Jump to content
Sykepleiediskusjon

Ang internrevisjon


Guest Anonym

Recommended Posts

Guest Anonym

Hei. Ganske fersk nyutdannet sykepleier, og jeg har fått beskjed om at det er jeg som skal ha ansvaret når farmasøyt kommer til sykehjemmet for revisjon. Er det noen som kan fortelle litt hva som forventes av meg? Aldri vært med på dette før.

Tema for dagen er:

Risikolegemidler med fokus på antikoagulantia og insulin:

-Ordinasjon.

-Rutiner og dokumentasjon for istandgjøring og utdeling, evt overlevering.

-Dokumentasjon ved endring av dose.

-Observasjon av virkning/bivirkning.

-Oppfølgning;INR-målinger, blodsukkermålinger m.v.

 

Link to comment
Share on other sites

Kan lese litt om det her https://tidsskriftet.no/2002/01/aktuelt-problem/farmasoytisk-revisjon-av-legemiddelhandtering-i-sykehus

Artikkelen er gammel, men det kan kanskje være nyttig å lese likevel. Hvis ingen andre svarer da, og kan fortelle deg litt om hva dette går ut på.

Jeg tror kanskje jeg hadde ringt farmasøyten. Fortell at du er nyutdannet og vil gjerne forberede deg før han/hun kommer. Sikker på at farmasøyten setter pris på en slik telefon. Uansett lykke til, og fortell oss gjerne hvordan det gikk.

Link to comment
Share on other sites

Guest Gjest123

Hei! Vi har nylig hatt revisjon der jeg fulgte farmasøyten. Husker ikke alt som ble gjort, men vi gikk gjennom regnskap av A+B preparater for å se om vi kontrollerte jevnlig, om det manglet dobbelsignering, hvordan vi håndterte feil i regnskap osv. Mener å huske at farmasøyt tok stikkprøver på medisiner på medisinrom for å se om vi hadde gode rutiner for å kassere medisiner som var utgått på dato.

Vi gikk også gjennom signeringsark, medisinvogn, sjekket at alt av systemer var låsbart og at det ikke stod fremme medisiner som folk kunne ta, så så vi på om mixturflasker var merket med dato for åpning, umerkede glass/opptrekte spøryter etc. Så hadde vi en gjennomgang av rutiner på avdelingen i forhold til medisinrom og medisinadministrasjon.

 

Dette er ikke noe å gruve seg til! De kommer til revisjon for at avdelingen skal bli bedre og at man kan bli bevisst på forsvarlig medikamenthåndtering. Jeg som ble intervjuet og fulgte farmasøyten ble ikke holdt ansvarlig for mangel på rutiner, slurv eller hvis det var rutiner jeg ikke kjente til. Om det er noe man for eksempel ikke vet så er det helt OK å si det, slik at avdelingen kan jobbe med å lære opp nyansatte i de rutinene man burde kunne. Det beste er å gjøre dette til en normal arbeidsdag slik at farmasøyt får se hvordan avdelingen fungerer til vanlig og kan påpeke hva som er bra og hva man burde ha fokus på videre. Etter at man har gått runde i avdeling skriver farmasøyt opp de avvikene avdelingen har hatt, også får avdelingen mulighet til å forbedre seg videre og lukke avvikene. Bare lærerikt og positivt! 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy