Jump to content
Sykepleiediskusjon

Hvilke av disse bøkene er "must haves"?


Millis

Recommended Posts

Jeg sitter og kikker på pensumlisten for studentene som startet på 1. år ifjor høst og prøver å planlegge hvilke bøker som skal kjøpes inn fremover. Jeg har nemlig lyst til å begynne å lese deler av pensum allerede nå og ønsker i tillegg å sette opp et noenlunde budsjett for skolebøker i 2012. Mange skriver i flere poster her at sykepleie-pensumet er stort og at man bør satse på å kjøpe de bøkene som brukes mest og låne/kopiere opp resten. Her er pensumlisten jeg kikker på; Hvilke av disse bøkene ser dere for dere at man bør kjøpe inn?

 

Jeg har forresten Wyller sin "Det friske og det syke mennesket" (6+6 bind + registerhefte), så kanskje de bøkene kan brukes istedenfor noen av bøkene i listen?

 

 

PENSUM

 

Eide, H. & Eide, T. (2007) Kommunikasjon i relasjoner : samhandling, konfliktløsning, etikk.

2. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. Kap. 1 - 3, 7. + 8, 9 og 15.

 

Helsepersonelloven (1999) Lov om helsepersonell m.v. av 2.juli 1999 nr.64 :

med endringer, sist ved lov av 9.april 2010 nr 14. Tilgjengelig fra: http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-064.html

Kap. 5. Taushetsplikt og opplysningsrett. § 21-29b.

 

Hinkley, P. & Walker, S. (2005) Measuring Blood Pressure. Practice Nurse, 29 (9), s. 54-61.

 

Kilvik, A. & Lamøy, L. I. (2007) Litteratursøking i medisin og helsefag : en håndbok. 2. utg. Trondheim, Tapir akademisk forl.

Kap. 1-4. + Kap. 5, 6 (s. 32) og kap. 7 (s. 33-40).

 

Kirkerådet (2008) Plan for diakoni i Den norske kirke. www.kirken.no

 

Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & Ranhoff, A. H. (2008) Geriatrisk sykepleie : god omsorg til den gamle pasienten.

Oslo, Gyldendal akademisk. Kap. 21. + Kap. 1-9, 18, 19, 20 (s.261-264), 22, 23, 26, 28-33.

 

*Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. & Skaug, E.-A. (red.). (2011) Grunnleggende sykepleie. Oslo, Gyldendal akademisk.

Bind 1: Kap. 1, 2, 3, 5 (s.162 – 169)

Bind 2: Kap. 9 – 18 Nesten hele boken (unntak: sondenedlegging, injeksjonsteknikk IM og SC og PVK)

Bind 3: Kap. 19, 20, 22 og 25(Ny utgave bind 2 og bind 3 kommer høst 2011)

+

Bind 1: Kap. 5 (s.169 -203), Kap. 6 (s.207-227), Kap. 7 (s.282-318).

Bind 2: (tema; sonde og sondenedleggelse, injeksjoner, infusjoner og PVK )

Bind 3: Kap. 21, Kap. 26 (Ny utgave bind 2 og bind 3 kommer høst 2011)

 

Mathisen, J. (2006) Sykepleiehistorie : ideer - mennesker – muligheter.

2. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. Kap. 4 og 5. 18

 

Newell, R. & Burnard, P. (2011) Research for evidence-based practice in healthcare.

2. utg. Chichester, Wiley-Blackwell. Kap. 1.

 

Stordalen, J. & Støren, I. (2010) Bare skriv! : praktisk veiledning i oppgaveskriving. 2.utg. Oslo, Cappelen akademisk forl.

 

Thisted, J. (2010) Forskningsmetode i praksis : projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik.

København, Munksgaard.

Kap. 1 (s.12 – 27) og kap. 5 (s.79 – 96).

 

Tjade, T. (2008) Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer.

3. utg. Bergen, Fagbokforl.. Kap. 1,2, 3, 7, 8, 14 og 15. + Kap. 4-6, 13.

 

Wilhelmsen, L. S. & Manger, T. (2011) Effektiv læring : råd til nye studenter.

2. utg. Bergen, Fagbokforl.

 

Winslow, G. R. & Wehtje-Winslow, B. J. (2007) Ethical boundaries of spiritual care. Medical Journal of Australia, 186 (10 - suppl.), s. 63-66.

 

*Knudsen, Ø., & Haugen, J. E. red. (2008) Akuttmedisinsk sykepleie : utenfor sykehus.

2. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. Kap. 3 - 4 + Kap. 8 – 17.

 

Norsk førstehjelpsråd (2007) Førstehjelp.

6. utg. Oslo, Gyldendal undervisning.

 

Sand, O., Sjaastad, Ø. V., Haug, E., Bjålie, J. G., & Toverud, K. C. (2006) Menneskekroppen: fysiologi og anatomi.

2. utg. Oslo, Gyldendal akademisk.

 

Sortland, K. (2011) Ernæring - mer enn mat og drikke.

4. utg. Bergen, Fagbokforl. Del1: Grunnleggende ernæringskunskaper.

 

Evans, L. K. & Cotter, V. T. (2008) Avoiding restraints in patients with dementia: understanding, prevention, and management are the keys.

American Journal of Nursing, 108 (3), s. 40-49.

 

Helsebiblioteket. Tilgjengelig fra: www.helsebiblioteket.no

 

Helsenett (2011) Seksualitet.

Tilgjengelig fra:

http://www.helsenett.no/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=127&Itemid=92

 

Høye, M. M. (2005) Diskriminering og fordommer av eldre i lys av sosial identitetsteori og sosial dominansteori. Vård i Norden, 25 (4), s. 56-59. 23

 

Ingram, P. & Lavery, I. (2005) Peripheral intravenous therapy: key risks and implications for practice.

Nursing Standard, 19 (46), s. 55-64.

 

Kirkevold, M. (1998) Sykepleieteorier : analyse og evaluering.

2. utg. Oslo, Ad notam Gyldendal. Kap. 1, 4 og 6.

 

National Institute on Aging (Apr 20, 2010 ) Sexuality in Later Life

Tilgjengelig fra: http://www.nia.nih.gov/HealthInformation/Publications/sexuality.htm

 

 

Nelson A. et. al. (2003) Safe patient handling and movement.

American Journal of Nursing, 103 (3), s. 32-44.

 

Nightingale, F. (1984) Håndbok i sykepleie : hva det er og hva det ikke er.

Oslo, Gyldendal. S. 11-21.

 

Norsk sykepleierforbund (2007) Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere: ICNs etiske regler [Rev. utg.]. Tilgjengelig fra:

https://www.sykepleierforbundet.no/ikbViewer/Content/143292/Yrkesetiske_retningslinjer.PDF

 

I tillegg anvendes aktuelle forskningsartikler, og materiale fra Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten i forhold til hvordan arbeide forskningsbasert.

 

Grønseth, R. & Markestad, T. (2011) Pediatri og pediatrisk sykepleie.

3. utg. Fagbokforl. Kap. 18-30.

 

Holm, S. G., & Notevarp, J. O. (2007) Klinisk legemiddelhåndtering.

2. utg. Bergen, Fagbokforl.

 

Jacobsen, D. & Toverud, K. C. (2009) Sykdomslære : indremedisin, kirurgi og anestesi.

2.utg. Oslo, Gyldendal akademisk.

 

Olsen, L. A. (2011) Praktisk medikamentregning : dose, styrke, mengde.

3. utg. [Oslo], Cappelen Damm akademisk.

 

Simonsen, K. A., Aarbakke, J. & Lysaa, R. (2010) Illustrert farmakologi.

2 bind. Bergen, Fagbokforl. (Bind 2 ikke kommet ut i ny utg. – uvisst når den kommer).

Link to comment
Share on other sites

Grunnleggende sykepleie er et "must" i allefall på den skolen jeg går på. Samt bøker om legemiddelregning kan være gode å ha. "Bare skriv!", er en bok som kan kjøpes, denne kommer godt med til alle skriveoppgaver som skal skrives- samt den er veldig god å ha under bacheloroppgaven! Ellers så kan du alltid låne bøker på biblioteket under studieåret, men da må du være tidlig ute med å reservere bøker- for det er rimelig mange studenter(snakker fra erfaringsståsted)som ikke kjøper bøker i det heletatt, men kun satser på å låne! Håper du fikk noen pekepinner :-) Hvilken skole skal du studere ved? :-)

Link to comment
Share on other sites

De bøkene som har vært obligatoriske/nødvendige for oss er:

 

- Kommunikasjon i relasjoner

- Lovsamling

- Geriatrisk sykepleie

- Sykepleiehistorie

- Grunnleggende sykepleie

- Medisinsk mikrobiologi

- Akuttmedisinsk sykepleie

- Menneskekroppen

- Sykdomslære

- Pediatrisk sykepleie

- Yrkesetiske retningslinjer

- Medikamentregning

- Farmakologi

- Legemiddelhåndtering

 

Er noen bøker til som er nødvendge som du ikke har ført opp her, som f.eks. Samtalen, skjønnet og evidensen (av Kari Martinsen), Klinisk sykepleie bind 1 og 2 og sikkert noen andre også som jeg ikke husker.

 

En god del av de andre bøkene vil jeg tippe er anbefalt litteratur, og ikke noe du faktisk trenger å kjøpe hvis du ikke er spesielt intressert.

Link to comment
Share on other sites

Legg merke til hva som erpensum fra de ulike bøkene. Noen steder er det 1 side som er listet opp. Bortkastet å kjøpe. Eksempel bok nr 3: Hvordan måle blodtrykk. Står i de andre bøkene eller på PPS som du får nettilgang til.

 

Jeg har kjøpt få bøker. De jeg har listet bruker jeg på hver oppgave. I tilegg finner jeg aktuelle bøker på biblioteket, skumleser det som er av interesse og kopierer.

 

Da jeg startet var det noen som gikk i fellen og kjøpte hele pensumlisten før skolestart. Totalt bortkastet.

 

Hva jeg har kjøpt kjøpt:

Wyller; Friske og syke mennesket

Grunnleggende sykepleie 1-4

Klinisk Sykepleie 1-2

Da er du dekket for de fleste oppgaver. Til oppgave skrivning kan du kopiere aktuelle sider fra biblioteket.

 

Eide, H. & Eide, T. (2007) Kommunikasjon i relasjoner : samhandling, konfliktløsning, etikk.

2. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. Kap. 1 - 3, 7. + 8, 9 og 15.

Brukt et par ganger. Har den, men bortkastet. Kunne heller kopiert aktuelle sider på biblioteket.

 

Jacobsen, D. & Toverud, K. C. (2009) Sykdomslære : indremedisin, kirurgi og anestesi.

2.utg. Oslo, Gyldendal akademisk.

Har brukt den. Syntes det er en bra bok som er lettere å lese på sykdomslære enn Wyller

 

Olsen, L. A. (2011) Praktisk medikamentregning : dose, styrke, mengde.

3. utg. [Oslo], Cappelen Damm akademisk.

Den boken jeg syntes var best på temaet.

 

Simonsen, K. A., Aarbakke, J. & Lysaa, R. (2010) Illustrert farmakologi.

2 bind. Bergen, Fagbokforl. (Bind 2 ikke kommet ut i ny utg. – uvisst når den kommer)

Ikke brukt, Holdt meg til forelesninger. Ikke hatt behov for sitering.

Link to comment
Share on other sites

et lite tips er å sjekke finn.no og ibok.no for brukte bøker, tror jeg har kjøpt 5-6 bøker ny, resten til meget redusert pris brukt.. menneskekroppen med oppgavebok er en fin plass å begynne da hele første semester er forbeholdet anatomi og fysiologi, deretter er geriatrisk sykepleie og grunnleggende sykepleie 1-4 et veldig godt utgangspunkt. Er stortsett dette som er 1.året, hvertfall hos oss. Deretter kan man gå til anskaffelse av praktiske sykepleieferdigheter og bruke PPS på nettet godt - da skal du vel være dekket med god pensum - det eneste du må gjøre er å lese godt og gjøre oppgaver... lykke til:D

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Guest Julie Kvam

Hele teksten kom visst ikke med over her! Jeg selger mine bøker nå!

- Grunnleggende sykepleie

- 37' Mikrober, helse og sykdom

- Sykepleie og etikk av Slettebø

- Det friske og det syke mennesket av Wyller

 

Bare ta kontakt på julierostadkvam@hotmail.com

 

Jeg kjøpte mange bøker i gamle utgaver i stedet for å bruke mye penger på helt nye! Det står så og si akkurat det samme, som regel er det bare designet på boka som er forandret! Bare et lite tips :-)

Link to comment
Share on other sites

Guest Julie Kvam

Hele teksten kom visst ikke med over her! Prøver igjen!

Jeg selger mine sykepleiebøker nå:

 

http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=34689916&segment=1&productCategory=90&keyword=Sykepleie&mainCategory=86&areaId=20061

 

Et lite tips er å ikke bruke mye penger på helt nye bøker! Jeg brukte gamle wyller bøker, og fikk samme karakterer som min veninne som hadde de nyeste! Innholdet er som regel akkurat lik. Det er stort sett bare designet på bøkene som er endret!

Ta gjerne kontakt hvis noen vil ha bøkene i finn-anonnsen jeg la ut :-) Jeg selger veeldig billig!! :-)

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy