Jump to content
Sykepleiediskusjon

Vitenskapelig Artikkel


Recommended Posts

Et sted du kan finne  en vitenskapelig artikkel om emnet karkirurgi, er her: http://tidsskriftet.no/sok?search_api_views_fulltext=karkirurgi&search_api_views_fulltext_1=

Husk en vitenskapelig artikkel vil alltid ha en metodedel, og følger ofte IMRoD strukturen  (innhold, Metode, Resultat og Diskusjon).
Her er et eksempel innen karkirurgi: http://tidsskriftet.no/2017/03/originalartikkel/pasientvolum-og-kvalitet-ved-kirurgi-abdominale-aortaaneurismer

Lykke til!

Link to comment
Share on other sites

Har dere ikke tilgang til søkedatabaser via utdanningsinstitusjonen?
SveMed, Cinahl, Pubmed osv. 
Husk når du søker at du har som en avgrensning og kun ha med vitenskapelige (fagfellevurderte) artikler, så dere ikke bruker en artikkel som kun er fagartikkel. 
 

Link to comment
Share on other sites

Lær deg å bruke MeSH-termer. Gjør hele bachelorskrivingen til en lek når du enklere kan begrense inn dine søk, og finne det du faktisk er på jakt etter i stedet for å finne en masse artikler som ikke er relevant for oppgaven din.

 

Når det gjelder karkirurgisk avdeling (bruker ofte å være thoraxkirurgisk, altså lunge, hjerte og kar) kan det være interessant å skrive om f.eks. forebygging av DVT, lungeemboli, post-operativ oppfølging etter ACB-operasjon, noe med ACB (aortacoronar bypass), AAA (abdominalt aortaaneurysme) eller andre problemstillinger du ser i hverdagen din.

 

Lykke til!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy