Jump to content
Sykepleiediskusjon

Hvordan håndterer man mulig smitte i ambulanse


Guest Gjest

Recommended Posts

Hvordan håndterer man en mulig smitte i ambulanse?

Ved flere anledninger har jeg erfart at pasienter er blitt fraktet med ambulanse, fordi de har vært medtatt på grunn av oppkast og diare. Ved ankomst sykehus/legevakt har de fått diagnosen trolig viral gastroenteritt. Hvordan forholder man seg til dette i ambulansen, desinfiseres den før de kjører til neste pasient?

Så en reportasje der en ambulansen kjørte et  barn med gastroenteritt til sykehus. De brukte ikke hansker, synes det var så rart med tanke på smitte.

Link to comment
Share on other sites

Håper noen med erfaring fra dette svarer.

Det er jo ikke akseptabelt om pasienten blir smittet i ambulansen.

Lurer veldig på hvordan de forholder seg til dette. Forstår at det er en utfordring, men ikke av den grunn mindre viktig.

Jeg tror utfordringen må være nettopp slike tilfeller som akutt gastroenteritt. Man kommer til pasienten og vet ikke hva som feiler vedkommende.

Søkte det opp og ser at ihvertfall på Lillehammer har de sine forhåndsregler ved kjent smitte. Jeg kopierer inn det de skriver. Ser det er en stund siden det ble skrevet, men de er vel heller blitt bedre får vi tro:
 

Quote

Smitte er et ord som kan virke skremmende på mange. Det kan derfor være naturlig å spørre hvilket forebyggende arbeid som drives i Norge i dag?

Et entydig svar er det naturligvis vanskelig å gi, men AMBULANSEFORUM tør allikevel våge den påstand at smitteprosedyren man har for ambulanser ved fylkessykehuset på Lillehammer er meget god og et eksempel til etterfølgelse for andre.

På bakgrunn av den meldingsprosedyre man har for ambulansebiler som naturlig sokner til Lillehammer sykehus så vet man hvilke tilfelle som kommer inn.

Vet man at det dreier seg om smitte renskes ambulansebilen for mest mulig utstyr på forhånd, kan transportleder Rolf Vifladt fortelle. I den grad det er mulig holder ambulansesjåføren seg på sin plass i førercabinen samt at alt personell i bilen utstyres med såvel smittefrakk, munnbind som hansker, utstyr som for øvrig til enhver tid følger bilen.

Dersom det er mistanke om smitte, men at sannsynligheten for smitte er liten blir ambulansepersonellet rengjort og bilen blir satt tilside og plombert inntil man mottar det endelige resultat av prøvene. Er mistanken om smitte stor går man fram som om det var smitte. Dette medfører at bilen går til Oppland fylkes fellesvaskeri hvor bilen blir desinfisert og ambulansepersonellet går i dusjen og får deretter på seg rent tøy.

I dette forebyggende arbeid som er gjort når det gjelder smitte generelt så er dette en frukt av samarbeide mellom mottagelsesavdeling og teknisk avdeling samt at det er et nært samarbeid med sykehusets hygienekomité.

Man skal være klar over at når det gjelder smitte har man med to forhold å gjøre.

På den ene siden hensynet til ambulansepersonellet og på den annen side hensynet til de neste pasienter som skal fraktes med ambulansen.

https://ambulanseforum.no/2009/01/01/smitte/

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

De har vært sløve på det, men blitt noe bedre. Kan fortsatt telle på 2 hender hvor mange ganger jeg har sett ambulansepersonell i fullt utstyr de åra jeg har jobba i akuttmottak. En ting, og den viktigste, et jo å unngå å spre det videre til andre pasienter, særlig de med nedsatt immunforsvar, men at de ikke i det minste vil unngå å bli smitta med omgangssyke selv forbauser meg. Man kommer rimelig tett på pasienten inni bilen...

Link to comment
Share on other sites

On 26.10.2017 at 6:13 PM, Guest Mina said:

De har vært sløve på det, men blitt noe bedre. Kan fortsatt telle på 2 hender hvor mange ganger jeg har sett ambulansepersonell i fullt utstyr de åra jeg har jobba i akuttmottak. En ting, og den viktigste, et jo å unngå å spre det videre til andre pasienter, særlig de med nedsatt immunforsvar, men at de ikke i det minste vil unngå å bli smitta med omgangssyke selv forbauser meg. Man kommer rimelig tett på pasienten inni bilen...

Dette er for dårlig!

Hva feilte det pasientene når de kom med fullt utstyr? Husker du det?

Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...
On 10/26/2017 at 6:13 PM, Guest Mina said:

De har vært sløve på det, men blitt noe bedre. Kan fortsatt telle på 2 hender hvor mange ganger jeg har sett ambulansepersonell i fullt utstyr de åra jeg har jobba i akuttmottak. En ting, og den viktigste, et jo å unngå å spre det videre til andre pasienter, særlig de med nedsatt immunforsvar, men at de ikke i det minste vil unngå å bli smitta med omgangssyke selv forbauser meg. Man kommer rimelig tett på pasienten inni bilen...

Vi sitter ofte med smittevernsutstyr på i bilen når vi er tett på pasienten, men vi dekker til pasient og kler av oss smittefrakk etc før vi triller pasienten inn i akuttmottaket. Akkurat på samme måte som vi henger av oss smittefrakk inne på pasientrommet for å ikke valse rundt med smittestoff i avdelingen. Så tar vi på nytt smittevernsutstyr når vi skal flytte eller mobilisere pasienten inne på rommet. Så det at du ikke ser ambulansepersonell i fullt utstyr betyr vel bare at de følger smittevernregler.

-sykepleier/ambulansearbeider

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy