Jump to content
Sykepleiediskusjon

Poliovaksine


Cathrine

Recommended Posts

Det anbefales at den voksne befolkningen frisker opp vaksinene mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio: http://www.nrk.no/norge/vaksinene-som-voksne-bor-huske-a-ta-1.11670847

Og dette med poliovaksine er jo blitt diskutert spesielt i det siste med tanke på de syriske flyktningene som kommer til Norge. Har dere vedlikeholdt poliovaksinen, eller kommer dere til å ta den?

Link to comment
Share on other sites

Jeg var inne på vaksinekortet mitt og så, og jeg hadde ikke mindre enn 4 boostere etter barnevaksinen på polio, så tror jeg er oppfrisket og vel så det. Har også tatt booster mot kikhoste, og holder også stivkrampevaksinen oppdatert. Det eneste jeg ikke er fullvaksinert mot er kusma, fordi jeg reagerte meget kraftig på barnevaksinen mot kusma, meslinger og røde hunder, men blodprøver viser at jeg har nok antistoffer i blodet mot meslinger og røde hunder likevel.

 

Jeg stiller nok i en særstilling siden jeg i tillegg til å være sykepleier også har nedsatt immunforsvar, og dermed er i risikogruppe for mange av sykdommene

Link to comment
Share on other sites

Ja da er jo du godt vaksinert og rustet i tilfelle det skulle bli et utbrudd av polio.

Lurt å måle antistoffer, jeg reagerer på tetanusvaksine, og har fortsatt masse antistoffer selv om det er gått mer enn 20 år siden jeg vaksinerte meg sist.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Problemet med polio slik jeg ser det, er at sykdommen kan forløpe svært lett slik at man ikke blir diagnostisert, og at den er smitteførende allerede før symptomdebut. Da er det kanskje lurt å være føre var og friske opp vaksinene sin slik de anbefaler.

Jeg kopierer og smitte måte og symptomer fra FHI sine sider:

"Smittemåte og smitteførende periode

Direkte kontaktsmitte fra person til person ved fekal-oral kontakt, men også nærdråpesmitte ved hosting gjennom sekret fra svelg kan forekomme. Næringsmiddelbårne utbrudd kan forekomme. Smitteførende flere dager før og opptil 3-6 uker etter symptomdebut. Kronisk bærertilstand er svært sjeldent.

Inkubasjonstid

1-2 uker.

Symptomer og forløp

Akutt poliomyelitt er i 90% av tilfellene asymptomatisk eller med svært lette symptomer. Mindre enn 1% av de smittede utvikler pareser. De resterende utvikler et klinisk bilde med lette symptomer som feber, muskelsmerter, kvalme og oppkast i 1- 2 uker. 5-10% av alle som blir smittet tilfellene utvikler meningitt. Ved utvikling av slappe pareser vil ca. 50% av tilfellene gå tilbake i løpet av uker eller måneder. Større nevrologiske komplikasjoner som lammelser av svelg og respirasjonsmuskulatur kan opptre i ca. 10% av tilfellene av paralytisk sykdom."

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6493&Main_6157=6287:0:25,5499&MainContent_6287=6493:0:25,6833&Content_6493=6441:82836::0:6446:96:::0:0

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy