Jump to content
Sykepleiediskusjon

Fortellinger fra et sykehjem. En annerledes lærebok


Cathrine

Recommended Posts

Fortellinger fra et sykehjem, grunnleggende sykepleie fra praksis, er en fagbok i skjønnlitterær form som lanseres nå.Tenker den må være genial for studenter som skal ha praksis i sykehjem og for de som allerede jobber der. Spennende å høre om noen etterhvert har lest den. 

Sykepleien har et intervju med Kristin Hartveit Hansen som er forfatter av boken https://sykepleien.no/2018/01/laerer-deg-sykepleiepensum-gjennom-fortellinger

Har her kopiert inn litt av det som står om boken på Cappelen Damm:

Quote

 

Fortellinger fra et sykehjem er en annerledes lærebok. Gjennom atten fortellinger skrevet i en skjønnlitterær form blir du tatt med inn i hverdagen til pasienter, pårørende, studenter og sykepleiere ved Tindvedtunet sykehjem. Fortellingene gir deg innblikk i mangfoldet av oppgaver du vil møte ute i praksis, og levendegjør utfordringene du vil stå overfor. Fagkunnskapen du må ha for å kunne jobbe på sykehjem settes på denne måten i en praksisnær kontekst du kan kjenne deg igjen i.

Forhåpentligvis vil du bli motivert til å søke etter mer kunnskap når du leser fortellingene. Bakerst i boken vil du derfor finne en ressursdel med stikkordsregister og refleksjonsspørsmål til hvert kapittel, samt en oversikt over søkbare prosedyrer i VAR Healthcare. Dette gir deg muligheten til å lese videre om temaer som interesserer deg, teste din egen kunnskap og vurdere de valgene som tas i fortellingene. Ville du gjort det samme? Hvordan kunne du reagert annerledes? Hva trenger du å lære mer om for å kunne bli trygg ute i klinikken?

Boken vil være særlig verdifull for studenter som skal ut i praksis, både tidlig i studiet når erfaringsgrunnlaget er begrenset, og senere når fortellingene kan relateres til egne opplevelser. Den vil også være en god støtte for andre som studerer helse- og omsorgsfag og for sykepleiere og helsefagarbeidere som arbeider i sykehjem

Fortellinger fra et sykehjem er skjønnlitterær fagbok som lanseres nå.Tenker den må være genial for studenter som skal ha praksis i sykehjem og for de som allerede jobber der.

https://www.cappelendammundervisning.no/_akademisk/helse-og-sosialfag/sykepleiefag/fortellinger-fra-et-sykehjem-kristin-hartveit-hansen-9788202550301

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy