Jump to content
Sykepleiediskusjon

Regnskap av b-preparater


Guest Marthe

Recommended Posts

På sykehjemmet jeg nettopp har begynnt å jobbe, har jeg fått beskjed om at det er blitt bestemt av avdelingslederne at det ikke skal føres regnskap over b-preparatene. Så her henter vi ut både reseptbelagte smertestillende, sovemedisiner og beroligende uten å telle eller signere (registrer kun på medisinarket hos den aktuelle pasienten). Men kan virkelig avdelingsleder bestemme dette? Jeg trodde rett og slett det var lovpålagt å føre regnskap ikke bare av a-preparater men også b? 

Link to comment
Share on other sites

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-04-03-320?

§ 9.Narkotikaregnskap og kontroll med legemidler i reseptgruppene A og B

Virksomheten skal:

a) dokumentere alle mottak og uttak av legemidler i reseptgruppe A, herunder hva den enkelte pasient har fått av slike legemidler. Dokumentasjon skal være oppdatert til enhver tid og oppbevares i minst 5 år.
b)

ha oversikt over alle mottak og uttak av legemidler i reseptgruppe B. Mottatt mengde skal sammenholdes med faktisk bruk på enhetsnivå.

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/942/Rundskriv Legemiddelhåndteringsforskriften IS-7 2015.pdf

3.9. Til§9Narkotikaregnskapogkontrollmedlegemidlerireseptgruppene A og B

3.9.2. Kontroll med legemidler i reseptgruppe B

B-preparater kan være vanedannende, og kan derfor misbrukes. Erfaring fra Statens helsetilsyns tilsynssaker, viser at det er behov for økt bevisstgjøring omkring bruk av B- preparater. Forskriften stiller likevel ikke samme strenge krav til kontroll med B- preparater som med A-preparater. Virksomhetsleder skal sørge for at det innhentes oversikter over mottatte legemidler i reseptgruppe B og at dette sammenholdes med bruk på avdelings- eller enhetsnivå. Beholdningen av legemidler i gruppe B kan vurderes ut fra antall pasienter og deres forbruk av B-preparater. Ved mistanke om uregelmessigheter anbefales regnskapsføring som for A-preparater.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy