Jump to content
Sykepleiediskusjon

Hvilke krav til opplæring kan man forvente som ny 100% fast ansatt i en Bemanningssentral?


Nuna

Recommended Posts

Jeg hadde en ganske intens diskusjon med en lege i dag og er interessert i andres synspunkter i saken.

Hans påstand: "Er du utdannet sykepleier, så er du sykepleier og kan ikke forvente å få opplæring ved hver nye avdeling du skal på, da kan de jo ikke bruke deg. Så stor forskjell på oppgavene fra sted til sted er det ikke. Det blir først når du evt. er anestesisykepleier el. lignende at du kan forvente ekstra opplæring."

Min mening: "Hvis man er ny på et sykehus og skal jobbe på opp til 3 avdelinger pr uke og spennet på pasientgruppen varierer fra premature babyer til eldre, nyopererte pasienter med flere tilleggsdiagnoser bør det stilles store krav til opplæring ved hver avdeling, selv om man er utdannet sykepleier."

Noen som vil dele sine synspunkter?

Link to comment
Share on other sites

Jeg synes man burde få opplæring, det er tryggere for både sykepleier og pasient, og avdelingen sparer faktisk mye på å gi en dag eller to med opplæring! MEN mange av bemanningssentralene gir dessverre ikke opplæring, nettopp fordi man går på flere forskjellige avdelinger og det blir "bortkastet" tid og penger med opplæringsvakter på så mange forskjellige steder...

Link to comment
Share on other sites

De fleste bemanningssentraler er vel delt inn i kir/med/barn. Har du opplæring på med forventes det at du kan arbeide på alle medisinske avdelinger. Du vil ikke som nyutdannet eller ukjent på feltet arbeide med premature barn uten tilstrekkelig opplæring. Hvis du føler du har for liten kompetanse til å takle utfordringen eller synes opplæringen er for dårlig i denne arbeidssituasjonen, kan du søke deg inn på en avdeling i vikariat eller liknende eller velge ut noen få avdelinger du tar vakter på. Hele poenget med en bemanningssentral er jo at du er kompetent til å arbeide på flere ulike avdelinger i en arbeidsuke og er komfortabel med denne arbeidsmåten. Det kan jo være utfordrende med tanke på at du ikke får et stabilt arbeidsmiljø rundt deg. Jobbet en kort periode via bemanningssentral. Hadde valgt ut noen få avdelinger jeg tok vakter på. For meg passet ikke denne arbeidsmåten og valgte å finne noe annet. I utgangspunktet er jeg delvis enig med legen.

Link to comment
Share on other sites

Jeg trodde ikke poenget med bemanningssentral var å være kompetent nok til å jobbe på ulike avdelinger... Selv om det absolutt hadde vært mest hensiktsmessig å bruke de mest kompetente sykepleierne med bred og lang erfaring, tror jeg utvalget hadde vært litt knapt og behovet er stort. Ser jo at de også reklamerer for stillingene i bemanningssenter med at det er en god måte å nettopp skaffe seg bred erfaring på. Bemanningssenter har kommet mer og mer siste årene og det er mye positivt ved det, avd. lederne sparer mye tid på å overlate innleiing av vikarer til et byrå, det letter utfordringene med de korte sykefraværene og fler kan få økt stillingsandel ved å ta deler av sin stilling i et bemanningssenter. En god grunn til å starte interne bemanningssenter i stedet for å benytte adecco o.l må jeg jo tro er for å få en mer eller mindre fast stab av vikarer som etter hvert kan bli en god ressurs og med en stor kompetanse til å jobbe på flere ulike avdelinger. Men da er det jo helt nødvendig å gi god nok opplæring slik at vikarene kan tilegne seg denne kompetansen og føle seg trygge underveis (ellers vil de vel bare som du foreslår, bytte jobb). En annen grunn til at nye vikarer burde få god opplæring er jo at det blir meldt ganske mange uheldige hendelser knyttet til bruk av vikarer. Og det tror jeg ikke bare har med mangel på faglig kompetanse, men også manglende kjennskap til rutiner og prosedyrer på de ulike avdelingene.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy