Jump to content
Sykepleiediskusjon

Ymsetjenesta

Members
 • Content Count

  26
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Ymsetjenesta

 1. Har forsøkt å finne god litteratur på dette spesifikke området. Driver å skriver tiltaksplan. Ser på muligheten for å benytte liten whiteboard og skrive meldinger eller stikkord. Har funnet noe forskning som hentyder til at demente med dårlig hørsel må benytte kognitiv kapasitet på å tolke tale. Skriftlige meldinger kan fristille noe av denne kapasiteten. Linker, bøker, hefter og youtube mottas med takk. MVH Morten
 2. Ymsetjenesta

  Kommunikasjon med demente som har svekket hørsel

  Vel ser ut til at dette ikke blir relevant. Måtte bytte etage på sykehjemmet pga mye konflikter. 3500 ord så langt i oppgaven, og over 700 leste sider (bla 15 artikler fra PubMed). Artig med Universitetet at de sier at dere har den nyeste kunnskapen, så dere må utfordre de på sykehjemmet litt. Når du havnet i en konflikt så snur lærer fra universitetet helt om. Hvordan skal dette faget videreutvikle seg?
 3. Dette er vel komplisert å svare på i en tråd. Hvilken litteratur forholder du deg til? Alfa og beta reseptorer er vel viktigst når det gjelder farmakologi, i tilknytning til hjerte, luftveier og lunger. Tror du må lese litt mer og formulere spørsmålet litt mer spesifikt. Nå er jeg ikke moderator i forumet, men jeg tror det er mye forlangt at noen skal forklare det her. MVH Morten
 4. Har opplevd dette en del i ambulansetjenesten. Jeg var en av dem, men tror jeg ble bedre etterhvert å skjønne at sykdom er sykdom.
 5. Ymsetjenesta

  Kurvefungsjonalitet

  Driver med en oppgave på sykehjemspraksis. Har valgt en problemstilling hvor jeg ser etter samsvar mellom somatikk og funksjonsnivå. Har fått godkjenning på å bytte datasamlingen med en tidslinjal. Er det noen forslag til hvordan jeg skal lage denne, eventuell kurante programmer? Vennligst ikke begynn å diskuter fremgangsmåten. Om den er riktig eller ikke. Jeg gjør dette for å se om det kan få personalet til å drøfte pasienten i et nytt perspektiv. Jeg har ingen ambisjoner om å belære noen, hverken her på forumet eller på sykehjemmet. Se det heller som et eksperiment. Ser det som forsvarlig da det ikke har noen konsekvenser for pasienten. MVH Morten
 6. Ymsetjenesta

  Kurvefungsjonalitet

  Hmmm hvordan skal jeg beskrive dette uten å tegne det. Tenk deg at på nettbrettet du bruker på sykehus eller sykehjem, så kan du bare scrolle venstre eller høyre langs en tidslinje. For høyere oppløslighet og mer detaljert informasjon kan du zoome inn. Alt ligger langs denne kurven, kanskje bare med ikoner som du kan trykke på og få opp en "snakke" boble. Slik slipper man å bla innom "tusen" forskjellige kategorier og e-linker osv.
 7. Ymsetjenesta

  Sykepleiere får legeoppgaver

  Hei fant dette i Den digitale helsetjenesten - Med Nils Christian Hauge. Du finner også en podcast med han på Sykepleien. Særdeles bra episode. Kan virkelig anbefales. Jeg diskuterer dette svært gjerne videre. Tenker at det kan være verdt å høre med distriktsmedisinsk senter ved UiT i Tromsø. Men understreker at jeg velger å kalle det helsepersonell da jeg er imot glorifisering av sykepleier yrket. Beklager dette MVH Morten
 8. Ymsetjenesta

  Sykepleiere får legeoppgaver

  Mulighetene innen helsehjelp har eksplodert det siste ti året. Alt helsepersonell må få utvidet oppgavene sine. Når jeg var i praksis var ene områdelederen somer sykepleier ansvarlig for lageret. Det urimelig, det kan altså en helsefagarbeider gjøre. Ikke bare på fastlege kontorer må oppgavene utvides. POC er hensiktsmessig hjemme hos pasientene. Dette innebærer at pre hospital personell og hjemmesykepleie også må få utvidet sitt mandat. En god start er blodprøver. Telemedisin og E-helse gjør det fullt mulig at flere pasienter kan få diagnostikk og hjelp hjemme. Da unngår vi unødvendig transport og reduserer risiko for sykehus infeksjoner. Forskning viser også at leger bare klarer å ha fokus på 6-7 pasienter. Da er det bedre at annet helsepersonell har en pasientgruppe de har fokus på innen deres spesialisering, og melder til en lege som er beslutningstaker. Begreper som sykepleieprosess må bort, og en må i stede benytte det som er anvendt i ICNP og Norsk lov, nemlig medisinsk beslutningsprosess. Flere i helsevesenet skulle hatt forståelse for OODA loopen og kanskje lest forsvarets stabshåndbok angående Plan og Beslutningsprosesser. Bra tråd.....takk MVH Morten
 9. Gøy å høre stå på. Startet i en alder av 38. Trodde jeg hadde mye kunnskap, men møtt meg selv i døra et par ganger, men trives. Har vært yrkesdykker, ambulansefagbrev og yrkesmilitær.
 10. Har tidligere jobbet med etterretning, så fikk tilbakemelding i sist praksis at de nesten var skremt over hvor mye jeg kunne lære om pasienter ved hjemmebesøk. Når har jeg sykehjemspraksis og skal skaffe meg oversikt over en dement pasient på sykehjemmet og lage forslag til tiltak. Idag når jeg snakker med en vennine som er sosionom legger hun frem et særdeles kritisk spørsmål. Hvorfor henter du inn all denne informasjonen og systematiserer den? Hvor mye har du lovt til å innhente? Hvor mye er etisk å innhente? Ble faktisk litt satt ut. Så måtte ta noen runder med meg selv på om jeg tilfredsstiller min egen nysgjerrighet, eller om jeg gjør noe som er hensiktsmessig for pasienten. Det levde liv vet vi er viktig i person orientert omsorg. Mitt fokus er å knytte det somatiske opp mot, pasientens fysiske og sosiale funksjonsnivå. Bla er det en milepæl i livet at hun må ta 3 nitro for å kupere br.sm for å delta på dans i en alder av over 80år. Har også funnet at hennes episoder med deler kommer med Sys BT over 160, og andre problemer kommer med Pulstrykk på under 40. Begynte med en analyse av hvilke BT som ble registrert av forskjellige ansatt. I dette tilfellet er det de samme som går igjen på høyeste og laveste trykk, men der skjønte til og meg jeg at nå var nok nok I Sykepleie og jus finner jeg bare plikten til å innhente informasjon. Det er ikke satt noen klar grense på hva som er nok informasjon. Takker for alle innspill, også de kritiske :) MVH Morten
 11. Ymsetjenesta

  Innhenting av pasient informasjon

  Hei takk for bra svar. Har søkt litteratur og finne ikke svar. Det snakker bare om at du må innhente tilstrekkelig. Så tenker at i min presentasjon at det viktigste at jeg belyser dette temaet. Det skal være skriftlige rutiner på et en institusjon som beskriver rutinene. Dette er vel det skjemaet som sykepleier gjennomgår med pårørende ved mottak av nye beboere. Pulstrykket ved 120/80 er 60 ikke 40. Tenker du sikter til MAP Jeg anser ikke 120/80 som et fint BT på en PT som er 93, det er bekymringsverdig lavt........... Og ser jeg har skrevet feil, skulle være episoder med delir F......autokorrekt........ Men igjen takk for fint svar. MVH Morten
 12. Ymsetjenesta

  Datainnsamling / Sykepleieprosessen

  eg har forholdt meg til ICNP (international classification for Nursing Practice). http://www.icn.ch/what-we-do/ICNP-Browser/ Forøvrig avskyr jeg ordet sykepleieprosess. Det finnes ikke i ICNP databasen, og ser man på lovverket heter det medisinsk beslutningsprosess. Dette er ikke så veldig godt mottar blant universitetet. Har lest litt rundt dette, og det var et rundskriv hvor de forsøkte å utrede dette i departemonget allerede i 1994, hvor det var mye studentklager på at dette ble vurdert særdeles forkskjellig mellom undervisningsstedene. Når jeg snakket med NSF sier de at dette enda ikke er standardisert, og at de velger å ikke fokusere på dette da de mener studenter heller må lære å benytte moderne PAS (pasient administrasjonssystemer) og EPJ (elektronisk pasientjournal). Beklager at det ikke var mer hjelpsomt. MVH Morten
 13. Ymsetjenesta

  Forskjellig kvalitet på de ulike utdanningstedene

  Svært intéressant. Er selv veldig for en mer rigid rammeplan. Ikke minst er det mange som ønsker å bytte undervisningssted fra familiære og andre grunner. Men utdanningen er så forskjellig at det ikke er mulig. Er jo helt merkelig at den bachelor utdanningen som har flest studenter fremstår som den minst standardiserte, ikke minst siden helsevesenet standardiserer mer og mer. Dette er prosedyreportalen på Helsebibloteket et godt eksempel på. Kanskje litt avsporing så sett meg gjerne på plass. Men jeg mener også at det er en rekke fag som kunne vært samkjørt. Hvorfor heter det sykepleie etikk og sykepleie jus. Bør ikke alt helsepersonell være samkjørt her? Det at nasjonal eksamen for anatomi og fysiologi er blitt samkjørt er jo et godt steg i riktig retning. Det som også er rart er at kostnaden for en student varierer betraktelig fra utdanningssted til utdanningssted. Skal vi ikke ha rett på de samme ressursene på samme utdanning? God tråd, takker
 14. Dette er jeg også interesert i.
 15. Ymsetjenesta

  Oppgave i praksis

  Har fått underkjent min oppgave i praksis. Men er fullstendig uenig i Universitetets fokus. Er det noen som kjenner noen lektorer som kan være villig til å se på en oppgave som ikke er ansatt ved Nord universitet?
 16. Har funnet en artikkel som jeg er svært interesangt angående implementering av "Game Theory" i helsesammenheng. http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/eci.12380/asset/eci12380.pdf?v=1&t=jdvgbyas&s=d11521267c2d4dc95b6dca3fd2907007a3eeed53 Lurer på om det er noen som har noe tilsvarende for sykepleiere? Er også interessert i sykepleie teori fra mannlige sykepleiere, eller fra andre land en vesten. Syns studiene har en litt snever tilnærming. Syns likevel det er svært interresant med etikk og sykepleier teorier, men skulle så gjerne sett litt mer åpen tenking som virkelig snur opp ned på persepsjonen man har av fenomener. MVH Morten
 17. Ymsetjenesta

  Game Theory

  Den er absolutt interessant. Dette blir en underkategori i Game theory som heter prisoners dilemma Mange simuleringer har vært gjort rundt dette av Axelrod.
 18. Ymsetjenesta

  Game Theory

  Absolutt, har ikke eierforhold til noen ting. Bare liker diskusjoner.
 19. Ymsetjenesta

  Videreutdanninger uten jobbkrav

  Er det noen som har eksempler på dette. Ønsker selv å dra tilbake til prehospital miljø etter utdanningen ettersom jeg har ambulansefagbrev. Ønsker å utdanne meg i retning akuttmedisin og telemedisin. Men selv telemedisin krever to års praktisk erfaring. MVH Morten
 20. Ymsetjenesta

  Jobbe med traume - hvilken videreutdanning?

  http://www.uis.no/studier/studietilbud/helse-og-sosialfag/master/prehospital-akuttmedisin/opptakskrav/
 21. Har oppgave nå hvor vi pasient som har fått midlertidig plass på sykehjem i forbindelse med rehabilitering etter fall. Vi skal redegjøre for sykepleierens oppgaver i kartlegging og behandling av smertene. Det publikasjonene jeg har funnet omhandler post operative smerter eller palliativ behandling. Det kommer heller ikke tydelig frem hva som er sykepleierens oppgaver. Er det noen som har gode publikasjoner eller artikler. Har forsøkt PUBMED og Helsebibloteket. På forhånd takk for hjelpen. MVH Morten
 22. Ymsetjenesta

  Sykepleier uten videreutdanning med stetoskop?

  Hei rakk ikke å lese alle innleggene, så beklager om jeg gjentar noe noen andre allerede har sagt. Men når jeg jobbet i ambulansen kjøpte jeg et stetoskop fra Thinklabs. Ganske avansert i denne tiden, og kunne bla kobles på iPhone for å ta opp. Stetoskopet var litt voldsomt i størrelse så hadde det i jakken og ikke i buksa. Brukte å spørre turnuslegen og pasienten om det var greit at vi lyttet litt. Men fikk virkelig bruk for det når vi hadde en pasient med venstresidig hjertesvikt, og relativt sterke indikasjoner på lungeødem. Spurte om å få forordning på furosemid, men de var skeptisk til dette. Så spurte legen om han hadde en e-post. Med iPhonen kunne jeg ta bilde av hvor vi lyttet samt knytte til en lydfil. Sendte fire filer. Legen ringte bare opp igjen og sa wow.........han var ikke klar over at foretaket hadde slik teknologi. Resultatet ble i allefal at vi fikk delegering på 40 mg Furosemid (om jeg ikke husker feil) og med MONA behandling så hadde pasienten stor forbedring. Nå er jeg sykepleierstudent, men tror jeg holder stetoskopet i skapet de første praksisene på sykehjem og hjemmesykepleie. Tror ikke jeg orker masse mas.
 23. 5 halveringer om ikke Venus står i tredje hus og sist fredag i måneden er et peimtall
 24. Ble litt paff når mitt utdannings sted kun tilrettela for at NSF skulle rekruttere. Og det bli i tillegg hovedsakelig gjort med å lokke studenter med materielle goder. Er det andre alternativet en NSF og Fagforbundet? Jeg liker ikke profesjonskampen til NSF og jeg er ikke interesert i å støtte LO.
×

Important Information

Privacy Policy