Jump to content
Sykepleiediskusjon

Hvor stor adminstrasjon på sykehjem?


Sykeplinda

Recommended Posts

Hvordan er sykehjemmene dere kjenner til organistert? Hos oss er det 6 administrative stillinger 68 beboere. Disse er styrer, fagsykepleier, økonomiansvarlig, resepsjonist og to avdelingssykepleiere (som ikke deltar i pasientrettet arbeid) I tillegg har vi 8 gruppeledere som har det faglige ansvaret for hver sin gruppe på 8 beboere. Disse deltar i pleien, men har en administrasjionsdag hver 6. uke.

Link to comment
Share on other sites

I kommunen her er det Virksomhetsledere, som har ansvar for flere enheter /sykehjem/distrikter.

 

Vår Virksomhetsleder har ansvaret for 3 sykehjem,deriblant oss.

Så har vi 3 Enhetsledere(avd.ledere) på vårt sykehjem, en for hver etasje.

Hver etasje har sine sykepleiere . Og det er noen fagsykepleiere på huset.

Link to comment
Share on other sites

I kommunen her er det Virksomhetsledere, som har ansvar for flere enheter /sykehjem/distrikter.

 

Vår Virksomhetsleder har ansvaret for 3 sykehjem,deriblant oss.

Så har vi 3 Enhetsledere(avd.ledere) på vårt sykehjem, en for hver etasje.

Hver etasje har sine sykepleiere . Og det er noen fagsykepleiere på huset.

To spørsmål Beth - hvor mange pasienter er det på hver avdeling, og går fagsykepleierne inn i direkte pasientkontakt??

Link to comment
Share on other sites

2 avdelinger (2 etasjer)har henholdsvis 31 og 32 pasienter. Hver av dem er delt inn i 3 fløyer(grupper)

En etasje har 11 pasienter + dagavdeling. Dagavdelingen har egne ansatte, og administreres av avd.leder for den lille avdelingen.

Avdelingsledere skal ikke delta i arbeidet på avdelingene, men vår leder har steppet inn noen ganger ved behov.

 

Sykepleierne har det sykepleierfaglige ansvaret for de avdelingen/fløyene de jobber på.

 

Fagsykepleierne er i vanlig jobbeturnus som andre sykepleiere. De har ansvar for sine fagområder i tillegg til sin vanlige jobb på avdelingene. Absolutt pasientkontakt,ja.

 

Vi har hatt en fagutviklingssykepleier på huset, men ingen har skjønt helt hva hun har hatt ansvar for,( ikke pasientkontakt), nå er hun flyttet til en annen jobb. Kommer neppe noen ny...........

 

Vi har jo også en kontordame som tar seg av noe administrasjon.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy