Jump to content
Sykepleiediskusjon

2 års erfaring før videreutdanning


Charming

Recommended Posts

Jeg lurte på hvordan det ble regnet med 2 års erfaring i yrket før man kunne videreutdanne seg. Som dere sier er det jo veldig vanskelig å få seg fast jobb rett etter studiene. Kan 2 år da regnes som 2 år med 50%-stilling da f.eks? Eller hvordan fungerer det..?

 

Hvor kan man finne ut hva snittet er for å komme inn på de ulike videreutdanningene?

Link to comment
Share on other sites

Nei, tror nok du bør ta kontakt med den skolen det gjelder..Blir litt rotete, men Høgskolen i Oslo sier iallefall dette:

 

4. Praksis som sykepleier etter autorisasjon/ offentlig godkjenning:

- Max 6 poeng inkludert relevant praksis

- Max 4 poeng for generell sykepleiepraksis

 

· Det gis 1 poeng pr. år utover minstekravet (2 år) som autorisert sykepleier i full stilling (max 4 år), og 2 poeng for relevant praksis pr. år i full stilling (max 2 år).

 

· Relevant praksis for anestesi-og intensivsykepleierutdanningen er postoperativ-/intensivavdeling, medisinsk overvåkningsavdeling, mottakelsesavdeling eller tilsvarende*.

· Relevant praksis for barnesykepleie er barneavdeling eller tilsvarende*.

· Relevant praksis for kreftsykepleie er avdelinger med pasienter med kreft både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten eller tilsvarende*

 

* ”Tilsvarende”: søker må selv dokumentere at praksisen er relevant.

 

· Stillingsforholdet må tilsvare minst halv stilling i ett år eller hel stilling i et halvt år for å telle ved beregning av godkjent praksis.

 

· Unntak fra dette er: - Dersom en søker har flere arbeidsforhold i samme periode og disse arbeidsforholdene er mindre enn halv stilling hver for seg, men halv stilling eller mer sammenlagt, gir disse grunnlag for beregning av tjenesteansiennitet dersom arbeidsforholdene har en varighet på minst ett år. - Dersom en søker avslutter et arbeidsforhold og begynner i et annet uten lengre opphold enn tre dager, regnes dette som ett sammenhengende arbeidsforhold ved beregning av tjenesteansiennitet.

 

· Permisjon uten lønn regnes ikke som godkjent praksis.

 

· Søkerne får godskrevet praksis fram til 1. august i opptaksåret (1. januar for de som søker utdanning som starter i vårsemesteret). Disse må sende inn dokumentasjon som angir varigheten av tilsettingsforholdet sammen med søknaden.

 

· Dersom anvendelse av reglene ovenfor gir urimelige utslag for en søker, kan opptakskomitéen foreta en helhetsvurdering av samtlige arbeidsforhold.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy