Jump to content
Sykepleiediskusjon

Helsefagarbeidere på sykepleiestudiet


Cathrine

Recommended Posts

Ser at nå har det første kullet med helsefagarbeidere begynt på sykepleiestudiet. Spennende dette.

Vet de før gjorde noe liknende på vetrinærhøgskolen. Der kom dyrepleiere lettere inn på veterinærstudiet. Men det resulterte i at mange studerte dyrepleie for å bli veterinær, og det var jo ikke ønskelig.

Men fordelen her er at disse studentene vet hva de går til.

Link to comment
Share on other sites

Jeg vet ikke så mye om det, men tror nok ikke de får kortet ned. Debatten går vel mer på at de ikke har studiekompetanse. Derfor må de ha et kurs i norsk og matte i sommer før studiestart til høsten. De har også et annet studieopplegg enn de andre studentene det første året.

 

Tre-terminsordningen

Gjennom denne ordningen kan du gjennomføre sykepleierutdanningen på tre år inkludert to sommerterminer. Dette tilsvarer noen ukers sommerkurs i norsk og matematikk før ordinær studiestart og noen uker påfølgende sommer, mellom første og andre studieår. Du vil få et litt annet studieopplegg i første studieår enn de øvrige sykepleiestudentene, men fra og med andre studieår vil du være ajour med dine medstudenter.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

 

Nå foreligger en rapport fra dette pilotprosjektet med helsefagarbeidere inn på sykepleiestvudiet.  Eli Gunhild By mener det bør avsluttes:
 

 

Quote

 

– Resultatene viser svakere karakterer og høyere andel stryk for studentene i forsøksordningen enn for studenter på ordinært opptak.

– Det underbygger NSFs ståsted slik landsmøtet har slått fast: Generell studiekompetanse gir det beste grunnlaget for å lykkes i sykepleierutdanningen, sier hun.

17 tre-terminstudenter er nå i gang med sommerens praksisperiode. 32 takket ja til studieplass for vel ett år siden.

– Det er påfallende høyt frafall til tross for særskilte motivasjonstiltak for kandidatene i forkant. Skreddersøm koster mer enn det smaker, mener By.

I rapporten heter det:

«Det relativt store frafallet siden oppstarten kan på ingen måte forklares med resultatene alene, men må blant annet også ses i sammenheng med innvilgete permisjonssøknader av ulike årsaker underveis i 1. studieår.»

– Løser ikke problemet

– Bør piloten videreføres?

– Det er gode grunner til å avslutte dette forsøket. Siden oppstarten har regjeringen vedtatt karakterkrav i norsk og matte for å sikre inntakskvaliteten til sykepleierstudiet. Piloten representerer en uthuling av dette kravet og følgelig et felles grunnlag for autorisasjon, sier By.

– Vil dere anbefale andre sykepleierutdanninger å åpne opp for helsefagarbeidere uten generell studiekompetanse?

– Nei. Vi kan ikke gå på akkord med inntakskvaliteten eller sluttkompetansen i sykepleierutdanningen. Mangelen på sykepleierkompetanse i tjenestene løses ikke bare ved å øke antall studieplasser. Hele og fulle stillinger og økt lønn må tas i bruk som virkemidler, sier hun.

https://sykepleien.no/2018/07/det-er-gode-grunner-til-avslutte-dette-forsoket


 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy