Jump to content
Sykepleiediskusjon

Sommarjobb "som sjukepleiar", men uten autorisasjon.


Skeide

Recommended Posts

Hei alle sammen!

Eg er nå midt i bachelor-oppgaven, og ser virkelig mot slutten av eit 4-årig langt utdanningsløp (på deltid) mot å bli sjukepleiar. Oppgåva skal leverast den 14. juni, ja, noko seinare enn kva det ofte har brukt å være. Samtidig har eg sidan september i fjor vert ansatt på Kirurgisk sengepost i ei 18 prosent stilling som assistent, med binding til å jobbe sommaren i år som sjukepleiar, noko som gir meg ein bonus på 30.000,-.

Med tanke på at eg leverer bachelor-oppgåva mi først i midten av juni, og startar i denne sommarjobben rundt 20. juni, vil eg trolig ikkje ha fått autorisasjonen før det har gått vertfall 2-3 veker ut i ferien, og kanskje tar det lenger tid også, sidan det er midt i ferien? Tanken min er at i denne perioden kan eg ikkje gå som noko anna enn assistent i avdelingen, til tross for at eg ut i frå kontrakta skal jobbe som sjukepleiar desse vekene. Kva blir rett og feil i forbindelse med denne avtalen? Lønn vil også berre bli gitt som assistent inntil eg kan framvise gyldig autorisasjon - og det er ingen muligheit for etterbetaling av eventuelt sjukepleiar-tillegg for foregåande veker.

Dersom eg blir spurt om å utføre ei "sjukepleie-prosedyre", kan eg da nekte å utføre denne fram til eg har fått gyldig autorisasjon, og sidan eg heller ikkje får betalt for å gå som sjukepleiar?

Link to comment
Share on other sites

Dette bør du faktisk snakke med leder og lokal fagforening om, gjerne også studentforeningen. Hvis du baserer nekting av oppgaver på råd fra SM kan du fort stille deg selv i litt dårlig lys. Sørg for å ha korrekt juss på din side. Just sayin.... 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy