Jump to content
Sykepleiediskusjon

Pedagogisk sykepleieplan


Florence

Recommended Posts

Hei.

Jeg skal til å skrive en pedagogisk sykepleieplan og det skal gjøres i praksis i psykiatrien.

Vi har fått svært lite info om hvordan sette opp denne, og har vel egentlig fått litt "frie tøyler" på

hvordan gjøre dette.

 

Men jeg er usikker på hvordan jeg skal skrive den. Er det en fast mal som kan brukes en eller annen plass,

eller skal jeg skrive den som en oppgave/essey-form?

Og hva er viktig å ta med? og hvordan..hehe.

 

Uansett..hvis noen har innspill så kan jeg nevne at jeg mest sannsynlig velger en pasient som:

-har alvorlig depresjon

-har alvorlig personlighetsforstyrrelse

-sliter med nattesøvn

-misbruker paralgin forte (på grunn av smerter i rygg og ben).

 

Det er det jeg vet om henne nå.

Så hvordan skal den pedagogiske pleieplanen se ut????

 

HJELP :)

Link to comment
Share on other sites

Sitter selv og skriver pedagogisk sykepleieplan nå i forbindelse med praksis i hjemmesykepleien, og begynner å ha gjort det noen ganger nå.. :)

Jeg følger sykepleieprosessen og har oppsettet/kapitlene på pleieplanen slik:

 

1. Innledning

2. Grunnleggende behov (Valgfritt, men dersom oppgaven sier spesielt at du skal vurdere pasientens grunnleggende behov, ville jeg tatt med litt om det. F.eks Virginia Hendersons grunnleggende behov, og trekke det inn senere i oppgaven i forhold til vurdering av problemområder)

3. Pedagogisk sykepleieplan

3.1. Datasamling

3.2. Vurdering og prioritering av problemområder (Alle problemene du ser ut i fra datasamlingen, gi gjerne en prioritering for hvor viktige de er)

3.3. Valgt problemområde (Det problemet du velger å fokusere på i pleieplanen, og gjerne med begrunnelse for hvorfor du valge det)

3.4. Pasientens ressurser

3.5. Mål

3.6. Tiltak

3.7. Evaluering (Evaluering av tiltak iforhold til å nå målene)

4. Vurdering av sykepleien til pasienten (Valgfritt, men i min oppgave etterspørres dette spesielt siden det er en oppgave som skrives i praksis)

5. Avslutning

 

Husk å ha med begrunnelser (spesielt for tiltakene)! Lykke til med pleieplanen :)

Link to comment
Share on other sites

Det er sikkert mange måte å løse denne oppgaven på, og jeg er vant til å velge ut 2-3 problemer hos pasienten (f.eks. sliter med nattesøvn, har smerter i rygg og bein i din oppgave - Husk: diagnose kan ikke defineres som problem, men de følger sykdommen/lidelsen har er problemene) og sette det opp slik som dette:

 

1.0 Innledning

1.1 Hensikten med oppgaven og bakgrunn for valg av pasient

1.2 Pasientens sykehistorie og aktuelle sykdommer

1.3 Sykepleieteori

1.4 Hvordan pasienten er ivaretatt i f.h.t. Pasientrettighetsloven, helsepersonelloven evt. andre

 

2.0 Datasamling

 

3.0 Avgrensning

3.1 Prioritering av pasientens behov/problemer med begrunning og tiltak

 

4.0 Pleieplan

4.1 Problem 1: Pasienten har smerter i rygg og bein

4.1.1 Vurdering

4.1.2 Mål

4.1.3 Ressurser

4.1.4 Sykepleietiltak med begrunning

4.1.5 Evaluering

 

4.2 Problem 2: Pasienten har søvnproblemer og får ikke nok hvile

4.2.1 Vurdering

4.2.2 Mål

4.2.3 Ressurser

4.2.4 Sykepleietiltak med begrunning

4.2.5 Evaluering

 

5.0 Konklusjon

 

I punkt 3.1 Kan du ramse opp alle pasientens problemer, prioritere i rekkefølge og begrunne dette, komme med aktuelle tiltak. De 2-3 viktigste problemene kan du skrive at du vil omtale i selve pleieplanen som kommer i punkt 4.0 og det er da ikke nødvendig å nevne tiltak etc i dette punktet.

 

Lykke til med pleieplanen!

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Kan noen av dere gi et eksempel på " hvordan pasienten blir ivaretatt" i følge pasientrettighetsloven??

I pasientrettighetsloven står det f.eks.:

 

- § 3-1. Pasientens rett til medvirkning

Pasienten har rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen. Pasienten har herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon.

Har pas. du skriver om valg mellom flere tilgjengelige undersøkelses- og/eller behandlingsmetoder? Hvis pas. har det og får være med på å bestemme er h*n ivaretatt.

 

- § 3-5. Informasjonens form

Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte.

Er pas. din en gammel dame med dårlig hørsel og syn trenger hun tilpasset informasjon. En som kommer fra utlandet og ikke skjønner norsk og/eller engelsk trenger tilrettelagt informasjon, kanskje med tolk. Et barn trenger også å få tilpasser undervisning til sitt alderstrinn. Dersom pasienten får den tilretteleggingen som trengs for at vedkommende skal forstå informasjonen er h*n ivaretatt.

 

- § 6-4. Barns rett til undervisning i helseinstitusjon

Barn i skolepliktig alder har rett til undervisning under opphold i helseinstitusjon, i den grad dette følger av opplæringslova.

Ungdom har rett til undervisning under opphold i helseinstitusjon, i den grad dette følger av opplæringslova.

Førskolebarn har rett til spesialpedagogisk hjelp under opphold i helseinstitusjon, i den grad dette følger av opplæringslova.

Hvis pasienten din er et barn har h*n altså rett på undervisning når h*n er innlagt på sykehus, og dersom pasienten får undervining er h*n ivaretatt i følge pas.rettighetsloven

 

 

Håper det var til hjelp. Det er bare å se gjennom pas.rettighetsloven og finne de punktene du synes er relevante for din pasient :lol:

Link to comment
Share on other sites

Hei på dere.

 

Tusen hjertelig takk for mange gode svar. En spesiell takk til NurseB for oppsettet. Min pedagogiske pleieplan

trengte ikke være så omfattende, men jeg brukte mange av de punktene du skrev. Jeg fikk fantastiske

tilbakemeldinger (ordet "perfekt" ble faktisk brukt.hehe) og det kan jeg takke deg og dere andre for.

 

THANKS :-)

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Jeg brukte også det oppsettet på en oppgave, men fikk til respons at pleieplanen kom for seint i oppgava.

Synes oppsettet var perfekt, men vet ikke om det er smart å bruke mot eksamen, hvis det er flere som mener som min veileder.

Link to comment
Share on other sites

Alle skoler har vel en viss rettledning på hva de ønsker, så det er ikke sikkert disse to som er nevnt ovenfor tilfredsstiller kravene på din skole. Men jeg skjønner ikke helt hvor man evt. skulle flyttet på ting. Man må jo ha datasamlingen tidlig for å kunne snevre det inn mot problemene. Og det samme gjelder avgrensningene, bakgrunn for valg av pasient osv. Men det er alltid lurest å forhøre seg med veileder om de har noen retningslinjer, for det er mange måter å lage en pleieplan på :)

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...
Guest AnitaNurseToBe

Jeg syns dette med pleieplaner og sykepleieproblem er dødens vanskelig..

 

 

Jeg har tatt for meg en pasient som er dement/alzheimer som har problemer med å kle seg, vaske seg, gjøre ting i riktig rekkefølge... men aner ikke hvordan jeg kan gjøre det om til et sykepleieproblem..

 

Pasienten har også et sår på leggen, venøst, men jeg står helt fast der også. Makan til vanskeligheter. Har ikke akkurat den beste kontaktsykepleieren å forholde meg til, og Gerica forstår jeg ikke en dritt av.. Savner DIPS.

 

Bruker dere NIC/NANDA eller bare finner dere på noe som lyder fornuftig og smart?

 

__Hjelp!__

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest SnartSykepleier

Til deg i psykiatrisk praksis; hvordan gjorde du datasamlingen? Gikk du punkt for punkt (resp, sirk) osv eller snevret du det inn til kun det som kunne være relevant ut i fra pasienten og problemet? Jeg har samme pasientgruppe som beskrevet i tråden

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

I psykiatrsik praksis måtte vi fokusere på det pasienten slet med psykisk. F.eks. var det depresjon, angst, hallusinasjoner, vrangforestillinger, osv. Deretter Skrev vi en drøftingsoppgave omkring dette, hva f.eks. depresjon er for noe, deretter hva som kan være årsaken, deretter hvilke konsekvenser dette har fått for pasienten. Og så kom vi med tiltak i forhold til dette, og begrunnet dem :)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy