Jump to content
Sykepleiediskusjon

Tar du underernæring på alvor?


Cathrine

Recommended Posts

Jeg var nylig på en temakveld om antioksidanter og kreft i regi av OUS. Der ble det også tatt opp problemer rundt underernæring, og foredragsholder sa at leger og sykepleiere måtte bli flinkere til å identifisere underernæring hos pasientene, slik at vi kan sette inn tiltak fort. Vi vet jo at underernæring øker risiko for død.

Jeg skriver derfor dette her for å påminne dere om viktigheten av dette. I denne forbindelse er det viktig å huske på at en pasient kan være overvektig og likevel underernært. Det er vekttapet og mattinntaket vi må se på.

 

Moderat underernæring

En person er definert som moderat underernært (tilsvarer ICD-10 koden E.44: Moderat

underernæring, eller TO5; Ernæringsproblem hos voksen) hvis han/ hun oppfyller

minst ett av følgende kriterier:

 

x Ufrivillig vekttap > 10 % siste 3-6 måneder eller > 5 % siste 2 måneder

x KMI < 18.5 kg/m2 (> 70 år: KMI < 20)

x KMI < 20 kg/m2 (> 70 år: KMI < 22) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 6 måneder

x Matinntak < halvparten av beregnet behov siste uke

 

Alvorlig underernæring

 

En person er definert som alvorlig underernært (tilsvarer ICD-10 koden E.43 alvorlig

underernæring) hvis han/hun oppfyller minst ett av følgende kriterier:

x 15 % ufrivillig vekttap siste 3-6 måneder eller mer enn 5 % ufrivillig vekttap siste måned

x KMI < 16 (> 70 år: KMI < 18.5)

x KMI< 18,5 (> 70 år: KMI < 20) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 3 måneder

x Matinntak < en fjerdedel av beregnet behov siste uke.

 

 

I følge helsedirektoratet må vi jo si at underernæring er et stort problem, jeg kopierer fra veilederen deres:

 

En vurdering av ernæringsstatus blant kirurgiske pasienter i Oslo viste at 39 % av

pasientene var enten moderat eller alvorlig underernærte (12). Statens ernæringsråd

anslo i 1997 at rundt 30 % av alle kreftpasienter er underernærte (13), mens en studie

ved St. Olavs hospital viste at 2/3 av kreftpasientene som ble innlagt på avdeling for

lindrende behandling var underernærte (14). En prospektiv studie blant eldre over 70

år på en medisinsk avdeling i Oslo viste at nærmere 60 % var i ernæringsmessig risiko

ved innleggelse (15).

 

http://helsedirektor...derernering.PDF

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Missi

Vi gjør ernæringsscreening på doculive når det er aktuelt. Nå jobber jeg på en avd hvor pasientene er fort inn og fort ut, men noen langliggere har vi (dvs 1-2 uker). Da prøver vi iallfall, men kunne nok blitt flinkere.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy