Jump to content
Sykepleiediskusjon

Anbefaler alle å se disse videoene om sepsis. Svært lærerike!


Cathrine

Recommended Posts

Må anbefale dere alle å se disse videoene https://qsofa.no/index.php/hva-er-sepsis/ om qSofa kriteriene. De handler om  hva er sepsis, hvordan oppdage sepsis, diagnostikk og behandling og til slutt kasus. De er gode og veldig lærerike. Beregnet for sykepleiere, og skal til en hver tid være oppdatert i forhold til Bestpractice  og UpToDate. Det blir spesielt lærerikt da de tar utgangspunkt i en case fra virkeligheten, hentet fra en rapport fra helsetilsynet, der det gikk helt galt i mange ledd. En ung mann som døde av sepsis.

Alle sykepleiere i alle deler av helsetjenesten bør kunne qSofa på rams. På den måten kan vi redde mange liv. Som de sier i disse videoene, så bør man tenke qSofa hver gang man møter en pasient med en infeksjon, for å utelukke eller fange opp pasienter som har en begynnende sepsis. Sepsis er en stor utfordring for sykepleiere og det er ofte vi som kan oppdage sepsis først. 

For hver time som går uten behandling vil dødeligheten øke med 7%. Den unge mannen som døde av sepsis, måtte vente i 3 timer før antibiotika ble startet opp.

Om noen har noen erfaringer de vil dele, så er det flott om de deler det her. Dette lærer vi av!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Jeg er glad for de nye kriteriene, for jeg synes sirs-kriteriene alene ble for diffuse. Men man bør bruke de i tillegg. Man bør ikke tenke kun kriterier, man må tenke sjokk og multiorgansvikt. Høy rr, lav sat, høy puls, lavt bt, brystsmerter, ekg-forandringer, lav/ingen urinproduksjon, cns-påvirkning, magesmerter, oppkast, diare, ikterus, høy bilirubin, lave trombocytter, høye lpk/crp, høy laktat, temp... alt dette er sepsistegn. Se på sofa-kriteriene, ikke bare q-sofa. 

Link to comment
Share on other sites

Ja det var vel derfor de lagde disse nye kriteriene, da de er mindre diffuse enn SIRS. Det er de samme folkene som lagde SIRS kriteriene. Det geniale med q-sofa er at man raskt og enkelt kan bruke de over alt, også utenfor institusjon. Og som de sier i filmen, at hos enhver pasient som har en infeksjon skal man som sykepleier alltid ha q-sofa i hodet. På sengeposter og over alt. På den måten kan man fange opp sepsis raskt. Men som du sier man må ikke låse seg helt til kriteriene, de er kun ment som hjelp. Man må også se etter andre alvorlige tegn til sepsis, slikt som du nevner over her. 

Det er jo langt fra sikkert at sofa kriteriene er fullgode, om noen år har de kanskje utviklet nye kriterier.

Link to comment
Share on other sites

Hvis man søker på helsetilsynet sine sider finner man mange saker om sepsis. https://www.helsetilsynet.no/no/ts/sokeside/?quicksearchquery=sepsis lærerikt å lese disse tilsynssakene. 

Her har vi en frisk barselkvinne som døde av sepsis få dager etter fødselen. Det viser hvor viktig det er å fort tenke på infeksjon/ begynnende sepsis, også på de avdelingene der dette ikke er så vanlig. Det er ikke ment å henge ut avdelingen, men slike hendelser er lærerike.

Jeg har kopiert inn deler av konklusjonen fra statens helsetilsyn:

Quote

Vi har i denne sammenheng vurdert at pasienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp under oppholdet på fødeavdelingen RH, ved at observasjon, overvåkning og oppfølging ikke var tilstrekkelig målrettet slik at tegn på infeksjon ble identifisert tidlig nok. Dette førte til forsinket diagnostikk og behandling med antibiotika. Vi har også konkludert med at journalføringen ikke var i tråd med kravene i spesialisthelsetjenesteloven § 3-2, jf. helsepersonelloven §§ 39 og 40, jf. journalforskriften § 8.

https://www.helsetilsynet.no/upload/tilsyn/varsel_enhet/Sepsis_Rikshospitalet_2016.pdf

 

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

 

Minner om hvor viktig det er at vi alltid har sepsis i bakhodet. Ut fra hva Nicholas Wilkinson i SV erfarte ser det fortsatt ut til at vi kan bli bedre på dette. Nå kjenner vi jo ikke detaljene i saken, men uansett er dette en påminnelse:

Quote

 

Han er full av forståelse for at det tok et døgn på Rikshospitalet før legene satte sepsis-diagnosen på ham dagen etter nasjonaldagen i vår.

– Jeg er ikke sint eller bitter. Det er vanskelig å diagnostisere sepsis. Men helsepersonell bør få mer informasjon, lære om diagnosen og ha det i tankene som en mulighet.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/rL29RK/sv-wilkinson-mistet-spraaket-etter-flere-smaa-slag-er-paa-vei-tilbake-til-stortinget

 


 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy