Jump to content
Sykepleiediskusjon

anafylaktisk reaksjon vs vasovagal reaksjon


Guest NY

Recommended Posts

Noen som kan forklare meg forskjell mellom anafylaktisk reaksjon og vasovagal reaksjon. Vet at det blant annet gis adrenalin ved anafylaktisk reaksjon men hva skal man gjøre ved vasovagal reaksjon. Har prøvd å søke om dette tema, men fant ikke noe sted. Håper at noen snille folk kan svare fort.

Link to comment
Share on other sites

Ved vasovagal reaksjon er behandlingen først og fremst å legge pasienten ned med hevete ben.

Jeg kopierer fra folkehelseinstituttet sine sider der de skriver om vasovagal reaksjon og anafylaksi i forbindelse med vaksine. Jeg synes de gir en grei forklaring på forskjellen mellom disse to reaksjonene. Håper det forklarer det du lurer på:

 

 

Vasovagale reaksjoner med blekhet, uvelhet eller besvimelse etter vaksinasjon er vanligere hos store barn og tenåringer, men forekommer også hos spedbarn [10]. Det skyldes nesten alltid reaksjon på stikket, smertene eller situasjonen. Vasovagal reaksjon kan i startfasen tolkes som anafylaktisk reaksjon pga. langsom puls og lavt blodtrykk, med det oppstår ikke andre allergiske symptomer. Ved vasovagale reaksjoner forekommer ofte hyperventilasjon, og pasienten kan oppfatte det som tungpustethet eller pustebesvær. Spasmer, kramper eller rykninger forekommer i opptil 25% av tilfellene med vasovagal reaksjon. Observasjonstid etter vaksinasjon er viktig med tanke på vasovagale reaksjoner. En vasovagal reaksjon med besvimelse som ikke observeres, kan medføre hodeskader ved fall, og kan tenkes å medføre risiko for luftveisobstruksjon og dødsfall. Eldre personer med kjent hjerte/karsykdom eller nedsatt allmenntilstand tåler ofte blodtrykksfall dårlig, og kan med fordel få ligge under stikkprosedyrer [11]. Dessuten kan besvimelse ute på gaten være ganske dramatisk. I et større materiale inntraff nesten 80 % av alle vasovagale besvimelser innen 15 minutter og nærmere 90 % innen 30 minutter etter vaksinasjonen [12]. Vasovagale reaksjoner er i seg selv ufarlige og utgjør ikke kontraindikasjon mot noen vaksine. Imidlertid er det risiko for gjentagelse, derfor bør personen få ligge ned ved senere stikkprosedyrer.

1.4.5 Allergiske vaksinereaksjoner

 

Alle injeksjoner kan føre til alvorlige allergiske reaksjoner. De mest alvorlige reaksjonene kommer som regel raskt, derfor skal alle observe­res i minst 15 - 20 minutter etter vaksinasjon.

Allergiske reaksjoner mot vaksiner forekommer i form av lokalisert eller utbredt urtikaria og angioødem og systemiske reaksjoner som astma og anafylaksi. Begrensede og kortvarige reaksjoner er ufarlige. De medfører risiko for at samme reaksjon vil gjenta seg, men ikke økt risiko for mer alvorlig reaksjon ved senere bruk av samme vaksine.

En utbredt eller langvarig urticariell reaksjon kan varsle risiko for mer alvorlig allergisk reaksjon ved neste kontakt med allergenet. Hvis det egentlig trengs flere doser av samme vaksine, må risikoen ved å være ufullstendig vaksinert vurderes mot risikoen for en mer alvorlig reaksjon ved neste dose.

Urtikaria etter vaksinasjon kan være en allergisk reaksjon på vaksinen, men har ofte helt annen årsak som bare tilfeldigvis opptrer samtidig. Jo kortere tid det går fra vaksinasjonen til urticaria begynner, dess større er sannsynligheten for en årsakssammenheng. Årsakssammenheng mellom vaksine og urtikarielt utslett er lite sannsynlig hvis det går mer enn ett døgn og usannsynlig hvis det går mer enn tre døgn til utslettet begynner.

Alvorlige straksallergiske eller anafylaktiske reaksjoner forekommer uhyre sjelden. Her i landet meldes 0-2 tilfeller i året. Årlig settes mer enn en halv million vaksinedoser i forbindelse med barne­vaksinasjonsprogrammet og enda flere i andre sammenhenger. Anafylaktiske reaksjoner starter oftest med ett eller flere "allergiske" symptomer som generell rødme, urtikaria, angioødem, heshet, anstrengt og pipende respirasjon, hoste og svelgebe­svær. Deretter blir pasienten blek og slapp og kan utvikle hypotensjon, bra­dycardi eller annen arytmi og bevisst­hets­tap. Generell urtikaria, ødemutvikling eller hoste og respirasjonsbesvær som debuterer i løpet av den første timen etter vaksinasjonen bør oppfattes som en alvorlig allergisk reaksjo­n, selv om bildet ikke utvikler seg videre mot anafylaktisk sjokk.

Vanligvis vil slike reaksjoner utgjøre kontraindikasjon mot å gi flere doser av samme vaksine. Imidlertid kan fullvaksinering ofte gjennomføres hvis det legges opp til økte sikkerhetstiltak (god beredskap og forlenget observasjon). Ofte viser det seg at neste dose ikke gir nye reaksjoner. Jo lenger intervallet er mellom vaksinasjon og symptomdebut, dess mindre sannsynlig er det at vaksinen er

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy