Jump to content
Sykepleiediskusjon

Skabb


Cathrine

Recommended Posts

Ser i Sykepleien en melding fra NTB https://sykepleien.no/2017/10/helse-bergen-har-pavist-skabb-hos-87-personer-i-ar om  at det er økt forekomst av skabb. De sier at utbrudd i helseinstitusjoner kan forekomme og særlig sykehjem. Tenker da at det er viktig vi er observant i forhold til dette. Det står at utbrudd kommer i sykluser ca hvert 20-30 år, og siste vi hadde det var på slutten av 70 tallet.

Men jeg ser at det ikke er så enkelt å skille et slikt utslett fra andre typer hudutslett. Hva gjør man, pasienter får jo ofte utslett? Bør kanskje ha lav terskel for å ta en prøve av mistenkelig utslett på en pasient.

Det er også viktig å tenke på at det er relativt smittsomt, dette skriver Folkhelseinstituttet: 

"Skabb på institusjoner kan utgjøre en risiko for smitte til andre pasienter, personale og pårørende. Man må i hvert tilfelle vurdere om det har vært tilstrekkelig kroppskontakt for overføring av midd mellom pasient, medpasient, personale og pårørende. Alle med slik kroppskontakt må undersøkes og eventuelt behandles. Dersom det er påvist skabb hos pleiepersonale eller hos pårørende til en pasient, skal også hele deres husstand behandles. Det er viktig at alle behandles samtidig. Det er unødvendig å utføre desinfeksjon eller nedfrysing av innbo og klær.

Dersom det er påvist, eller det er mistanke om flere tilfeller av skabb på en helseinstitusjon, skal man lete etter personer med mulig skorpeskabb. Slike pasienter må behandles straks og isoleres med kontaktsmitteregime inntil de er fri for levende skabbmidd. Skorpeskabb kan være vanskelig å kurere med bare én behandling."

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/skabb---veileder-for-helsepersonell/#om-skabb

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy