Jump to content
Sykepleiediskusjon

Melde bivirkninger av legemidler


Recommended Posts

Snart blir det trolig plikt for sykepleiere å melde bivirkninger av legemidler. Egentlig rart vi ikke har hatt denne plikten før. Vi som administrer så mye legemidler og er så tett oppe i pasientene.

Nå er vi ikke flinke. Det er kanskje litt for tungvint slik det gjøres i dag. 

Men vi oppfordres til å begynne å melde allerede nå:

Quote

Solveig Vorren hos Relis ved Universitetssykehuset i Nord-Norge mener sykepleiere allerede nå bør bli flinkere til å melde om bivirkninger av legemidler, selv om de ikke har en plikt. De trenger ikke være sikre på at et symptom skyldes et legemiddel.

https://sykepleien.no/2018/04/bivirkninger-av-legemidler-du-kan-ikke-melde-noe-feil-meld-pa-mistanke

Har dere meldt i fra noen gang, i tilfelle hva? Jeg hadde en pasient som mente hun fikk angst hver gang hun hadde tatt Zofran,  jeg bør kanskje melde inn det. 

Link to comment
Share on other sites

Relis skriver på Twitter i dag at antall bivirkningsmeldinger fra leger fortsetter å synke og var i 2017 det laveste tallet på 10 år. https://twitter.com/RELISnytt/status/1012237393628401664

Nå som sykepleiere oppfordres til å melde inn bivirkninger kan vi kanskje gjøre en ekstra innsats. Håper sykepleiere ser viktigheten i dette.

Ekstra viktig å er det å melde inn når det oppstår mistenkte bivirkninger ved bruk av nye legemidler og legemidler under særlig overvåkning:

Quote

 

RELIS oppfordrer spesielt til økt rapportering av mistenkte bivirkninger ved bruk av nye legemidler og legemidler under særlig overvåkning (merket med svart trekant i preparatomtalen), for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Når det tas i bruk nye legemidler på store pasientgrupper, dukker det nesten alltid opp bivirkninger og interaksjoner som ikke er avdekket i de kliniske studiene som ligger til grunn for godkjenningen av legemidlet. Det er derfor ønskelig at leger og annet helsepersonell følger opp disse pasientene og melder ved mistanke om nye eller alvorlige bivirkninger. Dette bidrar til å gjøre behandlingen bedre og tryggere.

https://relis.no/content/4949/Bivirkningsrapporten-for-2017

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy