2x.pngSVAR:
Tilbakeholdenheten med å bruke ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) til astmatikere skyldes risikoen for å utløse et akutt astmaanfall. Disse midlene kan gi allergiske symptomer og bronkokonstriksjon. En antatt mekanisme er at hemming av prostaglandinsyntesen fører til forskyvning av arakidonsyremetabolismen mot økt syntese av leukotriener. Altså at hemming av cyklooksygenase (COX)-enzymer fører til at mer arakidonsyre metaboliseres av lipoksygenase-enzymer og at det derved dannes mer leukotriener som gir sammentrekning av glatt bronkialmuskulatur i luftveiene. Dette er trolig ikke hele forklaringen, ettersom enkelte pasienter har en kryssreaktivitet overfor alle midler som hemmer cyklooksygenase, mens andre bare reagerer på en type NSAIDs. Dersom reaksjonen skyldes en slik virkningsmekanisme er det rimelig å forvente doseavhengighet med større risiko ved høye doser. Tintinalli angir at forekomsten av bronkokonstriksjon hos astmatikere som eksponeres for acetylsalisylsyre eller NSAIDs kan anslås til 8-20%. Selv om de fleste astmapasienter ikke får respiratoriske bivirkninger ved bruk av NSAIDs, vil det alltid være en risiko for slike reaksjoner (1-3).

 

https://www.relis.no/sporsmal_og_svar/4-4816?source=relisdb

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy