Jump to content
Sykepleiediskusjon

Bør vi kutte ut bruk av flerdoseflasker?


Cathrine

Recommended Posts

I Sverige er trolig en pasient smittet av hepatitt B pga kontaminering av en flerdoseflaske.

Smittskyddsinstituttet vil at man i Sverige skal slutte å bruke slike flasker. Her ser du forklaringen på det de tror har skjedd:

I en vårdhygienisk utredning kom man fram till att det är sannolikt att mannen fick bedövningsmedel ur samma flaska som en tidigare patient. Den tidigare patienten bär på samma typ av hepatit som mannen nu diagnosticerats med.

Enligt utredningen har vårdpersonalen troligen gått tillbaka till flaskan med den engångsspruta som den första patienten bedövats med och dragit upp lite mer bedövningsmedel. Därmed är flaskan kontaminerad, men har därefter inte bytts ut. http://www.dagensmed...flerdosflaskor/

Jeg har aldri tenkt på denne faren, men ser jo at i en stresset situasjon kan slikt skje. Så da er det kanskje like greit å slutte å bruke flerdoseflasker når det lar seg gjøre.

Link to comment
Share on other sites

Vel, jeg tenker at det er helt sykt at noen har så dårlige arbeidsrutiner at de bruker en engangssprøyte på nytt.

Ja, vi jobber i en hektisk hverdag, men jeg kan ikke se for meg at jeg likevel skulle vært så stressa at jeg ville brukt en sprøyte om igjen på den måten!

Link to comment
Share on other sites

Jeg tenkte som deg Litago, at dette hørtes underlig ut. Jeg har aldri brukt den samme sprøyten eller sett noen gjøre det. Derfor har jeg ikke tenkt tanken engang, at det er en risiko i bruk av slike flasker.

Nå vet vi jo ikke hvorfor dette skjedde, men i et tenkt tilfelle kan man tro at man skal bruke hele flasken der og da, bruker samme sprøyte og glemmer å hive restene.

Eller i en akutt situasjon velger man kanskje å bruke den samme sprøyten for å spare tid, og hvis man da glemmer å hive resten kan det jo gå helt galt. Vel, ikke vet jeg, men tydelig at slikt kan skje, og da er det kanskje like greit å ikke bruke slike flasker.

Selvfølgelig synd med tanke på miljøet, men jeg har hevet mange flerdoseflasker fordi den som har brukt den før meg har glemt å påføre dato og klokkeslett for når de tok den i bruk. Så kanskje det egentlig ikke er så mye å spare i forhold til miljø og kostnader heller?

Link to comment
Share on other sites

Men det er mange muligheter for å begå feil i vårt yrke, man kan ikke luke ut alle. Å gjøre ting riktig, å ha gode rutiner, å ha kunnskap om det man driver med, er alfa og omega. Slurv (uansett årsak) kan få fatale følger.

Jeg tror ikke løsningen er å kutte ut flerdoseflasker, selv om det i dette tilfellet gikk galt.

Skal man da feks kutte ut å bruke usterile kompresser, fordi det i en hektisk hverdag kan forveksles med sterile til en steril prosedyre? Kanyler kan i teorien brukes flere ganger, selv om alle vet at det ikke skal skje. Opptelling av utstyr etter operasjoner skal være nøyaktig, likevel har det skjedd (bl.a med moren min) at kompresser ble glemt igjen i bukhulen.

Kanskje ikke alle eksemplene er like gode til sammenligning, men felles er at rutinene og arbeidsmetodene som ligger i bunnen MÅ være gode nok. Vi skal være drillet til å gjøre ting riktig selv i stressede situasjoner. Det er umulig å fjerne alt som potensielt kan være en fare.

Uansett yrke så skjer det menneskelige feil, men i vår yrke så kan det få uante konsekvenser.

Link to comment
Share on other sites

Enig med deg Litago at rutinene og arbeidsmetodene først og fremst må være gode nok, da man ikke kan luke bort alle potensielle farer. Men jeg tenker at det å gå over til endoseflasker er et enkelt grep, for å forebygge smitteoverføring.

Jeg var litt opptatt av om dette virkelig er et problem, eller om de kom med disse anbefalingene i Sverige på grunn av et tilfelle. Jeg sendte mail til smittskyddsinstitutet og spurte om dette. Her er svaret:

 

Hej!

 

Tack för ditt mail. Du får lägga ut mitt svar på ert forum.

Det finns fler beskrivningar av smittöverföring av blodsmitta på grund av felaktig hantering av flerdosflaskor. Inte bara i Sverige utan även i andra delar av världen. Jag skickar med en av de artiklar som beskriver en sådan smittöverföring. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2003 Sep 26;52(38):901-6. Det finns sedan många fler artiklar att söka på Pubmed.

 

Om flerdosflaskorna hanteras på ett korrekt sätt det vill säga att en ny spruta tas inför varje uppdragningen så fungerar flerdos bra men dessvärre blir det fel i stressiga situationer och sprutan återanvänds istället. Flerdosflaskor är därför ett riskmoment för smittspridning av blodsmitta

Att använda engångsflaskor där det är möjligt minskar risken för att det ska bli fel och på flera sjukhus i Sverige idag används endosflaskor för till exempel NaCl.

 

Vänliga hälsningar

 

Inga Zetterqvist

Hygiensjuksköterska

08-457 24 47

070-414 35 33

 

SMITTSKYDDSINSTITUTET

Antibiotika och vårdhygien

inga.zetterqvist@smi.se

www.smittskyddsinstitutet.se

Link to comment
Share on other sites

Folkehelseinstituttet kan fortelle at dette er et kjent problem innen smittevern i helseinstitusjoner. I Norge har vi også hatt to utbrudd ved to sykehus hvor flerdoseflasker var smittekilden.

Folkehelseinstituttet anbefaler også bruk av engangsampuller eller hetteglass fremfor flerdoseflasker,

 

 

Bruk engangsampuller eller -hetteglass fremfor

flerdosehetteglass

• Ikke bruk samme engangsampulle eller -hetteglass til flere

pasienter og ikke spar på rester til senere bruk

• Alle membraner på hetteglass desinfiseres med egnet

desinfeksjonsmiddel

• Dersom flerdosehetteglass benyttes, bruk steril

engangsspiss og sprøyte hver gang membranen penetreres

Ikke ta flerdosehetteglass ut av medisinrommet og oppbevar

det ikke i nærheten av pasientbehandlingsområdet

http://www.fhi.no/do.../fa5cd7658b.pdf

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy