Jump to content
Sykepleiediskusjon

Sykepleierdekning i kommunene


Anitra

Recommended Posts

I mange kommunale enheter er sykepleierdekningen lav i forhold til antall assistenter og andre yrkesgrupper, mens kravene til sykepleiere og hva de skal utføre i løpet av en arbeidsdag, er mange.

 

Ettersom det jo er 1 mai, spør jeg:

Hva gjør det med oss, med vår arbeidsdag, vår profesjon? Hvordan kan vi sikre god sykepleiefaglig oppfølging av de brukerne som har særlig behov for det? Jeg mener det bør opprettes flere sykepleierstillinger, og at sykepleierstillinger bør besettes av sykepleiere, ikke annet personell.

 

Er det noen andre som føler på dette?

 

Jeg ville se tall som sier noe om yrkesfordelingen, og sendte en forespørsel til Statistisk sentralbyrå: Tall for årsverk i kommunal pleie- og omsorgstjeneste finnes i følgende statistikkbanktabell: http://www.ssb.no/tabell/08155

 

Velg årsverk som statistikkvariabel, på region velg hele landet hvis du ikke ønsker kommuner (eller velg kommuner), velg utdannelsesgrupper og år. (Hvis du holder nede kontrolltasten kan du velge flere variabler.) Klikk på vis tabell.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy