Jump to content
Sykepleiediskusjon

Når er pleie i hjemmet uforsvarlig?


Tiril

Recommended Posts

En slagpasient er som følge av sykdommen avhengig av hjemmetjenesten for å kunne bo hjemme. Han bor sammen med sin kone. Vi i hjemmetjenesten hjelper med medisinutdeling, morgen og kveldstell, samt toalettbesøk.

Ektepartet ønsker å bo sammen hjemme så lenge som mulig. Mannen har trygghetsalarm. Han er ustødig og kreftene svikter, det forkommet fall i hjemmet på grunn av dette, også når vi har vært to pleiere tilstede. I tillegg er pasienten tung vi er to pleiere ved hjelp til forflytning. Mannen går med rullator, men er tung å få ut få opp av stolen og enkelte ganger må vi være to for at han skal klare å komme seg på føttene. Det har flere ganger hendt at kona hjelper ham opp når vi ikke er tilstede. og dette dette har av og til endt i fall. Vi må inn og ta altfor tunge løft. Jobbsituasjonen er uholdbar. VI har tungpleie i hjemmet, men mannen nekter å flytte inn på sykehjem der han er tilbudt plass. Han vil være sammen med kona.

Vi føler oss utrygge, og er redd for at han skal falle og skade seg, eller at vi skal skade oss med for tunge løft. Det kan ikke være forsvarlig at mannen kan være hjemme, og det hadde vært mer forsvarlig at mannen ble innlagt på institusjon, og ikke hadde en slik risikabel hjemmesituasjon.

Kan vi nekte å jobbe under slike forhold. Selv om han tilsynelatende er klar og orientert, ser han ikke egen ge, og som sykepleier mener jeg at selv om at begge ektefellene ønsker at han blir hjemme med pleie i hjemmet, er det best for ham å bli innlagt på institusjon slik at han har en trygg hverdag. Kan ekteparet kreve hjelp i hjemmet selv om vi mener det er så risikabelt at de ikke vet sitt eget beste. Og hva med oss som skal hjelpe. Vi risikerer egen helse dersom han faller.

Kan vi nekte å utføre hjelp til ham da vi føler oss for utrygge?

Link to comment
Share on other sites

En slagpasient er som følge av sykdommen avhengig av hjemmetjenesten for å kunne bo hjemme. Han bor sammen med sin kone. Vi i hjemmetjenesten hjelper med medisinutdeling, morgen og kveldstell, samt toalettbesøk.

Ektepartet ønsker å bo sammen hjemme så lenge som mulig. Mannen har trygghetsalarm. Han er ustødig og kreftene svikter, det forkommet fall i hjemmet på grunn av dette, også når vi har vært to pleiere tilstede. I tillegg er pasienten tung vi er to pleiere ved hjelp til forflytning. Mannen går med rullator, men er tung å få ut få opp av stolen og enkelte ganger må vi være to for at han skal klare å komme seg på føttene. Det har flere ganger hendt at kona hjelper ham opp når vi ikke er tilstede. og dette dette har av og til endt i fall. Vi må inn og ta altfor tunge løft. Jobbsituasjonen er uholdbar. VI har tungpleie i hjemmet, men mannen nekter å flytte inn på sykehjem der han er tilbudt plass. Han vil være sammen med kona.

Vi føler oss utrygge, og er redd for at han skal falle og skade seg, eller at vi skal skade oss med for tunge løft. Det kan ikke være forsvarlig at mannen kan være hjemme, og det hadde vært mer forsvarlig at mannen ble innlagt på institusjon, og ikke hadde en slik risikabel hjemmesituasjon.

Kan vi nekte å jobbe under slike forhold. Selv om han tilsynelatende er klar og orientert, ser han ikke egen ge, og som sykepleier mener jeg at selv om at begge ektefellene ønsker at han blir hjemme med pleie i hjemmet, er det best for ham å bli innlagt på institusjon slik at han har en trygg hverdag. Kan ekteparet kreve hjelp i hjemmet selv om vi mener det er så risikabelt at de ikke vet sitt eget beste. Og hva med oss som skal hjelpe. Vi risikerer egen helse dersom han faller.

Kan vi nekte å utføre hjelp til ham da vi føler oss for utrygge?

Har dokker alle hjelpemiddel som trenges? True ikke dokker kan nekte å la han få bo hjemme så lenge hjelpemidler er på plass. Ev kan ni få til ett samtale med legen,samen med bruker, kone å hvk om. Ka se bruker går med på å komme på avlastning i en periode for å se om han har det bedre der?
Link to comment
Share on other sites

Han har vært på avlastning den tid kona er på egen behandling og bortreist. Han trives på avlastninga, men både han og kona vil at han skal være hjemme, og ønsker ikke mer avlastningsopphold .Når det gjelder hjelpemidler har han både rullestol, løfte,hvilestol og mobil lift. De mener de har det greit med den hjelpa som gis,og synes det går greit med dehjelpemidlene de har, men å pleie dem hjemme, gjør oss redd for både fallrisiko for ham og vår egen helse som helsepersonell. Er det til hans eget beste å være hjemme når han kan ha det enda bedre oppfølging og tilsyn på institusjon? Siden det beste synes å være at han får institusjonsplass med heldøgns bemanning, kan han da pålegges å flytte på institusjon mot egen vilje? Jeg og de fleste av mine kolleger mener det er uforsvarlig at han fortsatt er hjemme, og er engstelig for at det skal skje en ulykke siden han er så ustødig og dårlig til bens, Han krever hjelp og viser til rett til helsehjelp. Noen som har lignende erfaringer?

Link to comment
Share on other sites

Han har vært på avlastning den tid kona er på egen behandling og bortreist. Han trives på avlastninga, men både han og kona vil at han skal være hjemme, og ønsker ikke mer avlastningsopphold .Når det gjelder hjelpemidler har han både rullestol, løfte,hvilestol og mobil lift. De mener de har det greit med den hjelpa som gis,og synes det går greit med dehjelpemidlene de har, men å pleie dem hjemme, gjør oss redd for både fallrisiko for ham og vår egen helse som helsepersonell. Er det til hans eget beste å være hjemme når han kan ha det enda bedre oppfølging og tilsyn på institusjon? Siden det beste synes å være at han får institusjonsplass med heldøgns bemanning, kan han da pålegges å flytte på institusjon mot egen vilje? Jeg og de fleste av mine kolleger mener det er uforsvarlig at han fortsatt er hjemme, og er engstelig for at det skal skje en ulykke siden han er så ustødig og dårlig til bens, Han krever hjelp og viser til rett til helsehjelp. Noen som har lignende erfaringer?

Om dokker meiner at det er uforsvarlig hjemme hadde æ anbefalt at ni tar ett møte med legen, han, pårørende å ev hvk on hva dokker har for observasjoner.

 

Jobber slev i hjemmetjenesten å kjenner igjen problemet.

Link to comment
Share on other sites

Hva med tilbud om tilrettelagt bolig/omsorgsbolig? Hvis dere må ta mange tunge løft så tolker jeg det som at dere ikke bruker hjelpemidler eller at det ikke er mulig å bruke hjelpemidlene i alle hjelpesituasjoner. Det er et spørsmål om tilrettelegging.

 

Vi har hatt pasienter i hjemmespl i flere år som har vært lam fra halsen og ned, uten at det har vært noe større problem. Men det må tilrettelegges ordentlig.

 

Du sier at pas er klar og orientert. Samarbeider pas? Går det ann å få inn noen gode rutiner?

 

Jeg ville kalt inn til et nettverksmøte med pas, kona, fastlege, spl, avd leder og evt tjenestekontoret dersom dere har det i deres kommune. Få alle problemstillinger på bordet og finn løsninger. Jeg tviler sterkt på at man kan tvinge noen til å flytte på sykehjem.

Link to comment
Share on other sites

Så lenge pasienten er samtykke kompetent så er kan det ikke utføres tvangsflytting. Men han kan få mer/gjentatt informasjon om faren for fall og hvilke skader og komplikasjoner dette kan gi han. Møte med alle instanser involvert høres riktig ut. Dette høres ut som en stor belastning for hans kone :( Dere må bemanne opp/tilrettelegge med hjelpemidler til å få dette forsvarlig ifh arbeidsmiljø loven. Ikke blande kortene.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest Sykepleier

Høres veldig kjent ut. Har nylig vært igjennom dette hos en nær pårørende. Vi er forskjellig. Enkelte ønsker å komme på sykehjem når livssituasjonen er slik, mens andre heller vil bo hjemme selv om de risikerer å falle og skade seg alvorlig. Man må akseptere hva pasienten ønsker, selv om vi synes deres beslutning ikke er i samsvar med hva vi eller omgivelsene tenker. 

De viktige her er å akseptere hans ønske om å bo hjemme, men tilrettelegge med hjelpemidler slik at dere ikke utsettes for tunge løft. 

Jeg er også litt opptatt av konen. Ville derfor hørt med henne om hun kunne trenge noe avlastning hjelp som kunne lette hverdagen hennes.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy