Jump to content
Sykepleiediskusjon

Vær ekstra oppmerksom på kontraindikasjoner når det gjelder de nye blodfortynnende legemidlene


Recommended Posts

Legemiddelverket skriver følgende: Etter at de nye antikoagulasjonsmidlene er tatt i bruk er det meldt om blødninger som i enkelte tilfeller har vært dødelige. Leger og annet helsepersonell oppfordres til å respektere alle kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler i preparatomtalen, slik at blødningsfaren reduseres.

http://www.legemidde...legemidler.aspx

 

Legemidlene dette gjelder heter: ​Eliquis (apixaban), Pradaxa (dabigatran eteksilat) og Xarelto (rivaroksaban)

Det er også viktig å vite at det ikke finnes noen antidot mot disse midlene.

Link to comment
Share on other sites

Yes, hadde en stygg sak i praksis der en pasient skulle gjennom et mindre inngrep i lokalanestesi mens h*n gikk på Xarelto. Legen som utførte inngrepet kjente ikke til preparatet godt nok, og pasienten blødde så kraftig at innleggelse på intensiven etterhvert ble nødvendig.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy