Jump to content
Sykepleiediskusjon

Intramuskulær injeksjon i deltamuskelen


lurer

Recommended Posts

Når man setter intramuskulær injeksjon i deltamuskelen, skal man da strekke ut huden (slik som når man setter i hoften/baken), eller løfte den opp (slik som man gjør ved subcutan injeksjon i armen)?

 

Håper dere skjønte spørsmålet mitt... Jeg skal sette svinevaksine, og har ikke satt im i armen før. Jeg kan det teoretiske, slik som hvor jeg skal stikke, men jeg finner ikke noe sted ut av dette her med løfte/strekke...

 

På forhånd takk for svar!

Link to comment
Share on other sites

Strekke huden, slik at den danner et "lokk" over injeksjonsstedet i muskelen når man slipper huden. Injeksjonsvæsken forsegles da i muskelen. Løfter du hudfolden er det ikke sikkert du treffer muskelen i den grad du skal, fordi kanylen da blir for kort. Et medikament som skal settes im, kan skape vevsirritasjon om det blir satt sc.

Link to comment
Share on other sites

Strekke huden, slik at den danner et "lokk" over injeksjonsstedet i muskelen når man slipper huden. Injeksjonsvæsken forsegles da i muskelen. Løfter du hudfolden er det ikke sikkert du treffer muskelen i den grad du skal, fordi kanylen da blir for kort. Et medikament som skal settes im, kan skape vevsirritasjon om det blir satt sc.

 

Ja og om en vaksine settes feil, så kan det være at den ikke får den virkningen man ønsker. Så det er viktig at den ikke blir satt sc, og for å unngå det må man strekke huden, slik Nella og Litago skriver ;)

 

Lykke til med vaksineringen og velkommen hit på forumet lurer ;)

Link to comment
Share on other sites

Vaksiner kan settes intrakutant, intramuskulært og subcutant. Det er veldig viktig at de blir satt riktig.

Jeg har her kopiert fra FHI sine sider:

 

Viktigheten av korrekt injeksjonsteknikk

De fleste vaksinene skal injiseres. Injeksjon er en aseptisk prosedyre, derfor kreves sterilt utstyr. Før barrieren sterilt/usterilt brytes ved selve injeksjonen, skal huden desinfiseres med 70% alkohol. Etter desinfeksjon må huden få tid til å bli helt tørr før det stikkes. Levende vaksiner kan inaktiveres av desinfeksjonsmidlet, derfor er det spesielt viktig at huden er helt tørr før levende vaksiner injiseres.

 

Korrekt injeksjonsteknikk kan være avgjørende for at vaksinen skal ha den ønskede effekt. Vaksiner som skal gis intracutant (i.c.) eller intramuskulært (i.m.), kan miste mye av effekten hvis de injiseres subcutant (s.c.). Dessuten kan lokale bivirkninger bli mer uttalt ved feil injeksjonsdybde. Spesielt hvis det skulle oppstå en uønsket hendelse etter vaksinasjon, er det godt å kunne vise til at korrekte prosedyrer er fulgt.

 

Vaksiner bør ha værelsestemperatur før de injiseres. Ved å rulle hetteglasset/sprøyten (helst horisontalt) mellom hendene tempereres vaksinen raskt, samtidig som den blir godt ristet uten skumdannelse. Det frarådes å la vaksinepakninger stå utenfor kjøleskap i lengre tid.

 

De vaksinene som består av tørrstoff og oppløsningsvæske skal blandes like før bruk. Oppbevaring av vaksine opptrukket i plastsprøyte medfører risiko for at aktivt stoff fester seg til plasten og ikke blir injisert. I kombinasjonsvaksiner kan komponenter som skal blandes like før bruk få nedsatt effekt hvis de blandes for tidlig.

 

Ferdigfylte sprøyter inneholder en luftboble utenfor vaksinen. Luft skal fjernes før injeksjon. Ingen vaksiner skal injiseres i blodårer. Det anbefales å aspirere før intramuskulær og subcutan injeksjon.

 

Forholdsvis langsom injeksjon (f. eks. 10 sekunder) gir vanligvis mindre smerte enn rask injeksjon. For urolige småbarn bør imidlertid injeksjonen gjøres så raskt at ikke barnet spreller og nålen forskyver seg eller glir ut før vaksinen er inne. Bevegelse av kanylespissen i vevet kan gi blåmerker, og kan være mer ubehagelig enn rask injeksjon.

 

Blodsiving reduseres med et fast trykk med en bomullsdott på stikkstedet når nålen er trukket ut. Det har liten hensikt å massere stikkstedet etterpå.

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=23...eHandbook687191

Link to comment
Share on other sites

Jeg har fått bedskjed om å sette H1N1 vaksine dypt subk. ikke im.

 

 

Hei Jørgen, velkommen hit ;)

På FHI sine sider står det at Pandemix skal settes im.

 

Jeg siterer fra sidene deres:

Vaksinen skal gis som en intramuskulær injeksjon fortrinnvis i deltoidmuskelen eller i anterolateral

del av låret (avhengig av muskelmasse)

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=23...039:1:0:0:::0:0

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
men hvorfor skal den settes der med minst fettvev?

og hvorfor er det ulik praksis om den blir satt i låret elleri armen?

 

 

Her ser du svare som jeg har kopiert fra FHI sine sider, men dette gjelder vaksiner generelt:

 

Injeksjonssted – hvor på kroppen og hvor dypt

De vanlig brukte stikkstedene er valgt med tanke på minst mulig risiko for å skade større nerver og blodkar under injeksjonen, minst mulig smerte ved stikket (ikke for god innervasjon) og minst mulig irritasjon på stikkstedet etterpå (utenfor bleieområdet for småbarn, lite bevegelse og friksjon). Riktig stikksted har større betydning for intramuskulære injeksjoner enn for subkutane.

 

Intramuskulære vaksineinjeksjo­ner settes vanligvis i deltoidmuskelen (personer over 1-2 år) eller på lårets for- eller lateral­side (barn under 1-2 år). Det anbefales å aspirere før injeksjon. Deltoidmuskelen er for liten til å være egnet injeksjonssted for de minste barna, men pleier være grei for barn over 12-18 måneder. Selv hos voksne har ikke muskelen plass til større vaksinevolum enn ca 1 ml per stikksted,

derfor injiseres vanligvis ikke immunglobuliner, antibiotika etc. i deltoidmuskelen. Det er viktig å holde seg til riktig område for å unngå å treffe nerver, blodkar eller sener. Likevel kan gjentatte injeksjoner føre til langvarige smerter. Til intramuskulære injeksjoner for barn under 1-2 år anbefales midtre tredjedel av lårets lateralside. Det er plass til stort vaksinevolum i muskelen som går langs hele lårets lengde lateralt, det har aldri vært rapportert nerveskade i forbindelse med dette stikkstedet, og det er ingen store nerver eller blodkar i nærheten. Selv for uerfarne vaksinatører er det teknisk enkelt å stikke der. Det er vanskelig å gjøre noe galt så lenge nålen ikke stikkes forbi femur. Selv hos 3-4-åringer er det observert mindre lokalreaksjoner til DTP-vaksine injisert i låret enn i deltoidmuskelen [7]. På grunn av en viss risiko for smertefull lokalreaksjon etter enhver vaksine, anbefales det likevel ikke å injisere vaksine i underekstremiteter hos barn som er så store at de er avhengige av å gå selv.

Vaksineinjeksjon i glutealre­gionen frarådes fordi det gir dårligere immunrespons og dessuten innebærer en viss risiko for nerveskader hos små barn.

 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=23...eHandbook687191

Link to comment
Share on other sites

  • 11 years later...

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy