Jump to content
Sykepleiediskusjon

Anafylaksi


Guest Nysgjerrig

Recommended Posts

Guest Nysgjerrig

Leser dette i felleskatalogen: Forsinkede anafylaktoide reaksjoner (timer/flere dager senere) er sett i sjeldne tilfeller. 

Aldri hørt om dette før. Er ikke anafylaksi alltid en straksreaksjon? Er det noen som vet noe om dette, eller har noe litteratur å vise til ?

Link to comment
Share on other sites

Anafylaksi og anafylaktoid reaksjon er to forskjellige ting. "Anafylaktoid reaksjon gir samme reaksjon som anafylaksi, men uten immunglobulinmediert reaksjon og ingen tryptasestigning" (http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-barnelegeforening/Veiledere/veileder-i-akutt-pediatri/kapittel-6-anafylaktiske-reaksjoner-og-akutte-hudlidelser/61-anafylaktiske-reaksjoner/).

Ved anafylaksi har personen tidligere blitt utsatt for allergenet tidligere. Det er derfor for eksempel en er mer på vakt andre gangen pasienter får immunsuppressive midler som Remicade. Når en person blir utsatt for et stoff kan det dannes IgG-immunglobuliner mot det stoffet, som gjør at du får en reaksjon andre gang du kommer i kontakt med det. Ved anafylaktoid reaksjon skjer det en reaksjon uten at IgG er dannet.

"Anafylaktoide reaksjoner kan utløses av komplementaktivering, aktivering av koagulasjon- og fibrinolysesystemet, fysisk anstrengelse eller ved en direkte farmakologisk effekt som fører til mediatorfrisetting." (http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-barnelegeforening/Veiledere/veileder-i-akutt-pediatri/kapittel-6-anafylaktiske-reaksjoner-og-akutte-hudlidelser/61-anafylaktiske-reaksjoner/). Komplementaktivering er aktivering av proteiner i blodet som vanligvis reagerer på ulike virus og bakterieinfeksjoner. Mediatorfrisetting er at mastcellene frisetter histamin, som igjen fører til en anafylaktisk reaksjon.

Link to comment
Share on other sites

Guest Nysgjerrig

Tusen takk for grundig svar og lenker:) Har du opplevd det noen gang? Skummelt siden det kan komme så lenge etter som flere dager etter at medikamentet er inntatt.

Lærte noe annet nytt når jeg leste lenkene dine. Jeg visste ikke at anstrengelse kunne være med på å utløse anafylaksi i forbindelse med fødemiddelallergi: 

 

Link to comment
Share on other sites

Hei!

Jeg har til dags dato ikke opplevd anafylaktoid reaksjon, men jeg har opplevd anafylaksi. Anafylaktoide reaksjoner vil jeg anse som sjeldnere. Anafylaktoid reaksjon og anafylaktisk sjokk har samme behandling (http://legemiddelhandboka.no/Terapi/14096).

I forhold til forebygging vil jeg påpeke at antihistaminer må tas FØR eksponering for allergen. Hvis ikke er allerede histaminet frigjort, og pasienten vil få en reaksjon. Antihistaminer blokkerer mastcellenes frigjøring av histaminer. Opplever stadig vekk at sykepleiere ikke er bevisst på dette.

Link to comment
Share on other sites

Guest Nysgjerrig

Har heldigvis aldri opplevd at noen av mine pasienter har fått anafylaksi.

Hva var det som utløste dette hos din pasient og kan du fortelle litt om forløpet?

Hvis pasienten får AB, vaksine eller andre medikamenter man vet kan utløse anafylaksi er kanskje ikke diagnosen så vanskelig. Vil tro det er verre hvis en pasient plutselig kollapser og symptomene er atypiske. 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy