Jump to content
Sykepleiediskusjon

Lov om faglig oppdatering


Cathrine

Recommended Posts

Som sykepleier er det forventet at du anvender oppdatert kunnskap. Din autorisasjon er en garanti for at du er faglig oppdatert og yter forsvarlig helsehjelp. Helsepersonelloven (www.lovdata.no) sier både noe om den enkelte sykepleiers (eller annet helsepersnells) personlige ansvar for å handle faglig forsvarlig (§4) og om arbeidsgivers ansvar for å tilrettelegge for forsvarlig praksis. (§17) Norsk sykepleierforbund har utgitt heftet "Dette bør du vite om faglig forsvarlighet", anbefales. Ellers er det nyttig å lese helsetilsynets rapporter og tilsynsmeldinger.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy