Jump to content
Sykepleiediskusjon

Norspan Depotplaster i terminal fase?


Guest GalaxyN3

Recommended Posts

Guest GalaxyN3

Hei

 

Jeg har lest på i diverse skriv på nettet om at Norspan depotplaster ikke er anbefalt hos palliative pasienter som får morfin subcutant i tillegg, da plasteret er en potensiell morfinantagonist.

Hvordan praktiseres dette rundt omkring?

 

Hilsen frustrert sykepleier som ikke alltid er enig i tilsynslegens ordinasjoner...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Dette er en typisk feil. For det første kan Norspan potensielt blokkere for morfinen som gis i tillegg. For det andre er plaster til terminal lite godt egnet pga lav sirkulasjon og opptaksevne gjennom hud. Man klarer seg fint med få medikamenter stort sett. Bruk Morfin IV/SC/IM liberalt, Midazolam/Dormicum eller Stesolid mot angst og uro. Da har du kommet langt. Og så kan det ikke sies for ofte at i terminalfasen er o2-tilskudd stort sett ikke lindrende, men plagsomt uttørkende på slimhinner. Du måler ikke sp02 på terminale, det sier deg lite. Klinisk blikk og erfaring. Omsorg. Hudkontakt. Beroligende snakk. Tilrettelegge for pårørende. Munnpleie.

Link to comment
Share on other sites

Jeg husker en gang at vi væsket opp en dame som kom inn til oss med sterke smerter, som hadde fentanyl 75mcg på ryggen og nesten gikk i overdose. Så plaster til dehydrerte pasienter kan være skumle greier. Hu lurte på hva i alle dager vi hadde i saltvannet vårt som ga så god smertelindring!

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy