Jump to content
Sykepleiediskusjon

Inhalasjon.


Ani

Recommended Posts

Oftest brukes vel oksygen, da det er enkleste måten. Men hvis pasienten har langtkommen KOLS, kan dette være direkte livsfarlig. Da må man kun bruke romluft pga faren for CO2-retensjon. Har selv vært med på å få inn pasienter i CO2-narkose pga forstøverbehandling med oksygen og vet hvor alvorlige konsekvensene kan være. Derfor bør man alltid forsikre seg om pasienten har en lungesykdom før man administrerer forstøvermedikamenter. Veldig mange av de som må ha inhalasjonspreparater har gjerne problemer med lungene, så det er veldig greit å gjøre dette til en vane :-)

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
Hva er vanlig mengde (liter O2) når pasienter skal ha medikamenter som inhalasjon?

 

Har ikke svar på spørsmålet ditt, men får vel bare si hva jeg tenker rundt O2/"forstøvermedisin".. De fleste jeg har møtt på i hjemmetjeneste, sykehjem og sykehus, har behov for atrovent/ventoline gjennom forstøver, grunnet KOLS (men også andre medikamenter, feks steroider).

Som evjako var inne på, kan bruk av O2 hos langtkommede KOLSpasienter føre til alvorlige komplikasjoner; CO2retensjon og -narkose, og jeg lurer da på hvilken måte O2 er lettere å bruke enn medisinsk luft?

Mulig jeg har begrenset erfaring fra sykehus, men der jeg har jobbet/jobber (UNN Narvik og Radiumhospitalet) har medisinsk luft et eget uttak ved siden av O2-ventilen/flowmåleren. KOLSpasienter i hjemmetjenesten og på sykehjem har gjerne pariapparat til administrasjon av atrovent/ventoline, og dette gjør jo ikke annet enn å filtrere romluft og føre denne, sammen med forstøvermedikamentet, inn i pasientens luftveier. Enkelt! (i mine ører, hehe). Jeg fant dessverre ikke noe direkte om Ventoline/atrovent og KOLS i felleskatalogen, og for å være rettferdig tenkte jeg fullt og helt på KOLS da jeg skrev svaret, ikke på astma eller andre sykdommer som behandles ved hjelp av nebulisator.

 

Ved O2-behandling (ved feks lav saturasjon) av KOLSpasienter har jeg lært at vi max bør gi 1,5liter/min, derfor stiller jeg meg kritisk til stort sett all O2behandling av slike pasienter (og derfor dette noe lange, litt tuklete svaret).

Det finnes jo også oksygenbehandling av nettopp KOLS (uttalt emfysem, feks), men dette har jeg ikke altfor stor peiling på.

 

Mer og mer KOLS gjør dette til et interessant tema å diskutere, så det var bra du tok det opp, Ani.

 

Hilsen Arild, som også er spl.stud (begynner 3.år ganske snart)! :)

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Jeg har jobbet på lungeavdeling på sykehuset, der en stor del av pasientene var KOLSere. Dårlige KOLSere sådan.

Vi brukte likevel alltid oksygen på forstøverne, 7 l.

Men har man en KOLS-pasient som retinerer, så er det viktig at man får slått av så fort det er tomt.

Hovedregelen var 7 l i 7 minutter. Man kan også bruke ned i 5 liter, men da går det treigere, og spesielt medikamenter som feks Pulmicort tar laaang tid.

Vi har pariapparat hjemme, og effekten på det er 7 liter per minutt.

 

Når det gjelder mengde O2, så er det ingen fast regel om hvor mye de kan få.

Noen KOLS-pasienter retinerer ikke i det hele tatt, andre kan gå i CO2-narkose med 1 liter.

Har man dårlige KOLS-pasienter, er det viktig å måle arterielle blodgasser, for å holde oversikt over hva pasienten tåler av O2.

Å kun følge med på saturasjon er ikke nok, man kan ha gode metninger men likevel retinere CO2.

 

De virkelig dårlige pasientene får ikke opp metningen/pO2 (målt på arteriell blodgass) uten å retinere, og da iverksettes C-PAP eller Bi-Pap behandling.

Hovedforskjellen her (ingen regel uten unntak riktignok), er C-Pap til de som "kun" sliter med å få opp pO2, og Bi-Pap til de som i tillegg retinerer.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy