Jump to content
Sykepleiediskusjon

Hvor kan en luftemboli fra CVK ende?


Res93

Recommended Posts

Hei.

 

Jeg lurer på hvor en luftemboli fra SVK/CVK ender? Jeg har forstått det slik at CVK blir lagt inn i vena jugularis eller vena subclavia. Jeg har hele tiden hørt at man skal ha flatt sengeleie ved av/påkobling av CVK for å unngå luftemboli, men har aldri skjønt hvor den da ender opp og hvilken konsekvens det da eventuelt får.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Luftemboli er en alvorlig komplikasjon som kan forhindres om pasienten ligger med senket hodeende ved fra og tilkopling. Jeg lærte at pasienten også skulle holde pusten når man holdt på med fra og tilkobling, samt seponering av CVK.

Her står det litt om symptomer på luftemboli, og hva man skal gjøre i en slik situasjon:

 

Luftemboli

Vid inandning uppstår ett undertryck i centrala vener. Om CVK hanteras felaktigt, till exempel att kranar lämnas öppna eller vid materialfel kan luft sugas in i blodbanan och orsaka luftemboli. Risk för luftemboli finns även vid inläggning och borttagande av CVK. En luftemboli kan ge respiratorisk-, kardiovaskulär-, och CNS-påverkan. Var uppmärksam på symtom som andnöd, bröstsmärtor, illamående, snabb andning, svag hastig puls, blodtrycksfall och cyanos [1]. Patienten bör ligga plant vid hantering av CVK. Därmed minskar risken att luft sugs in i blodbanan.

Åtgärd:
  • Stäng CVK.
  • Ge syrgas 10-15 liter på högflödesmask.
  • Sänk sängens huvudända till planläge.
  • Låt patienten om möjligt ligga på vänster sida.
  • Tillkalla ansvarig läkare omgående.
  • Övervaka patienten noggrant.

http://www.vardhandboken.se/Texter/Central-venkateter/Komplikationer/

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Til TS: 

Dersom personen ligger flatt vil det være mindre undertrykk, noe som vil redusere faren for emboli ved til og frakobling. Skulle det komme inn luft vil det følge den venøse strømmen. Venøst blod kommer fra kapillærene og følger en tre-struktur som er omvendt av den arterielle strømmen: Oksygenert blod pumpes fra hjertet og over i aorta. Denne er størst på arteriesiden. Så spres blodet utover på mindre og mindre kar inntil kapillærene, hvor oksygenet leveres og karbondioksid hentes. Her går det som nevnt motsatt vei. Fra de minste til større og større kar inntil blodet "tømmes" over i Vena Cava (superior samler over hjertehøyde og inferior samler fra under hjertehøyde). Herfra ledes det oksygenfattige/karbondioksidrike blodet inn til hjertets høyre atrium -> videre inn til høyre ventrikkel -> og pumpes via pulmonalarterien opp i "den store sila", lungene. Det er altså her en venøs luftemboli havner. Lungene vil klare å filtrere ut en luftemboli inntil en viss grad. Som artikkelen Cathrine viser til forklarer, vil det kunne passere kapillærnettverket og over til pulmonalvenen hvor veien er kort ned til hjertets venstre atrium og ventrikkel. På denne siden skal det mye mindre luft til før det gir skade, nettopp fordi det i større eller mindre grad fører til mangelfull oksygenering. Går det opp i hjernen kan det bli skikkelig ille.

Håper dette gir mening. 

Ups, ser nå at det er temmelig lenge siden denne tråden startet.. 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy