Jump to content
Sykepleiediskusjon

Ymsetjenesta

Members
 • Content Count

  29
 • Joined

 • Last visited

About Ymsetjenesta

 • Rank
  Member

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Er enig i det du sier om Wikipedia. Men det som er at mange ganger er det kun Wikipedia som forklarer det på en god måte. Ja man vet ikke hvem som har skrevet. Men det man vet er at feil i vitenskaplige artikler der, gjerne kommenteres og rettes opp ila 15 min. Lærebøkene våre blir kanskje endret etter 5 år. Har begynt å følge opp linkene i referanselisten til Wikipedia. Mye ektraarbeid, men greit nok. Når det gjelder SML artiklene er de ofte svært mangelfulle. Jeg har også opplevd på skolen at jeg må helst benytte bøkene i faget, ikke referere til SML artikkel. Men det som er artig her er at artikkelen og redaktør av boken er samme person. Og på mail sier forfatteren at artikkelen på SML er den oppdaterte og han foretrekker at jeg refererer til denne. EndNote er noe jeg anbefaler alle å begynne å benytte så tidlig som mulig. Det er et referansehåndterings verktøy. Jeg har aldri skrevet en referanse eller litteraturliste siden jeg begynte på studiet, men jeg har benyttet over 288 referanser. Mange store databaser kan man importere referansene direkte til EndNote (Pubmed, Swemed +, Lancet osv). Problemet med "tiltaksbøker", er at de ikke har noen forfatter, men man regner det som en sannhet siden de er etablerte prosedyrer, men man har heller ikke noen referanseliste. Så er svært vanskelig å se hva de baserer prosedyrene på. Det blir riktignok en annen diskusjon, men skolene bør benytte prossedyreportalen på Helsebibloteket, VAR er korrupsjon. MVH Morten
 2. Har laget en FB gruppe for å dele gode videoer, flashcards, PODCASTER osv ifm med den nasjonale eksamen. Håper det er ok at jeg annonserer den her. Nasjonal Eksamen - Anatomi, Fysiologi og Biokjemi : https://www.facebook.com/groups/346864012739302/?ref=group_header MVH Morten
 3. Har hatt noen heftige diskusjoner angående Wikipedia med noe av lærerne. Min personlig mening er at for vitenskaplige artikler bør det være "tillatt" å referere til Wikipedia, så lenge man kan bekrefte dette gjennom annen kilde. Et argument jeg ble møtt ved var godkjent vitenskapelig litteratur. Vel Store Medisinske leksikon, Menneskroppen, Menneskets Fysiologi, Gamle Sykdomslære er bøker og oppslagsverk vi benytter, og som ikke har referanser. I tillegg er mange av bøkene vi har gamle når det gjelder original kilder. Geriatrisk Sykepleie er nyeste referanse jeg har funnet fra 2018. Har jaggu skjedd en del siden den tid. Hvor fagfellevurdert Sykepleien er, stiller jeg også spørsmål til. Får inntrykk av at mye av det som blir publisert der er gjentakelse av det som går i "fagmiljøet" i sykepleiekretsen. Hvor mye får de egentlig tilbakemelding på sine artikler av kompetente eksperter. De har 160.000,- lesere pr 2018. Hvor mange fra hele verden leser ikke Wikipedia? I tillegg er det jo interesangt at Wikipedia artikler kommer opp når man søker i Oria, og kan direkte importeres til bla EndNote referansehåndteringsverktøy. BMJ Best Practice, Legehåndboken (som heller ikke har referanser) og Helsebibloteket er ikke dekt i Oria. Håper det blir en bra diskusjon
 4. Vel ser ut til at dette ikke blir relevant. Måtte bytte etage på sykehjemmet pga mye konflikter. 3500 ord så langt i oppgaven, og over 700 leste sider (bla 15 artikler fra PubMed). Artig med Universitetet at de sier at dere har den nyeste kunnskapen, så dere må utfordre de på sykehjemmet litt. Når du havnet i en konflikt så snur lærer fra universitetet helt om. Hvordan skal dette faget videreutvikle seg?
 5. Dette er vel komplisert å svare på i en tråd. Hvilken litteratur forholder du deg til? Alfa og beta reseptorer er vel viktigst når det gjelder farmakologi, i tilknytning til hjerte, luftveier og lunger. Tror du må lese litt mer og formulere spørsmålet litt mer spesifikt. Nå er jeg ikke moderator i forumet, men jeg tror det er mye forlangt at noen skal forklare det her. MVH Morten
 6. Har opplevd dette en del i ambulansetjenesten. Jeg var en av dem, men tror jeg ble bedre etterhvert å skjønne at sykdom er sykdom.
 7. Har forsøkt å finne god litteratur på dette spesifikke området. Driver å skriver tiltaksplan. Ser på muligheten for å benytte liten whiteboard og skrive meldinger eller stikkord. Har funnet noe forskning som hentyder til at demente med dårlig hørsel må benytte kognitiv kapasitet på å tolke tale. Skriftlige meldinger kan fristille noe av denne kapasiteten. Linker, bøker, hefter og youtube mottas med takk. MVH Morten
 8. Hmmm hvordan skal jeg beskrive dette uten å tegne det. Tenk deg at på nettbrettet du bruker på sykehus eller sykehjem, så kan du bare scrolle venstre eller høyre langs en tidslinje. For høyere oppløslighet og mer detaljert informasjon kan du zoome inn. Alt ligger langs denne kurven, kanskje bare med ikoner som du kan trykke på og få opp en "snakke" boble. Slik slipper man å bla innom "tusen" forskjellige kategorier og e-linker osv.
 9. Driver med en oppgave på sykehjemspraksis. Har valgt en problemstilling hvor jeg ser etter samsvar mellom somatikk og funksjonsnivå. Har fått godkjenning på å bytte datasamlingen med en tidslinjal. Er det noen forslag til hvordan jeg skal lage denne, eventuell kurante programmer? Vennligst ikke begynn å diskuter fremgangsmåten. Om den er riktig eller ikke. Jeg gjør dette for å se om det kan få personalet til å drøfte pasienten i et nytt perspektiv. Jeg har ingen ambisjoner om å belære noen, hverken her på forumet eller på sykehjemmet. Se det heller som et eksperiment. Ser det som forsvarlig da det ikke har noen konsekvenser for pasienten. MVH Morten
 10. Hei fant dette i Den digitale helsetjenesten - Med Nils Christian Hauge. Du finner også en podcast med han på Sykepleien. Særdeles bra episode. Kan virkelig anbefales. Jeg diskuterer dette svært gjerne videre. Tenker at det kan være verdt å høre med distriktsmedisinsk senter ved UiT i Tromsø. Men understreker at jeg velger å kalle det helsepersonell da jeg er imot glorifisering av sykepleier yrket. Beklager dette MVH Morten
 11. Mulighetene innen helsehjelp har eksplodert det siste ti året. Alt helsepersonell må få utvidet oppgavene sine. Når jeg var i praksis var ene områdelederen somer sykepleier ansvarlig for lageret. Det urimelig, det kan altså en helsefagarbeider gjøre. Ikke bare på fastlege kontorer må oppgavene utvides. POC er hensiktsmessig hjemme hos pasientene. Dette innebærer at pre hospital personell og hjemmesykepleie også må få utvidet sitt mandat. En god start er blodprøver. Telemedisin og E-helse gjør det fullt mulig at flere pasienter kan få diagnostikk og hjelp hjemme. Da unngår vi unødvendig transport og reduserer risiko for sykehus infeksjoner. Forskning viser også at leger bare klarer å ha fokus på 6-7 pasienter. Da er det bedre at annet helsepersonell har en pasientgruppe de har fokus på innen deres spesialisering, og melder til en lege som er beslutningstaker. Begreper som sykepleieprosess må bort, og en må i stede benytte det som er anvendt i ICNP og Norsk lov, nemlig medisinsk beslutningsprosess. Flere i helsevesenet skulle hatt forståelse for OODA loopen og kanskje lest forsvarets stabshåndbok angående Plan og Beslutningsprosesser. Bra tråd.....takk MVH Morten
 12. Gøy å høre stå på. Startet i en alder av 38. Trodde jeg hadde mye kunnskap, men møtt meg selv i døra et par ganger, men trives. Har vært yrkesdykker, ambulansefagbrev og yrkesmilitær.
 13. Hei takk for bra svar. Har søkt litteratur og finne ikke svar. Det snakker bare om at du må innhente tilstrekkelig. Så tenker at i min presentasjon at det viktigste at jeg belyser dette temaet. Det skal være skriftlige rutiner på et en institusjon som beskriver rutinene. Dette er vel det skjemaet som sykepleier gjennomgår med pårørende ved mottak av nye beboere. Pulstrykket ved 120/80 er 60 ikke 40. Tenker du sikter til MAP Jeg anser ikke 120/80 som et fint BT på en PT som er 93, det er bekymringsverdig lavt........... Og ser jeg har skrevet feil, skulle være episoder med delir F......autokorrekt........ Men igjen takk for fint svar. MVH Morten
 14. Har tidligere jobbet med etterretning, så fikk tilbakemelding i sist praksis at de nesten var skremt over hvor mye jeg kunne lære om pasienter ved hjemmebesøk. Når har jeg sykehjemspraksis og skal skaffe meg oversikt over en dement pasient på sykehjemmet og lage forslag til tiltak. Idag når jeg snakker med en vennine som er sosionom legger hun frem et særdeles kritisk spørsmål. Hvorfor henter du inn all denne informasjonen og systematiserer den? Hvor mye har du lovt til å innhente? Hvor mye er etisk å innhente? Ble faktisk litt satt ut. Så måtte ta noen runder med meg selv på om jeg tilfredsstiller min egen nysgjerrighet, eller om jeg gjør noe som er hensiktsmessig for pasienten. Det levde liv vet vi er viktig i person orientert omsorg. Mitt fokus er å knytte det somatiske opp mot, pasientens fysiske og sosiale funksjonsnivå. Bla er det en milepæl i livet at hun må ta 3 nitro for å kupere br.sm for å delta på dans i en alder av over 80år. Har også funnet at hennes episoder med deler kommer med Sys BT over 160, og andre problemer kommer med Pulstrykk på under 40. Begynte med en analyse av hvilke BT som ble registrert av forskjellige ansatt. I dette tilfellet er det de samme som går igjen på høyeste og laveste trykk, men der skjønte til og meg jeg at nå var nok nok I Sykepleie og jus finner jeg bare plikten til å innhente informasjon. Det er ikke satt noen klar grense på hva som er nok informasjon. Takker for alle innspill, også de kritiske :) MVH Morten
 15. eg har forholdt meg til ICNP (international classification for Nursing Practice). http://www.icn.ch/what-we-do/ICNP-Browser/ Forøvrig avskyr jeg ordet sykepleieprosess. Det finnes ikke i ICNP databasen, og ser man på lovverket heter det medisinsk beslutningsprosess. Dette er ikke så veldig godt mottar blant universitetet. Har lest litt rundt dette, og det var et rundskriv hvor de forsøkte å utrede dette i departemonget allerede i 1994, hvor det var mye studentklager på at dette ble vurdert særdeles forkskjellig mellom undervisningsstedene. Når jeg snakket med NSF sier de at dette enda ikke er standardisert, og at de velger å ikke fokusere på dette da de mener studenter heller må lære å benytte moderne PAS (pasient administrasjonssystemer) og EPJ (elektronisk pasientjournal). Beklager at det ikke var mer hjelpsomt. MVH Morten
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy