Jump to content
Sykepleiediskusjon

Hva er nærmeste pårørende?


Pinnsvinet

Recommended Posts

Hei!

Et spørsmål som ikke handler om direkte sykepleie, eller noe skolerelatert. Det angår søskenbarnet mitt på 49 år (kaller henne f.ex Marit), som er psykisk utviklingshemmet og bor på en bolig for personer som trenger litt ekstra hjelp. Moren hennes, som nå er godt oppi årene, er hennes nærmeste pårørende. Men så har Marit en annen person som er verge for seg. Denne personen styrer litt økonomi og følger med, og er ellers behjelpelig.

Men i det siste føler moren til Marit seg litt utstøtt. Ledelsen på boligen har nettopp hatt et planleggingsmøte med Marit og vergen for å planlegge stor feiring av 50-årsdagen til Marit som er ganske snart. Så har moren spurt om å få informasjon etter møtet, og da hadde hun fått svar fra ledelsen og vergen at hun ikke hadde rett til å få noe info. De mente det var vergen som nå skulle ha info og direkte kontakt.

Er det riktig og lov å gjøre sånn? Jeg lærte på skolen at nærmeste pårørende (som i dette tilfellet er mor til Marit), er den som skal ha info om det er noe. Så i mitt hode vil det si at hun har like mye rett til å holdes oppdatert og å få svar hvis hun lurer på noe (så lenge ikke datteren nekter). Men at vergen og ledelsen kan nekte henne det + holde henne utenfor?
Er det egne regler når man har verge?

 

Håper dere kan hjelpe i en litt trist situasjon.

Link to comment
Share on other sites

Forsøker å lese litt om vergemålsloven i lovdata, og det nærmeste jeg kommer noe som er relevant er dette:

 

Hvis den som er satt under vergemål, ikke selv kan gi uttrykk for sitt syn, gjelder ikke taushetsplikten overfor vedkommendes ektefelle, samboer, barn, barnebarn, foreldre og søsken i større utstrekning enn det som må antas å være etter hans eller hennes ønske. Taushetsplikten viker for opplysningsplikt og meldeplikt med hjemmel i lov. Forvaltningsloven § 13 annet ledd første punktum og § 13 a gjelder tilsvarende.

Jeg tolker dette som at taushetsplikten bortfaller ovenfor nærmeste pårørende som enten er ektefelle eller forelder dersom Marit ikke er i stand til å snakke, i den grad det antas at vedkommende selv ville ønsket å tilbakeholdt informasjon. Det er vel ikke betydelig sjanse for at Marit ikke hadde ønsket å dele dette med sine foreldre, og jeg tolker det dit hen at taushetsplikten bortfaller. Det er vel uansett ikke verre enn å innhente samtykke fra vedkommende selv.

 

Du får forsøke å lese litt i lovdata og se. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-03-26-9/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2

Fryktelig kjedelig når man havner i sånne tvister, hold oss gjerne oppdatert.

Link to comment
Share on other sites

Tusen takk for svar, Pally!
Har vært inne å lest i gjennom verge-loven, og den var ganske lang. I paragrafen du viser til står det hvis personen ikke er i stand til å gi uttrykk for sitt syn, men det er hun i dette tilfellet.

Virker litt som vergen prøver å overkjøre henne litt.. Og i pasient-og brukerrettighetsloven står det at pasient/bruker selv kan velge hvem som skal ha informasjon, og hvilken informasjon. Så hvis hun ønsker at moren skal få vite og ta del i ting, så skal jo Marit bli hørt, og da kan vel ikke vergen komme å si noe annet vel?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Nei, så vidt jeg forstår i lovverket så kommer pasienten/brukerens hensyn og ønsker først så lenge hun er samtykkekompetent og i stand til å snakke for seg. Dersom pasienten selv uttrykker et ønske om at medisinske/helsefaglige opplysninger deles med pårørende så kommer det hensynet først. Snodig av denne vergen å steile på dette.

Link to comment
Share on other sites

Takk for svar igjen Pally.

Har fått litt avklaring i saken. For å gjøre historien kort har vergen nå sagt at hun ikke var klar over at pasienten selv kunne velge hvem som skulle ha informasjon, (og hvilken informasjon). Hun trodde taushetsplikten gjalt overfor absolutt alle, bortsett fra mellom henne og pasienten (uansett hva pasienten ønsket).

Så håper det blir bedre nå. Trodde nå at en person som ble utpekt som verge måtte ha litt peiling? ;)

Link to comment
Share on other sites

Bra det løste seg :) Men som verge må jeg få si at det ikke er så mye informasjon om den type taushetsplikt. Men noe av det vi ble prentet inn når vi var på kurs, er at så sant pasienten selv er i stand til å uttrykke valg, skal de få lov til det. Samarbeidet må være best mulig!

Link to comment
Share on other sites

Vel, jeg er gjennom begge deler, siden jeg også er sykepleier. I ett av tilfellene er jeg oppnevnt fordi jeg er sykepleier da det trengtes en med medisinsk kompetanse (og der gjelder jo helsepersonelloven i tillegg), mens hos de andre er jeg oppnevnt fordi jeg er i vergekorpset, og da gjelder forvaltningsloven, samt at jeg ikke trenger samme tilgang til medisinske opplysninger som det jeg gjør i det tilfellet jeg er oppnevnt som sykepleier.

Link to comment
Share on other sites

Jeg visste lite om å være verge før jeg så stillingsannonsen i avisen der fylkesmannen søkte etter nye verger. Jeg undersøkte litt, og fant ut at det kunne fint ordnes for meg, siden jeg den gang var på arbeidsavklaringspenger, og nå er uføretrygdet. Det er arbeid jeg kan ta når jeg har energi og ork til det, og hvert enkelt tilfelle er unikt. Jeg har mye hatt tilfeller med medisinske utfordringer i tillegg, siden jeg er sykepleier, noe de og vet. Flere ganger har jeg opplevd at pårørende og kontaktpersoner sukker lettet når de hører at jeg er sykepleier i tillegg, og dermed kan mye om hva man har krav på og rett til i forbindelse med det offentlige, og også vet hvordan man kan gå frem for å få ting man trenger.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy