Jump to content
Sykepleiediskusjon

Immunterapi mot kreft


Recommended Posts

Vi bruker pembrolizumab (Keytruda) og atezolizumab (tecentriq) på lungekreftpasienter. 

4 hours ago, Cathrine said:

Lurer blant annet hva dere tenker om denne behandlingen,

Jeg tenker at det er et spennende medikament å gi. Det var mest i starten at jeg tenkte over at dette var et dyrt medikament - mest fordi dette var et opphauset perspektiv i media. Jeg kjenner ikke prislappen på hver enkelt pose jeg henger opp men jeg har inntrykk av at de fleste er det flere ti-talls tusen kroner for. Så det tenker jeg ikke så mye på lenger. Behandlingen i seg selv er mye enklere å administrere for oss på sykepleie-siden enn de cytostatika vi bruker. De som får cytostatika skal for eksempel ha en A og en B kur, med tilhørende blodprøver. Dette ser da slik ut. 

 • Legemiddel: Vinorelbin/Karboplatin
 1. Blodprøver, høyde og vekt før kur A
 2. Kur A (dag 1)
  1. Pasienten skal ha væske, kvalmestillende, steroider før kur. samt ta kvalmestillende og steroider etter gitt regime i noen dager etter kur.
  2. Vinorelbin er svært vevstoksisk og vi må sitte sammen med pasienten under infusjonen, og være parat til å plutselig avbryte ved ekstravasering
 3. Blodprøver før kur B
 4. Kur B (dag 8). Tas nå som tabletter hjemme - men før kom mange for intravenøs infusjon for denne også.
 5. Blodprøver dag 15 (Nadirprøver)
 6. gjentas fra punkt 1 hver 3. uke.

 

 • Legemiddel: Alimta (Pemetrexed)
 1. Blodprøver høyde og vekt før kur
 2. Kur
  1. pasienten må ha B12 hver 9. uke
  2. pasienten må ta folsyre hver dag.
  3. pasienten må ta steroider dagen før, samme dag og dagen etter kur.
 3. Blodprøver dag 10 etter kur.
 4. Gjentas hver 3.uke.

Immunterapi er litt lettere. 

 • Immunterapi
 1. Blodprøver vekt før kur (for den ene, men den andre har standard dose 200mg)
 2. Kur. Vi måler blodtrykk og puls rett før hver kur, vi vet ikke helt hvorfor men dataprogrammet vi bruker ved administrering ber om det. De som lager keytruda vet heller ikke hvorfor vi blir bedt om dette. 
 3. gjentas hver 3. uke.
4 hours ago, Cathrine said:

hvem som får dette tilbudet

Hvem som får tilbudet styres av "myndighetene". Det er satt visse kriterier for hvem som kan få det. 

 • Pasienten må ha rett type kreft for å kvalifisere.
  • Indikasjonen for immunterapi ved lungekreft er først at det er snakk om Ikke-småcellet lungekreft, utbredt sykdom (NSCLC-ED).
  • Tumor må uttrykke PD-L1 (google PD-1og PD-L1. Keytruda er PD-1 hemmer, Tecentriq er PD-L1 hemmer) med mer enn 1%. Her er det endel forskjellige retningslinjer for hvem som får hvilket av de to legemidlene ut fra hva de har fått før og hvor stor prosent PD-L1 uttrykk som er funnet i biopsimaterialet, men det har blitt endret flere ganger etter vi begynte så jeg har ikke helt oversikt.
  • Selv om tumorceller i biopsert materiale uttrykker PD-L1 > 50% er det ikke sikkert pasienten får legemiddelet fordi pasientens allmenntilstand spiller også inn. Det er så vidt jeg husker krav om ECOC PS 0-1

 

4 hours ago, Cathrine said:

eventuelle bivirkninger.

Tradisjonelle cytostatika har noen bivirkninger som er relativt sikre. Vi vet at noen legemidler gir hårtap, at noen er spesielt kvalmefremkallende, at beinmargen hemmes/svekkes. Graden av dette vil variere, men vi kan med stor sikkerhet si at det VIL skje. Med immunterapi så er det langt mer tilfeldig. Vi har hatt en og annen pneumonitt og kolitt, men det er ikke utpreget. MSD har tall for keytruda som viser at tid fra kur til bivirkning kan variere fra noen dager til 1,5 år. Vi har pasient som fikk 27 kurer før noe som lignet på bivirkning ble oppdaget - mens andre har måttet gi seg rimelig kjapt. Det er dog ikke så ofte. Den vanligste grunnen til at noen må bytte vekk fra immunterapi er at det ikke har hatt effekt målt etter 3 kurer - altså 9 uker eller så. Alt som kan slutte på -itt er mulige bivirkninger. Kolitt, pneumonitt, hepatitt, dermatitt, hypofysitt osv. Behandling er stort sett kort behandlingspause og steroidkur. Steroider vil motvirke immunterapi - så det kan ikke gis parallelt. 

Link to comment
Share on other sites

 

On 7/15/2018 at 10:24 PM, MariusM said:

Vi bruker pembrolizumab (Keytruda) og atezolizumab (tecentriq) på lungekreftpasienter. 

Jeg tenker at det er et spennende medikament å gi. Det var mest i starten at jeg tenkte over at dette var et dyrt medikament - mest fordi dette var et opphauset perspektiv i media. Jeg kjenner ikke prislappen på hver enkelt pose jeg henger opp men jeg har inntrykk av at de fleste er det flere ti-talls tusen kroner for. Så det tenker jeg ikke så mye på lenger. Behandlingen i seg selv er mye enklere å administrere for oss på sykepleie-siden enn de cytostatika vi bruker. De som får cytostatika skal for eksempel ha en A og en B kur, med tilhørende blodprøver. Dette ser da slik ut. 

 • Legemiddel: Vinorelbin/Karboplatin
 1. Blodprøver, høyde og vekt før kur A
 2. Kur A (dag 1)
  1. Pasienten skal ha væske, kvalmestillende, steroider før kur. samt ta kvalmestillende og steroider etter gitt regime i noen dager etter kur.
  2. Vinorelbin er svært vevstoksisk og vi må sitte sammen med pasienten under infusjonen, og være parat til å plutselig avbryte ved ekstravasering
 3. Blodprøver før kur B
 4. Kur B (dag 8). Tas nå som tabletter hjemme - men før kom mange for intravenøs infusjon for denne også.
 5. Blodprøver dag 15 (Nadirprøver)
 6. gjentas fra punkt 1 hver 3. uke.

 

 • Legemiddel: Alimta (Pemetrexed)
 1. Blodprøver høyde og vekt før kur
 2. Kur
  1. pasienten må ha B12 hver 9. uke
  2. pasienten må ta folsyre hver dag.
  3. pasienten må ta steroider dagen før, samme dag og dagen etter kur.
 3. Blodprøver dag 10 etter kur.
 4. Gjentas hver 3.uke.

Immunterapi er litt lettere. 

 • Immunterapi
 1. Blodprøver vekt før kur (for den ene, men den andre har standard dose 200mg)
 2. Kur. Vi måler blodtrykk og puls rett før hver kur, vi vet ikke helt hvorfor men dataprogrammet vi bruker ved administrering ber om det. De som lager keytruda vet heller ikke hvorfor vi blir bedt om dette. 
 3. gjentas hver 3. uke.

Hvem som får tilbudet styres av "myndighetene". Det er satt visse kriterier for hvem som kan få det. 

 • Pasienten må ha rett type kreft for å kvalifisere.
  • Indikasjonen for immunterapi ved lungekreft er først at det er snakk om Ikke-småcellet lungekreft, utbredt sykdom (NSCLC-ED).
  • Tumor må uttrykke PD-L1 (google PD-1og PD-L1. Keytruda er PD-1 hemmer, Tecentriq er PD-L1 hemmer) med mer enn 1%. Her er det endel forskjellige retningslinjer for hvem som får hvilket av de to legemidlene ut fra hva de har fått før og hvor stor prosent PD-L1 uttrykk som er funnet i biopsimaterialet, men det har blitt endret flere ganger etter vi begynte så jeg har ikke helt oversikt.
  • Selv om tumorceller i biopsert materiale uttrykker PD-L1 > 50% er det ikke sikkert pasienten får legemiddelet fordi pasientens allmenntilstand spiller også inn. Det er så vidt jeg husker krav om ECOC PS 0-1

 

Tradisjonelle cytostatika har noen bivirkninger som er relativt sikre. Vi vet at noen legemidler gir hårtap, at noen er spesielt kvalmefremkallende, at beinmargen hemmes/svekkes. Graden av dette vil variere, men vi kan med stor sikkerhet si at det VIL skje. Med immunterapi så er det langt mer tilfeldig. Vi har hatt en og annen pneumonitt og kolitt, men det er ikke utpreget. MSD har tall for keytruda som viser at tid fra kur til bivirkning kan variere fra noen dager til 1,5 år. Vi har pasient som fikk 27 kurer før noe som lignet på bivirkning ble oppdaget - mens andre har måttet gi seg rimelig kjapt. Det er dog ikke så ofte. Den vanligste grunnen til at noen må bytte vekk fra immunterapi er at det ikke har hatt effekt målt etter 3 kurer - altså 9 uker eller så. Alt som kan slutte på -itt er mulige bivirkninger. Kolitt, pneumonitt, hepatitt, dermatitt, hypofysitt osv. Behandling er stort sett kort behandlingspause og steroidkur. Steroider vil motvirke immunterapi - så det kan ikke gis parallelt. 

Takk for langt og grundig svar. 

Kombinerer dere av og til kjemoterapi og immunterapi?

Interessant at bivirkninger kan oppstå så lenge etter som 1,5 år. Forstår da at de ikke får infeksjon, men en innflammasjon siden det behandles med steroider. Er det andre bivirkninger enn det som ender på -itt. Altså mer subjektive? 

Hørte om en som hadde fått feber av immunterapi. Først trodde de det var pga tumorene, men fikk bekreftet at det var immunterapien da feberen økte mens/rett etter  at pasienten fikk infusjonen. Har du opplevd det?

 

Link to comment
Share on other sites

Vi bruker kombinasjoner av kjemoterapi på flere måter, både ulike cytostatika, cytostatika/immunterapi og signalhemmere. Jeg kan kun komme på et par-tre pasienter som har fått kombinasjon av cyt/immun hos oss. Ja det er litt interessant at det kan ta så lang tid, og at det er så tilfeldig. Det er noe av det som gjør det litt spennende å jobbe med også. Immunterapi er imidlertid større enn de medikamentene vi bruker så det kan være mange former for bivirkninger jeg ikke kjenner til. Det er vel egentlig -itt'er vi ser når vi ser noe som minner om bivirkning av legemiddelet. Likevel, har du moderat kols, og lungekreft så kan det f.eks være vanskelig å skille en moderat pneumonitt fra kolsforverring eller pneumoni. Endring i apetitt eller "energi" kan være pga en sykdom i regress eller pseudoprogresjon, bedre smertelindring eller forverring av smerter, endret håp/bekymring, eller hypofysitt. Det er langt mer subtilt enn f.eks kolitt eller dermatitt. 

On 7/18/2018 at 1:50 PM, Cathrine said:

Hørte om en som hadde fått feber av immunterapi. Først trodde de det var pga tumorene, men fikk bekreftet at det var immunterapien da feberen økte mens/rett etter  at pasienten fikk infusjonen. Har du opplevd det?

Nei jeg har ikke det - men alle medikamenter kan gi reaksjoner, og det kan være en mild allergisk/immunologisk reaksjon på legemiddelet. Jeg blir kanskje mest mistenksom på det når du sier at han fikk feber under eller rett etter infusjon. 

Link to comment
Share on other sites

Hadde hatt feber i flere uker. Trodde det var infeksjon, men alle prøver negative. Derfor trodde de det var tumorene, men så mente de det var en reaksjon på immunterapien. 

Hypofysitt høres jo ganske spesielt ut, sikkert vanskelig å oppdage his det ikke gir så klare symptomer. 

Link to comment
Share on other sites

det kan jo påvirke hormonutslipp, og det igjen kan jo gi alskens mulige symptomer..  derfor har vi ganske tett oppfølging og dialog med pasientene. Det er likevel 3 uker mellom hver blodprøve så mye kan skje på den tiden. Gir det ikke symptomer eller store avvik i blodprøvene, krever det heller inne intervensjon.. så det er ikke det verste.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy