Jump to content
Sykepleiediskusjon

Legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien


Clavicula

Recommended Posts

De av dere som jobber i hjemmesykepleien: Hvilke rutiner har dere ifht kontakt med fastlege når det gjelder pasientenes medisiner? Jeg opplever der jeg er i praksis at mye av kontakten med legene går gjennom pasientene selv, og at det som kommer videre til hjemmesykepleien blir litt sånn på lykke og fromme.

 

Ta Marevandosering f.eks. Hjemmesykepleien har ingen oversikt over når det er tatt INR sist. Jeg satt på medisinrommet med et flere år gammelt Marevankort her for noen dager siden, og fikk mange rare blikk da jeg sa jeg ikke ville stå ansvarlig for å dosere Marevan til en pasient på bakgrunn av så gammel informasjon...

 

Hvordan fungerer det hos dere?

Link to comment
Share on other sites

Da jeg var i praksis i hjemesykepleien, opplevde jeg kontakten med fastlegene som bra, men med forbedringspotensiale. Sykepleierne var flinke til å følge opp brukerne etter de hadde vært til kontroll (spørre om med. endringer, neste time osv.).

Der jeg var i praksis ble alt av medikamenter lagt opp, og sjekket av to sykepleiere, bortsett fra Marevan. Hos brukere som bruker Marevan, tar man med seg Marevanboksen i tillegg til dosetten, og legger opp etter det oppdaterte Marevankortet som brukeren har hjemme hos seg. På denne måten blir ikke Marevan sjekket av to sykepleiere, men her må man vel velge mellom to onder?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Ser at denne tråden er litt gammel, men svarer likevel... ;)

Jeg har praksis i hjemmesykepleie nå, og der synes jeg kontakten med legene fungerer ganske bra. Vi har jevnlige møter med fastlegene, med gjennomgang av diagnoser og medisinlister. INR blir målt jevnlig, synes stadig doseringen av Marevan forandrer seg... En sykepleier (eller student) legger dosettene, og en annen sykepleier kontrollerer. Hos de som får dagsdosett kan også hjelpepleierene legge i medisinene fra ukesdosett, men dagsdosettene kontrolleres alltid av sykepleier i tillegg.

Link to comment
Share on other sites

Der jeg jobbet var det veldig bra system.

 

Enten adm vi medisinen eller så gjorde vi det IKKE.

 

FØR mulitidosen kom:

Alle avtaler var skriftlige.

Vi hadde den siste medisinoversikt fra fastlegen

Vi hadde alle reseptene og bestilte nye ved behov.

Eget apotek vi sendte resepter og bestilte medisiner på.

Ved endringer faxet/brev fra fastlegen til oss. (også INR, og ny dato for neste INR)

Vi la ukesdosett, og sørget for at brukeren fikk sin med til rett tid.

 

Multidosen

Ved overtagelse av nye sender bare fastlegen et skriv til apoteket med oppdatert med.liste

vi fikk oppdatert med.liste fra apotektet og multidose for 2 uker av gangen. Marevan i egen dosett.

Veldig greit:)

Link to comment
Share on other sites

Der jeg jobbet var det veldig bra system.

 

Enten adm vi medisinen eller så gjorde vi det IKKE.

 

FØR mulitidosen kom:

Alle avtaler var skriftlige.

Vi hadde den siste medisinoversikt fra fastlegen

Vi hadde alle reseptene og bestilte nye ved behov.

Eget apotek vi sendte resepter og bestilte medisiner på.

Ved endringer faxet/brev fra fastlegen til oss. (også INR, og ny dato for neste INR)

Vi la ukesdosett, og sørget for at brukeren fikk sin med til rett tid.

 

Multidosen

Ved overtagelse av nye sender bare fastlegen et skriv til apoteket med oppdatert med.liste

vi fikk oppdatert med.liste fra apotektet og multidose for 2 uker av gangen. Marevan i egen dosett.

Veldig greit:)

 

Samme hos oss!

Kan ikke bli greiere :D

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest Anita

De av dere som jobber i hjemmesykepleien: Hvilke rutiner har dere ifht kontakt med fastlege når det gjelder pasientenes medisiner? Jeg opplever der jeg er i praksis at mye av kontakten med legene går gjennom pasientene selv, og at det som kommer videre til hjemmesykepleien blir litt sånn på lykke og fromme.

 

Ta Marevandosering f.eks. Hjemmesykepleien har ingen oversikt over når det er tatt INR sist. Jeg satt på medisinrommet med et flere år gammelt Marevankort her for noen dager siden, og fikk mange rare blikk da jeg sa jeg ikke ville stå ansvarlig for å dosere Marevan til en pasient på bakgrunn av så gammel informasjon...

 

Hvordan fungerer det hos dere?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anita

Det er kjempeviktig at en reagerer når en mangler fersk dokumentesjon på INR verdiser og dosering. Jeg er vant med kvitteringslister der sykepleier som mottar prøvesvar og ny dosering, daterer og signerer ordinasjonen. Hver gang jeg doserer, kontrollerer jeg dato for ordinasjon. Warfarin, som er virkestoffet i Marevan, er faktisk blant de legemidler som gir flest alvorlige bivirkninger i Norge. Statens legemiddelverk får hvert år meldinger om 40 - 50 dødsfall der bruk av midlet kan ha vært en viktig medvirkende årsak.

 

Jeg opplevde en gang å få en telefon fra en omsorgsarbeider som skulle dele ut Marevan til en bruker med begynnende demens. Omsorgsarbeideren var i tvil fordi bruker hadde blødd neseblod og hadde et sprengt blodkar på øyet. Denne tvilen reddet pasienten fra alvorlige bivirkninger. Da jeg kontrollerte siste dosering, var den altfor gammel. Vanlig oppfølging er blodprøver hver 4 uke, kortere intervaller ved svingende INR-verdier, og av og til lengre intervaller ved stabil INR

 

Bruker ble sendt med drosje til legekontor og hadde INR på over 8 (terapimål 2-3). Hun ble sendt til sykehus og fikk Konakion (K1-vitaminpreparat).

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy