Jump to content
Sykepleiediskusjon

Framskyndet døden hos en terminal pasient?


Guest Gjest_perad

Recommended Posts

Guest Gjest_perad

Kom hjem fra kveldsvakt nå og sitter igjen med en berg-og-dalbane følelser :( Trenger bare å få luftet tankene litt.

 

Hadde ansvar for en pasient som har vært terminal i snart en uke. Pasienten står på 2mg sc.morfin ved smerter. Pårørende har vært tilstede i hele dag og de ringer på hvis det er noe. På dagvakten fikk pasienten morfin x2 da hun viste tegn til smerter. Da jeg kom på kveldsvakt hadde pasienten økende dyspne og viste tegn til smerter. Pårørende ønsket at pasienten skulle få morfin. Jeg ga henne 2mg. Litt over en time ringte pårørende på igjen og ville at jeg skulle gi henne en dose til med morfin. Må bare si at jeg er nyutdannet og er fortsatt litt usikker på noen avgjørelser så jeg forhørte meg med kollegaene/sjekket felleskatalogen om hvor ofte jeg skulle gi morfin til en terninal pasient. Vi kom fram til at jeg skulle gi 1mg først. Dette hadde ikke pasienten noe særlig effekt av, så jeg ga de resterende 1mg og fikk dette kontrollert av en annen sykepleier. Etter litt over to timer ringte pårørende på igjen og spurte om pasienten kunne få mer morfin. Pasienten var rolig men fortsatt lile tungpusten. Pårørende mente at hun ikke viste særlig tegn til smerter men de var bekymret for pusten hennes. Jeg ga da en ny dose på 2 mg. Et par timer senere fikk pasienten en dose til adm.av en annen sykepleier (jeg var ikke på avdelingen der og da) fordi pårørende hadde spurt om dette.

 

Da nattevakten kom overhørte jeg at hun reagerte negativt på at pasienten hadde fått så mye morfin selvom pasienten ikke hadde noen særlig smerter. Da jeg hørte dette ble jeg helt stresset og usikker. Nå er jeg redd for at jeg har gitt pasienten morfin med altfor korte mellomrom, og at hun dør i natt pga meg.

Jeg sitter igjen med dårlig samvittighet i frykt for at jeg har "framskyndet" hennes død. Gjorde jeg feil? Ga jeg altfor ofte?

 

Det er så ekkelt å sitte igjen men denne følelsen. Beklager for et langt og rotete innlegg..

Link to comment
Share on other sites

Hei, skjønner godt at det føles ubehagelig, og håper det kan hjelpe med noen positive ord fra en som utelukkende jobber med terminale og palliative pasienter: Morfin doseres jo primært etter effekt (hvor døgndosen i seg selv er ubetydelig), og ut i fra hva jeg kan telle av det du har skrevet har pasienten fått noe mellom 8-10mg morfin i løpet av en hel kveldsvakt. Dette vil nærmest aldri være i nærheten av å ta livet av noen. 2 mg morfin ved behov hørtes dessuten ganske lite ut, da jeg er vant til at standardbehandling i terminalfasen er 5-10mg ved behov. Jeg har vært borti pasienter som har fått opptil 400mg morfin i løpet av et døgn, og har også hørt om pasienter som har fått opp mot 2g morfin i døgnet (og fortsatt vært oppe og gått). Jeg forstår veldig godt at du sitter med en guffen følelse, men fra mitt ståsted kan jeg ikke innbille meg at morfinadministrasjonen har fremskyndet dødsprosessen. At nattevakten reagerte negativt kan ha mange årsaker; selv har jeg erfart sykepleiere som har store barrierer mot morfinbehandling på grunn av frykt og kunnskapsmangler, spesielt på sykehjem. Dersom pasienten din dør i natt er nok ikke dette på grunn av morfin, men på grunn av langtkommen sykdom!

 

Edit: Nå vet jeg ikke hva slags institusjon du jobber på, men alle helseinstitusjoner forplikter seg til å ha retningslinjer for behandling av døende pasienter (f.eks. LCP eller Håndbok for lindrende behandling m.m.). Du kan alltids lese litt i disse for å lære mer om behandlingsprinsipper i terminalfasen: http://www.unn.no/getfile.php/UNN%20INTER/Enhet/K3K_web/Lindrende/handbok_lin_flyttet_fra_intra.pdf

 

Noen utdrag:

"Morfin hos eldre med smerter er underforbrukt"

"Morfin 10-20 mg x 2-4, eller betydelig høyere doser kan være nødvendig"

"5-10 mg IV inntill oppnådd effekt"

 

Det viktigste jeg kan tenke meg med morfin er selvsagt respirasjonstelling, og så fremt ikke respirasjonsfrekvensen faller noe voldsomt tåler nok pasienten morfinen veldig bra. Dette er jo som du beskriver en pasient som har vært terminal i snart en uke, og som antakeligvis svært fint tåler 10 mg morfin!

Link to comment
Share on other sites

Guest guest_perad

Takk for svar, Pally! Må si at jeg ble veldig lettet da jeg leste svaret ditt. Har tenkt så mye på situasjonen i hele natt og dag at jeg nesten ikke har sovet.

Angående respirasjonsfrekvensen til pasienten, så hadde hun ligget stabilt under hele vakten min; tungpustet hvor hun tydelig brukte hjelpemuskulaturene, men ikke surklete. Virket ikke som at det var noen særlige forandringer selv etter morfindosene hun fikk. En annen ting jeg begynte å tenke på var om jeg kanskje hadde oversett døgndosen hennes ved behovsmedisin. Jeg er ganske sikker på at det kun stod "morfin v/smerter", men ble veldig usikker på om jeg kanskje hadde oversett om det stod total døgndose i tillegg.
Jobber forressten på sykehuset.

Link to comment
Share on other sites

Du har på ingen måte gitt for mye morfin, og trolig sto det ikke noe om total døgndose, fordi hvor mye man trenger er individuelt.

 

Jeg er vant til fra da jeg jobbet på sykehus at vi ga terminale Morfin iv. gjerne doser på 5mg og ved behov titrerte vi med 2 mg til pasienten virket smertefri. Når man gir det iv kommer effekten fort og det samme vil en respirasjonsdepresjon gjøre.

 

Jeg er helt sikker på at du ikke har fremskyndet døden, og faktisk gjorde du det eneste riktige ved å gi mer morfin for å lette pusten. Jeg siterer et utdrag fra en artikkel i Norsk elektronisk legehåndbok om terminal pleie hvor de skriver om dette med dyspne hos terminale og behandlingen av den:

 

Dyspné2

· Dyspné er en subjektiv opplevelse av åndenød
· Det siste levedøgnet lider ca. 80 % av pasientene under akutt dyspné med opplevelsen av å bli kvalt
· Dette skyldes terminal hjertesvikt
· Tradisjonelle behandlingstiltak som diuretika, antibiotika, kortison eller oksygen vil enten ikke lenger være symptomlindrende, eller de vil bidra til en unødig forlengelse av dødsprosessen
· Den eneste virksomme behandlingen er tilførsel av morfin som virker på hjernestammen, det limbiske system, bronkiale reseptorer og det lille kretsløp
· Morfin medfører at en rask overfladisk respirasjon endrer seg til en jevn normofrekvent og dyp respirasjon og derigjennom til forbedret O2-opptak og avlastning av hjertearbeidet
· Pasienter som ikke bruker opioider fra før gis initialt 5–10 mg morfin subkutant eller langsomt intravenøst
· Doseringen gjentas hver 4. time eller hyppigere til oppnådd god effekt, for eksempel respirasjonsfrekvens 15–20 per minutt
· Hos pasienter som allerede får morfin, bør tidligere doseringer økes med ca. 50 %
· Det er dokumentert en effekt av opioider gitt peroralt eller subkutant på indikasjon tungpusthet hos pasienter som behandles palliativt7
· Det foreligger ikke dokumentasjon for bruk av benzodiazepiner for å avhjelpe
· http://legehandboka....hjem-37317.html
  • 0
Link to comment
Share on other sites

Vi har hatt dosering på 5-10 mg subcutant hver time døgnet rundt på endel terminale pasienter med smerter. Noen ganger har vi avtalt at vi gir hver time (som da var så ofte vi hadde lov) for å sikre pasienten tilstrekkelig smertelindring i de siste timene/dagene. Det er tross alt det viktigste, både for pasienter og pårørende. Jeg har vært på kurs i terminalpleie, og de sa at man gir for lite morfin generelt til eldre, nettopp fordi vi som sykepleiere har vært mye opplært til å gi minst mulig den type medisin.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy