Jump to content
Sykepleiediskusjon

Sykehjem inspirerende


Tromsø

Recommended Posts

Hei, jeg skal studere sykepleie fra høsten - og lurer litt på hva jeg egentlig går til... For å smake på ting og få et innblikk i sektoren jobber jeg nå noen helger på et sykehjem. Vet ikke hvordan jeg skal beskrive dette, men jeg håper det er mer ved dette yrket enn det jeg ser her. Jeg skjønner jo selvfølgelig at jeg som ufaglært assistent ikke gjør sykepleierjobb på sykehjemmet. Kanskje dere som er erfarne kan beskrive hvordan sykepleierens dag ser ut på et sykehjem, hva somskiller seg fra det jeg gjør der og hjelpepleierne gjør - og framfor alt hvordan jobben skiller seg fra jobb på et sykehus.

Link to comment
Share on other sites

Sykepleiere på sykehjem går mye i stell, men har også andre oppgaver, som går på feks kontrollering/dosering av medisindosetter, administrering av medisiner, sårprosedyrer, en del administrativt, legevisitt, en del prosedyrer.

 

På et sykehus går man nok mindre i stell enn på et sykehjem, for der har sykepleierne mange flere oppgaver de MÅ ta seg av, og da må hjelpepleiere/assistenter gå i stell.

De rent sykepleierfaglige oppgavene er av en helt annen art i sykehus. Ofte mer praktiske og medisinske. I sykehjem glemmer man kanskje fort at ernæring er en viktig del av utdanningen vår. Vi gir dem mat, men ser vi egentlig på hva slags mat de får, og om det er nok/riktig?

På sykehus løper man ofte som hodeløse høns, pga et mye høyere arbeidstempo. Feks har alle de 5 pasientene du har ansvar for en dag, intravenøst drypp. En har et Bricanyldrypp som går på pumpe, fordi han har kommet til sykehuset med en forverring av KOLSen sin. I itillegg får han flere liter væske fordi han er dehydrert og febril. Antibiotikaen får han også intravenøs - han har en pneumoni. Og ikke glem at han skal ha forstøverapparat ca hver 3. time da (8 ganger i døgnet)

Så har du kanskje en pasient som trenger et par poser blod. Da må du forberede alt i forbindelse med dette. Bestille blod fra blodbanken, stikke og hente det, så finne noen som kan kontrollere sammen med deg. Så henger du det opp til drypp, og bruker 20 minutter inne hos pasienten for å sjekke at ikke han får noen reaksjoner på blodet. Han har også smerter (langtkommet cancerpasient), og du strener av gårde fo å trekke opp morfin i sprøyte, får noen til å kontrollere narkoregnskapet med deg, strener tilbake og setter sprøyte.

Akkurat da ringer telefonen. Det kan være legen som vi snakke med deg om en pasient, eller en fysioterapeut som vil ha litt info om han KOLSern, for han skal få lungefysio i dag.

Ja, så skal du gjerne gjennom previsitt sammen med legen, før dere går runde på legevisitten. Da bør alle blodprøvesvar være på plass!

Etter at legevisitten er ferdig, så må du delegere alt legen har sagt. Oppstart med antibiotika til en. x antall liter væske til en annen, innføre drikke og diurese-liste hos han med begynnende nyresvikt, etc.

Du skal også legge medisiner i dosetter, og da må du få med alle endringene etter visitten :)

Så skal du jo dokumentere alt som har skjedd til nå... og mens du prøver på det, så ringer KOLSer på, og er cyanotisk, blek og klam. Du tar (eller får tatt) en arteriell blodgass, som viser at han retinerer CO2, og at om dere ikke kommer igang med Bi-Pap-behansling, så vil han gå i CO2-narkose. Dette haster, så da løper man og finner utstyret, samtidig som man iherdig leter etter en lege som kan ordinere denne behandlingen og gi de rette innstillingene på maskina. Henter også scopet, så vi får målt BT, P og Sat.

Ass-legen kommer, er usikker, og caller overlegen, som kommer omsider, og innen man kommer i gang med behandling har det gått lang tid. har rukket å klargjøre alt utstyret, måle verdier, gitt forstøvere ekstra etc.

Får omsider KOLSern på Bi-Pap, og nå må du regne med å stå hos denne pasienten resten av vakta. Følge med verdier, toleranse av maska, blodgasverdier, evt vurdere å få overlegen til å tilkalle en anestesilege på tilsyn, til vurdering for overflytting til intensiven og respiratorbehandling.

 

De andre i avdelingen har det også travelt, og når mottaket ringer og melder om enda en dårlig pasient som skal komme, så blir man motløs. Hvordan skal vi koordinere dette? Pasienten som kommer bør helst ha et enerom, pga terminalpleie, men den som nå ligger på enerom kan ikke ligge på korridor.

Så det ender med at 4-5 pasienter må flyttes på, for å få kabalen til å gå opp.

 

Ja.. dette er et utdrag fra noen av mine dager. Det er ikke likt over alt. Men mange av mine hverdager på en lungemedisinsk avdeling var sånn som dette.

Link to comment
Share on other sites

Jeg jobber på sykehjem og har vel en litt annen hverdag enn hva Litago beskriver er vanlig for oss............

Har nok litt mere stell som hun sier : Jeg har tre pasienter som skal hjelpes med morgenstell og i motsetning til sykehus er mine oftere fullstendig pleietrengende. Og trenger ofte hjelp til alt + påkledning og forflytning. Men dette er jeg ferdig med før frokosten. Under stellet er det en flott tid til å få observert pasienten grundig, slik at du raskt vet om det er noe på gang med den pasienten. (for å finne en fordel med tettere stell ;-) )

 

Når hjelpepleierne/assistentene ordner frokost og mating har vi sykepleiere medisinutdelingen. Og på sykehjem kan tablettutdelingen bli litt mer omstendig enn på sykehus fordi pasientene trenger mer hjelp til å få dem i seg. Det kan også være forstøverapparater , sprøyter,sondemat o.a. Antibiotika i.v. eller annet intravenøst gis også hos oss, men har nok ikke like mange som får dette samtidig. Det er nå en holdning om at de eldre skal helst behandles på sykehjemmet og ikke sendes til sykehus uten at det er strengt tatt nødvendig, fordi de bare blir forvirret. Og dermed får vi omsider bedre utstyr også.

 

Hvorfor man antar at ernæring glemmes på sykehjem vet jeg ikke, men dette har faktisk høy prioritet hos oss. Høyere enn jeg nå i det siste har erfart på mange sykehusavdelinger. Vi er pålagt å ha ernæringsplan på alle som trenger det. Dvs alle pasienter skal veies,måles,regnes ut KMI og kaloribehov på. Differansen mellom kalori-behov og kalori-inntak skal vi ha laget tiltak på. Sjekking,føring av drikke/diurese lister + lage tilltak som skal følges opp.

 

Mye høyere arbeidstempo på sykehus ? Vel, sikkert på noen avdelinger. Men det siste året har jeg vært i praksis på mange ulike sykehusavdelinger pga praksis i videreutdanningen. Og det som slår meg er hvor godt bemannet og hvor god tid de har sammenlignet med oss på sykehjem. Sikkert individuelle forskjeller både på sykehjem som på sykehus..........

 

Så er det sårstell,skriving av sårprosedyrer,medisin bestilling,dosetter,retting av Multidoser,blodprøver hvor vi sjekker ut svaret selv på lab'en på enkle ting eller sender til sykehuslabaratoriet. Urinprøver og sårbakterie-prøver sendes til et annet laboratoriet. Vi får også stadig nye apparater på sykehjem. Det siste vi fikk var et nytt EKG-apparat slik at vi kan fakse EKG-svar direkte til legevakta eller tilsynslegen.

Det kan være å kontakte tilsynslegen for pasienter som er syke,har dårlig respons på medisiner e.l. for legen selv dukker bare opp en gang pr uke. Så du må ta mange avgjørelser selv frem til legen kommer neste gang. Vi må ringe uttallige offentlige kontorer og sende søknader på ditten og datten eller ta i mot tlf fra de samme eller fra pårørende.

 

Vi har bare legevisitt en dag i uka, sykehus har hver dag. Er det 30 stk på avdelingen så tar dette fort hele dagen med forberedelsene før legen kommer og iverksettingen av alt som blir bestemt. Ofte rekker vi ikke å ta matpause på legevisittdagene.........

 

Vi har terminale og alvorlige syke personer som skal ha sin oppfølging. Problemet der er bemanningen. Vi er egentlig ikke nok folk når en pasient er syk og trenger oss over tid. Forferdelig frustrerende. (Vi er tre pleiere pr 11-12 pasienter, men kun en spl)

 

Våre sykepleieroppgaver har første prioritet, men har vi tid så hjelper vi til med skift,doturer,middag,oppvask og annet ting som kanskje ikke er like morsomt, men som det nok er mer av på sykehjem. Men det handler om å jobbe i team med kollegaene sine selv om de har en annen tittel. På sykehjem er det viktig å være en del av teamet og ikke leke Sykepleier med stor S, da får man fort sosiale problemer der.

 

Det er en del ting du får mye bedre erfaring med og får gjort mye oftere på sykehus. Og i mange sammenhenger så vil nok de fleste oppleve det som mer interessant med alt som skjer på sykehusavdelinger.

Det er to ulike måter å jobbe på.

På sykehjem må du være klar over at du kan stå med ansvar alene uten å andre sykepleiere å støtte deg på om du er i tvil om noe. Og du kan av og til være eneste sykepleier på 70-80 eldre.Ja, kanskje den eneste på vakt med en fagutdannelse i det hele tatt ! Så du må kunne stole på egne vurderinger. Du kan stå overfor benbrudd,lungeødem, hjerteinfarkt,hjerneblødninger,tarmslyng,smerter(vi har også cancerpasienter) og må alene avgjøre hva som skal gjøres.

På et sykehus vil du som oftest ha andre sykepleiere rundt deg og leger innen rekkevidde. På sykehjem får du være med å skape en god sistetid for eldre og syke og hjelpe dem til en fredlig død. Veldig givende det også.

 

Skal jeg anbefale noe så vil jeg anbefale å ta seg jobb på sykehus. Eldreomsorgen er skjært til benet bemanningsmessig, det er ofte mangel på faglige forum med andre sykepleiere. Det er kuttet i støttende yrkesgrupper så vi pålegges mer og mer arbeid som faller utenfor hva jeg vil kalle vårt sykepleierfaglige ansvar. Flere og flere sykepleiere på sykehjem sliter seg ut i kampen for å rekke alt.

Min spådom er at eldreomsorgen i dette landet vil bli Helsevesenets slum-område før politikerne på toppen i Norge vil være villig til å gjøre noe !

Link to comment
Share on other sites

Det kom kanskje ikke klart fram at jeg IKKE jobber å samme sted lengre.

Utrolig spennende og utfordrende faglig, veldig slitsomt fysisk og psykisk, og MASSE stress og MASSE overtid.

Nå jobber jeg fast natt på et sykehjem, og hverdagen er totalt annerledes.

Jeg savner det faglige, jeg savner å bruke hodet i større grad, men jeg savner ikke stresset, reiseveien, slitet.

Akkurat nå passer det meg utmerket med lettjente penger (sitter stort sett på rompa mesteparten av natta og glor på tv og skravler med kollega), siden jeg har små barn. Har prioritert å heller bruke energien min hjemme framfor på jobb.

Link to comment
Share on other sites

Skal jeg anbefale noe så vil jeg anbefale å ta seg jobb på sykehus. Eldreomsorgen er skjært til benet bemanningsmessig, det er ofte mangel på faglige forum med andre sykepleiere. Det er kuttet i støttende yrkesgrupper så vi pålegges mer og mer arbeid som faller utenfor hva jeg vil kalle vårt sykepleierfaglige ansvar. Flere og flere sykepleiere på sykehjem sliter seg ut i kampen for å rekke alt.

Min spådom er at eldreomsorgen i dette landet vil bli Helsevesenets slum-område før politikerne på toppen i Norge vil være villig til å gjøre noe !

 

Litt dyster spådom i og med at samhandlingsreformen legger en del føringer for at det i fremtiden vil bli mer utfordrende rent faglig å jobbe på sykehjem.

Link to comment
Share on other sites

Litt dyster spådom i og med at samhandlingsreformen legger en del føringer for at det i fremtiden vil bli mer utfordrende rent faglig å jobbe på sykehjem.

 

 

Jepp. Jeg er pesimist. Samhandlingsreformen inneholder mange bra tanker og føringer. Jeg ser bare ingen vilje blant politikere og ledere til å følge den opp........................., og særlig ikke i min egen kommune.

Håper jo at jeg tar fullstendig feil. :)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Jepp. Jeg er pesimist. Samhandlingsreformen inneholder mange bra tanker og føringer. Jeg ser bare ingen vilje blant politikere og ledere til å følge den opp........................., og særlig ikke i min egen kommune.

Håper jo at jeg tar fullstendig feil. :)

 

Hei!

Ville bare si at jeg ikke har samme erfaringer som deg. Fra i fjor har det skjedd mye på sykehjemmet der jeg er! Hver måned møtes sykepleierne for å diskutere sykepleiefaglige spørsmål. Vi har undervisning en til to ganger i måneden, i tillegg til at sykepleiere fra lokalsykehuset også kommer for å lære oss opp i forhold til ukjent utstyr og lignende.

Vi har en egen leder (sykepleier) som jobber med coaching, som skal ta tak i arbeidsmiljøet og andre arbeidsrelaterte problemer. Vi har fått større fokus på kvalitetssikring og anonym rapportering av disse.

Jeg synes det for tiden skjer mye spennende på sykehjem, og husk at du er en av dem som har utdanning og erfaring til å bedre ting i din kommune! ;)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy