Jump to content
Sykepleiediskusjon

Hierarkiet bland spl på en sykehusavdeling


Diafragma

Recommended Posts

Hei!

 

Jeg hører mange ulike titler, rundt på nettet, og lurer på om noen kan utdype hvordan hierarkiet på en sykehusavdeling er.

 

Hva er:

 

1) Oversykepleier

2) Avdelingssykepleier

3) Fagutviklingssykepleier

4) Hygienesykepleier

5) Spesialsykepleier

 

Og hva er de i forhold til hverandre.. Er det slik at alle klinikker har en "Oversykepleier", mens avdelingene igjen har en "Avdelingssykepleier" som 'svarer til' Oversykepleieren igjen?

 

(Er det som på f.eks en av blodbankene jeg vet om, med 2-3 "fagbioingeniører" og en "overbioingeniør" hver på hhv. "Tapping", "Produksjon" og "Immunhematologi"?)

 

Og hvordan er dette på sykehjemmene, og i hjemmetjenesten?

 

Jeg er en mann av mange spørsmål, som dere skjønner :)

Link to comment
Share on other sites

Jeg har aldri vært borti oversykepleier før ute i praksis, men avdelingssykepleier er lederen for avdelingen. Spesialsykepleiere er en generell tittel for sykepleiere med videreutdanning, og fagutvikler er en sykepleier som har en del av stillingen sin til å drive med arbeid som utvikler avdelingen. (litt dårlig forklart) Hygienesykepleier har jeg ikke vært borti, kanskje noen andre har det? :-)

 

På sykehjem har man ofte en enhetsleder som ofte har sykepleierbakgrunn, samt avdelingssykepleiere på hver avdeling (noen avdelinger har ikke noen definert "leder", bare en spl som har mer ansvar for det administrative enn andre).

Link to comment
Share on other sites

Vi har hygienesykepleier på sykehuset, hun har sitt eget kontor, er ikke ute i pasientpleien og tilhører ikke én fast avdeling. Hun er mer en kontaktperson for alle i hygienespørsmål, har ansvar for hygiene og smitteforebygging på alle avdelingene, hun setter vaksiner m.m.

 

Oversykepleier har jeg vært borti, vil tro det er det samme som avdelingssykepleier. Hun blir sykepleiernes sjef/leder i avdelingen (er ikke ute i pleien). Ofte har man en assisterende avdelingssykepleier i tillegg.

 

Fagutviklingssykepleieren kan være hvem som helst av sykepleierne i avdelingen, men som har et spesielt ansvar for fagutvikling. Om man jobber 100% kan f.eks. 50% være avsatt til å jobbe med fagutvikling...

 

Spesialsykepleier har videreutdanning. Jobber enten på avdelinger der det er påkrevd med videreutdanning (operasjon, anestesi e.l.), eller på en avdeling der det også er behov for ekstra kompetanse. (Kreftsykepleier på kreftavdeling, barnesykepleier på barneavdeling osv.) Det er ikke slik at de er "over" de andre sykepleierne i avdelingen, man samarbeider og kan lære av hverandres kunnskaper. -men spesialsykepleierne får jo litt høyere lønn, og kan også settes til oppgaver i avdelingen som man trenger spesiell erfaring for å gjøre (F.eks ansvar for cytostatikabehnadling på kreftavdeling).

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Er det ikke slik at kun videreutdanning i intensiv, anestesi og operasjon som gir tittelen spesialsykepleier? Dette er videreutdanninger med 90 studiepoeng. Jordmor forklarer seg selv og er 120 studiepoeng. De andre videreutdanninger er i all hovedsak under 60 studiepoeng (ink kreftsykepl). Meget mulig jeg tar feil, men tror de andre videreutdanningene gir tittel sykepleier med videreutdanning i smerte, kreft mv, evt uroterapeut, lungesykepleier osv.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
Guest gjest

Sånn er de ofte, eller var de iaf i min tid i arbeid på en sykehusavdeling:

 

Følgende kategorier blant sykepleierne var:

Sjefsykepleier (øverste ansvarlig for hele sykepleietjenesten ved sykehus med høyere administrativ tilleggsutdanning)

Ass. Sjefykepleier Sjefsykepleiers stedfortreder)

Klinikkoversykepleier (sykepleier med ansvar for en hel klinikk, for eksempel kirurgisk klinikk med sengeposter)

Oversykepleier (sykepleier med ansvar for medisinsk, kirurgisk eller annen enhet med sengeposter)

Ass. oversykepleier (oversykepleiers stedfortreder)

Avdelingsykepleier (Øverste ansvarlige for en enkelt sengepost)

Ass.avdelingsykepleier (Avdelingsykepleiers stedfortreder)

Vet som sagt ikke hvordan de er nå siden de er mange år siden jag var i yrket.


Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy