Jump to content
Sykepleiediskusjon

Medisinutdeling og dokumentasjon


Recommended Posts

Det finnes ulike dokumentasjonssystemer på ulike steder.

Der jeg jobber, har vi laget dokumentasjonspapirene selv, altså en arbeidsgruppe har gjort det. Felles dokumentasjon for hele kommunen.

 

På våre ark er det en kolonne der man signerer for å ha lagt dosetter, en kolonne der man signerer for å ha kontrollert dosettene, og 4 kolonner der man signerer for å delt ut (4 faste klokkeslett per dag). I tillegg har vi en kolonne der vi signerer for kontroll av dosetter etter endring feks ved legevisitt.

 

Eventuelle medisiner skriver vi på eget ark, der oppføres administrasjonsform, legemiddelnavn, styrke, klokkeslett, signatur og årsakt til utdeling, samt at vi helst skal dokumentere effekt av utdelt legemiddel.

Link to comment
Share on other sites

Her står det noe om lover og forskrifter i forbindelse med legemiddelhåndtering :

 

http://www.helse-midt.no/templates/Standar...r____68855.aspx

 

Fant også dette :

 

"I lov av 30.mars 1984 med endringer av 1.januar 1994 om statlig tilsyn med helsetjenesten (tilsynsloven) heter det i §3:

 

"Enhver som yter helsetjeneste skal etablere internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med allment aksepterte faglige normer og krav fastsatt i medhold av lov eller forskrift."

 

I virksomhet som dekkes av lov av 19.november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven), har kommunen ansvar for at virksomheten er organisert forsvarlig og i samsvar med lovgivningens bestemmelser. Dette omfatter plikt til å utarbeide prosedyrer og klargjøre ansvarsforhold i hele kommunehelsetjenestekjeden." (mine uthevinger)

 

http://www.helsetilsynet.no/templates/Lett...ks____5405.aspx

 

 

Det skal være forsvarlige internkontrollsystemer, som dokumentasjon jo er, men det står ikke noe i lovverket om NÅR man skal dokumentere. Annet at det skal være forsvarlig og det blir vel ofte tolket som at det bør dokumenteres rett etter at det er gjort. Den enkelte kommune lager detaljene i reglene selv.

 

 

Hos oss har det stadig blitt presisert at man skal dokumentere med en gang man har gitt legemidler.

Så jeg signerer på signeringsarket vi har laget med en gang, men dokumenterer i journal som regel noe senere om det er ekstramedisin.Fast medisin dokumenteres ikke på nytt i journal.

Personlig så tenker jeg ofte, særlig når jeg har bakvakt for flere etasjer, at jeg må forte meg å signere for det jeg har gitt, for om jeg plutselig skulle bli kalt bort til en hendelse på en annen avdeling uten å ha rukket å signere for hva som er gitt så kunne noen kanskje finne på å gi den samme medisinen en gang til.

Så jeg vil mene at det mest forsvarlige er å signere med en gang.

Samtidig så ser jeg at på andre avdelinger så deler noen ut til alle pasientene før de signerer på alle arkene som en avslutning !

For meg blir ikke det helt forsvarlig, det er lett å glemme å signere for noe du ga pasient nr. 1 etter at du har gitt tabletter,stikkpiller,flytende,injeksjoner,inhalasjoner etc til 12-14 personer. Eller at man signerer for noe man faktisk ikke ga !

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy