Jump to content
Sykepleiediskusjon

Forskjell på avdelinger på sykehus?


Guest Millie

Recommended Posts

Guest Millie

Hva er forskjellen på å jobbe på en kirurgisk og en medisinsk avdeling ved et sykehus?

 

Og hva er "best" syntes du? Hvilke andre avdelinger er også spennende?

 

Jeg syntes akuttmottak virker spennende, og akutt psykiatrisk, men det er kanskje ikke så vanlig på sykehus?

 

Syntes også fødeavdelingen virker spennende. Lurer også litt på hvordan det er på gynekologisk.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kir-sykepleier

Hei. Jeg jobber på gastrokirurgisk avdeling. Synes kirurgiske pasienter er svært spennende og utfordrende. I forhold til medisinske pasienter(som regel) er det veldig mange sykpleiefaglige prosedyrer man gjør i arbeidshverdagen. F.eks: Avanserte sårstell, CVK/piccline-stell, VAP-stell, Stell og seponering av dren, Håndtering av epidural pumper og seponering, Vacum-behandlnger, innleggelse av pvk/bl.p, mye smertebehandling med intravenøs smr-stillende, osv osv. Så hvis man liker en praktisk hverdag så er kirurgiske avdelinger kjempe spennende :). Det krever også evne til svært god observasjon av pasientene, da mange er kritisk syke før operasjon og i etterkant. Hvis man skal jobbe på en kirurgisk avd på man tåle et høyt arbeidstempo og mange baller i luften! :)

Link to comment
Share on other sites

Takk for at du svarte :) Det hørtes kjempespennende ut! Jeg liker en praktisk hverdag, og kunne også tenke meg å jobbe med kritisk syke pasienter. Er det mest sykepleiere der eller spesial sykepleiere? Hvilken spesialisering har de isåfall på en kirurgisk avdeling?

 

Hvilke andre avdelinger på et sykehus kunne du tenke deg å jobbe? Er så spennende å høre om de forskjellige avdelingene :)

Link to comment
Share on other sites

Jeg er enig med kir sykepleier! Gastrokirurgisk er utrolig spennende! Mange forskjellige diagnoser. Aldersspenn fra 16-100 år. Alt fra korte og enkle innleggelser, til dårlige pasienter som ligger inne lenge og der tilstanden kan endre seg fort. Hverdagen består mye i prosedyrer som nevnt tidligere, i tillegg til mobilisering, smertelindring og ernæring (per os, sondenæring eller iv ernæring). Og mye opplæring i stell av stomi. Kan absolutt anbefales!!

 

Ellers har jeg erfaring hjertemedisin, der pasientene stort sett er mye mindre akutt syke. Lite prosedyrer. Litt innleggelse av venefloner, men lite iv ift kir avd. Mye ekg.

 

I tillegg har jeg erfaring fra øre, nese, hals. Der har en alt fra ab behandling til unge pas med tonsilitt, neseblødninger, trachestomi, div ønh operasjoner. Pas med trachestomi er jo ofte krevende, og trenger ofte en til en sykepleie, i hvertfall når de nettopp har fått trachen. I tillegg kan en jo ha pas med blødning både fra nese og hals som kan kreve raske tiltak. Og selvfølgelig ulykker med ansiktsskader.

 

På kreftavd (palliativ) har en god bemanning og god tid til den enkelte pas. Mange sosiale utfordringer. Noen pas har også mye utstyr, og en kommer borti svært mange uike fagfelt. Du bør brenne for det for å jobbe på en slik avd, og det er å anbefale at du får deg litt annen kompetanse først. På kreft poliklinikk er det adm av cyt.kurer, blod++

 

Må nok si jeg trives best på gastrokir. Liker et høyt tempo med mange faglige utfordringer! Her blir du raskt en god sykepleier vil jeg si :) Lykke til med valget :)

Link to comment
Share on other sites

Jeg jobber som medisinsk spl med tidligere kirurgisk erfaring, og kjenner meg ikke helt igjen i den som svarte først som sier at kirurgiske sykepleiere gjør det vi medisinske spl ikke gjør med våre pasienter. Vi gjør akkurat det vedkommende sa. Avanserte sårstell, CVK/piccline-stell, VAP-stell, Stell og seponering av dren, Håndtering av epidural pumper og seponering, Vacum-behandlnger, innleggelse av pvk/bl.p, mye smertebehandling med intravenøs smr-stillende, osv osv. Faktisk opplever jeg flere faglige og praktiske utfordringer ved min medisinske arbeidsplass enn min forrige kirurgiske, selv om jeg elsket kirurgisk.


For å besvare dine spm;
Foskjellen på medisinsk og kirurgisk avdeling er ofte at med er mer utforutsigbar, mens kir har listepasienter (planlagte pasienter) + øyeblikkelig hjelp. Diagnosene er naturligvis annerledes, og - avhengig av hvilken avdeling man er på - så er kirurgiske pasienter generelt mer oppegående/selvstelte enn medisinske, da kirurgene ikke "kutter" i hvem som helst (mtp alder).

Hva som er best? Det er veldig vanskelig å svare på, da det er individuelt og det er så mange veier å gå innen både med og kir. Men er det en ting jeg ikke tviler på, så er det det faktum at jeg blir utfordret på et langt høyere nivå på med enn kir. Og dét liker jeg.

Akuttmottak og psykiatrisk akuttmottak er på sykehuset.

Gynekologisk er ikke det samme som føden nødvendigvis, det er ofte endokronologi og prolaps.

Lykke til.

Link to comment
Share on other sites

Det varierer tydeligvis veldig fra sted til sted da! Jeg må si at jeg uten tvil opplever mest utfordringer på kir avd. På de avdelingene jeg har jobbet på, er det ca likt antall listepasienter på kirurgisk og medisinsk, og begge steder er det ca 90% øyeblikkelig hjelp. Mange flere som blir operert akutt enn planlagt. Og de er svært sjelden friske i utgangspunktet. Ofte er de faktisk veldig syke, og mange ville ikke overlevd uten operasjon. Vi har mange akutte situasjoner, og må være forberedt på alt (blant annet hjerteinfarkt, hjertestans, hjerterytmeforstyrrelser, elektrolyttforstyrrelse, lungeemboli, indre blødninger, hjerneslag/blødning, respirasjonssvikt).

 

De medisinske pasientene JEG har erfaring med har stort sett: pvk/cvk/piccline (til ab), kanskje et urinkateter og kanskje et pleuradren.

 

En kirurgisk pasient har ofte (på vår avd): pvk/cvk/piccline (til ab, væske, tpn, blodtranfusjoner, insulin/glukoseinfusjon++), epidural, urinkateter, ventrikkelsonde, stomi, evt ernæringssonde, vakumdren, pigtaildren, kanskje thoraxdren og noen ganger vac behandling.

 

Det varierer selvfølgelig, og noen er 17 år, friske fra før, blir operert og utskrivels uten noen som helst problemer.

 

Er nok umulig å svare på hva som er best... Helt sikkert forskjellig fra sykehus til sykehus! Og type avdeling. Ut fra MIN erfaring, opplever JEG helt klart mest utfordringer og akuttsituasjoner på kirurgisk avdeling.

 

Hvilken type medisinsk avd jobber du på nurse_ratched?

Link to comment
Share on other sites

Takk for at dere deler :) alt høres spennende ut! Jeg vil jobbe på kirugisk avdeling, og prøve å jobbe på medisinsk også. Og kanskje en dag akuttmottak. Intensivavd. virker også veldig spennende. Og kanskje gynekologisk. Det er så mye som er interessant. Går det ann å jobbe på flere avdelinger? At man bytter på litt? Kanskje tar noen ekstravakter på en avd. man har erfaring fra..

 

Fortell gjerne mer om avdelingene dere jobber på og ulike erfaringer med alle de forskjellige stedene å jobbe på et sykehus. Hvor ville du IKKE ha jobbet og hvorfor?

Link to comment
Share on other sites

All erfaring er god erfaring. Som nyutdannet er man som en "svamp" som trekker erfaringer og kunnskap ut av de fleste situasjoner. Disse erfaringene vil være med på å forme deg som sykepleier. Jobb noen år, uansett hvor, før du bestemmer deg for hvor du vil fortsette din yrkeskarriere. Om du vil arbeide på medisinsk eller kirurgisk avdeling spiller egentlig ingen rolle så lenge du trives. Både kirurgi og medisin er spennende på hver sine måter. Det kommer an på din personlighet hvor du vil trives best, og det vet du ikke før du har prøvd. Intensiv anbefaler jeg på det varmeste, men du bør for din egen skyld ha sengeposterfaring først.

 

Lykke til i valgene :)

Link to comment
Share on other sites

Enig med Insipidus ift at all erfaring er god erfaring. Og ikke minst at arbeidsmiljø har stor betydning, det har egentlig alt å si. Om en trives med å ta det travelt, eller om man trives i et roligere miljø finner man ut etter hvert. Jeg jobber på flere avdelinger. Det er ikke noe problem. Det eneste er at det er forskjellige rutiner på forskjellige avdelinger. Kan ikke si at det er en avdeling jeg absolutt ikke vil jobbe på, for alt er lærerikt på sin måte. Tror også det kan være positivt å jobbe på flere avdelinger, men kanskje ikke helt i begynnelsen av karrieren. En får med seg mye nyttig erfaring som kommer til god nytte på tvers av avdelingene. Anbefaler at du som nyutdannet finner deg en avdeling der du får en høy stillingsprosent, så kommer du fortere inn i ting. Så lenge arbeidsmiljøet er godt, tror jeg du kommer til å trives uavhengig av hvilken typer pasienter/ avdeling du jobber på. P.s: ofte kan det jo være greit å begynne på en avdeling du har hatt praksis! Der er jo mye kjent allerede :) Lykke til med valget :)

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Jeg har jobbet på med, og nå jobber jeg i mottak hvor jeg møter både med, kir, ort og psyk. Uten tvil medisin jeg liker best. Dårlige pasienter med elektrolytt eller syre/base-forstyrrelser og lignende. Kjempespennende, savner å følge opp pasienter over lengre tid. Se effekt av tiltak.
Men aller best trives jeg jo i mottak. Der er jeg borti alt, og det er kjempespennende.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy