Jump to content
Sykepleiediskusjon

Blærekateter og forebygging av UVI


Cathrine

Recommended Posts

Hva gjør dere for å forebygge UVI hos pasienter med permanent blærekateter ?

Der jeg jobbet, brukte vi en periode Hiprex kombinert med 2 gram C vitamin.

Ellers var det selvfølgelig det vanlige tiltaket med rikelig væske. Vi prøvde også tilstrebe nedentil stell 2 ganger daglig.

Link to comment
Share on other sites

Vi bruker mye Hiprex (hos kvinnelige pasienter u/ permanent kateter også, for den sakens skyld). Sykepleierne som jobber fast på avdelingen strides dog om hvor mye effekt det ser ut til å ha.

 

Ellers så kan jeg fortelle kort om noe som er kommet frem i nyere forskning:

 

 

Det gjelder å være kritisk til å legge inn kateter, ha så kort kateterliggetid som mulig, bruke lukket urindrenasje og sørge for at helsepersonellet har god håndhygiene og kunnskap om kateterbehandling.

 

Pasienter med permanent kateter som har urinveisinfeksjon bør ikke ligge på samme rom som pasienter uten infeksjon.

 

Det diskuteres om regelmessige kateterskift skal anbefales. Det finnes ingen evidens på at det er en fordel. Hvis pasient med langtidskateter skal behandles for symptomatisk UVI, anbefales det å legge inn nytt kateter før behandlingen starter.

 

Det diskuteres også om det er noen katetertyper som er bedre enn andre. Silikonkatetere har blitt mye anbefalt fordi det er mer vevsvennlig, men forskning er for svak til å si at den også er bedre med tanke på forebygging av uvi.

Link to comment
Share on other sites

Det var mye uenighet om bruk av Hiprex hos oss også, motargumentet var at det ble så mye tabletter. Vi kombinerte dette med C vitamin, da Hiprex har best virkning i sur urin.

Ja vi nappet selvfølgelig ut kateteret så fort det lot seg gjøre, og prioriterte intermetterende kateterisering :)

 

Det var nytt for meg at pasienter med UVI ikke skal dele rom med pasienter som ikke har infeksjon....

Gjelder det uavhengig hvilken bakterie pasienten er infisert med ? Ser problemstillingen ved stafylokokkinfeksjoner, men ikke ved E-coli?

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Tilsynslegen hos oss hadde lest noe ny forskning som sådde tvil om C-vitamin og tranebær hadde noen hensikt i forhold til UVI, så hun fjernet all C-vitamin på avdelingen. Så vi bruker kun Hiprex (tbl eller pulver) i forebyggingen.

 

Jeg var selv mye plaget med UVI i flere år, å startet med C-vitamin tbl hver dag. Det er fem år siden og jeg går fri enda... (bank i bordet!)

Link to comment
Share on other sites

Tilsynslegen hos oss hadde lest noe ny forskning som sådde tvil om C-vitamin og tranebær hadde noen hensikt i forhold til UVI, så hun fjernet all C-vitamin på avdelingen. Så vi bruker kun Hiprex (tbl eller pulver) i forebyggingen.

 

Jeg var selv mye plaget med UVI i flere år, å startet med C-vitamin tbl hver dag. Det er fem år siden og jeg går fri enda... (bank i bordet!)

 

Ja det er den personlige erfaringen jeg har med UVI. C vitamin og tranebær har ingen effekt.

Men nå er jo både C vitamin og tranebær sundt, så det skader ihvertfall ikke, og du har jo hatt god effekt og det er jo kjempebra!

 

Vi ga Cvitaminer i tillegg til Hiprex for å sikre en sur urin, for Hiprex har best effekt i sur urin. Men man må opp i doser på 2 gram tror jeg det var for å sikre en sur urin, så det blir endel C vitamin.

De som fikk Hiprex og Cvitamin var først og fremst de som lå med permanent blærekateter.

 

Jeg har hentet et sitat fra felleskatalogen:

 

Metenamin hydrolyseres i sur urin og danner formaldehyd som virker baktericid gjennom å reagere med funksjonelle grupper i bakterienes enzymer, som derved blir denaturert og uten funksjon. En sur pH i urinen opprettholdes i de fleste tilfeller med hippursyren som i seg selv har bakteriostatisk effekt. Hos pasienter med kronisk bakteriuri, som pasienter med kontinuerlig kateterdrenasje og hvor bakteriurien skyldes Proteus og Pseudomonas, bør pH i blæreurin følges. Proteus og Pseudomonas spalter urinbestanddeler til basiske stoffer. Det kan derfor være aktuelt å tilføre surgjørende substanser.

 

http://www.felleskatalogen.no/felleskatalo...Meda_83616.html

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Ettersom jeg er nye her, tar jeg sikkert opp gamle tråder.

 

Mht hiprex hos kateterpasienter - vi har sluttet å bruke dette hos oss.

 

For at Hiprex skal kunne spaltes til et aktivt virkestoff, er det avhengig av et surt miljø, derfor må man samtidig gi C-vitamin tilskudd og gjerne citrusholdig drikke. Hvis urinen inneholder urinstoffspaltende bakterier (Proteus, Pseudomonas aeruginosa m.fl.), vil effekten hemmes fordi bakteriene motvirker en surgjøring av urinen. Ved bruk av kateter, vil ikke Hiprex ha effekt fordi medikamentet skylles ut av urinblæren før det spaltes opp og har bakteriostatisk effekt.
Link to comment
Share on other sites

Velkommen hit Bindy ^_^

Flott du skriver i gamle tråder, en tråd blir aldri for gammel til å skrives i.

Ja i følge dette sitatet er det jo liten vits i å gi Hiprex til pasienter med permanente katetere. Det var interessant å lese. Hvor har du hentet dette sitatet?

 

Så rart at de da ikke skriver det i felleskatalogen, men heller tvert i mot :

Utskilles i nyrene og spaltes til metenamin og hippursyre. Metenamin hydrolyseres i sur urin og danner formaldehyd som virker baktericid gjennom å reagere med funksjonelle grupper i bakterienes enzymer, som derved blir denaturert og uten funksjon. En sur pH i urinen opprettholdes i de fleste tilfeller med hippursyren som i seg selv har bakteriostatisk effekt Hos pasienter med kronisk bakteriuri, som pasienter med kontinuerlig kateterdrenasje og hvor bakteriurien skyldes Proteus og Pseudomonas, bør pH i blæreurin følges. Proteus og Pseudomonas spalter urinbestanddeler til basiske stoffer. Det kan derfor være aktuelt å tilføre surgjørende substanser.

 

http://www.felleskatalogen.no/

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy