Jump to content
Sykepleiediskusjon

Haldol injeksjonsvæske


Guest Kolleggaaa

Recommended Posts

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
On 9/23/2018 at 11:30 AM, Cathrine said:

De bør kastes etter anbrudd.

Her er en veileder fra legemiddelverket på hvor lenge sterile legemidler holder etter anbrudd:

https://legemiddelverket.no/godkjenning/nls/oppbevaring/oppbevaringstider-og-veiledende-brukstid-for-sterile-legemidler-etter-anbrudd#veiledende-brukstider-for-sterile-legemidler-etter-anbrudd

Tar du der utgangspunkt i veilederens anmerkning om ampuller og umiddelbar bruk? I så fall, gjør du samme regel gjeldende for fx oksykodon eller morfin? Det er jo også gjerne fra ampuller, hvor praksis ofte er oppbevaring inntill 24 timer når innholdet er trukket opp i sprøyte med eller uten fortynning (NaCl)? 

Link to comment
Share on other sites

19 minutes ago, Jostein said:

Tar du der utgangspunkt i veilederens anmerkning om ampuller og umiddelbar bruk? I så fall, gjør du samme regel gjeldende for fx oksykodon eller morfin? Det er jo også gjerne fra ampuller, hvor praksis ofte er oppbevaring inntill 24 timer når innholdet er trukket opp i sprøyte med eller uten fortynning (NaCl)? 

Ja jeg tenker på alle ampuller. Rester bør vel kastes og ikke oppbevares i sprøyte, i hvert fall ikke over tid. 

Quote

 

Plastampuller:

Til engangsbruk. Oppbevares ved høyst 25 °C. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-06314.pdf

 

Legemidler generelt som er sterile bør også oppbevares kjølig etter anbrudd. Altså ingen gode forhold på et nattbord slik man ofte ser. Men hvis jeg har gitt morfin iv og titrerer dosen har jeg det liggende klar i en sprøyte en times tid.

Link to comment
Share on other sites

40 minutes ago, Cathrine said:

Ja jeg tenker på alle ampuller. Rester bør vel kastes og ikke oppbevares i sprøyte, i hvert fall ikke over tid. 

Bare for å oppklare: ampuller trekkes opp i sin helhet og oppbevares ikke for sekundære opptrekk. Så langt bør det være bred enighet :) !

Jeg synes det er interessant at det er så vidt forskjellig oppfattning av hva som er riktig oppbevaring av opptrekte legemiddler. I både Telemark og Vestviken, er alminnelig praksis som jeg kjenner det, at morf, oxy og haldol (og sikkert flere) kan trekkes opp, og oppbevares mørkt i sprøyte inntill ett døgn. (Dog forkastes de fleste før, pga usikkerhet om opprinelse eller tidspunkt pga dårlig håndskrift på merkelappen. INGEN forkastes på struktuert basis, for eksempel ved oppfylling av legemiddelbakker.) Jeg har heldigvis heller ikke opplevd at legemiddler ligger på nattbordet til pasienter, men det er vell ett fenomen som opptrer på avdelinger med mindre mobile pasienter enn hva jeg er vant til.

Slik som jeg tolker punkt 6.6 her https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-06314.pdf så er produsentens anbefalling at fortynnet innhold brukes umiddelbart, men ufortynnet blir opp til lokale krav -dvs sykehusets eller foretakets krav. 

Da blir det enda en gang litt interessant at det er så mange meninger om hva som er korrekt. Jeg er ny i gamet, og kanskje litt over gjennomsnittet nysgjerrig, men nettopp slike motsettninger synes jeg er interessant å følge opp, både fordi det har med pasientsikkerhet å gjøre (at legemiddelet brukes korrekt) og at man ikke sløser. 

Til syvende og sist er det vell evidensbasert praksis som bør være gjeldende, med mindre lokale krav er strengere. Det denne tråden kan tyde på, er at lokale krav kan være mildere enn produsentens, og da er vi jo på ville veier - i hvertfall på min nåværende arb plass og steder jeg har vært i praksis.

Beklager litt rotete innlegg - det blir sikkert fler :) 

Link to comment
Share on other sites

 

On 9/25/2019 at 6:04 PM, Jostein said:

Bare for å oppklare: ampuller trekkes opp i sin helhet og oppbevares ikke for sekundære opptrekk. Så langt bør det være bred enighet :) !

Jeg synes det er interessant at det er så vidt forskjellig oppfattning av hva som er riktig oppbevaring av opptrekte legemiddler. I både Telemark og Vestviken, er alminnelig praksis som jeg kjenner det, at morf, oxy og haldol (og sikkert flere) kan trekkes opp, og oppbevares mørkt i sprøyte inntill ett døgn. (Dog forkastes de fleste før, pga usikkerhet om opprinelse eller tidspunkt pga dårlig håndskrift på merkelappen. INGEN forkastes på struktuert basis, for eksempel ved oppfylling av legemiddelbakker.) Jeg har heldigvis heller ikke opplevd at legemiddler ligger på nattbordet til pasienter, men det er vell ett fenomen som opptrer på avdelinger med mindre mobile pasienter enn hva jeg er vant til.

Slik som jeg tolker punkt 6.6 her https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-06314.pdf så er produsentens anbefalling at fortynnet innhold brukes umiddelbart, men ufortynnet blir opp til lokale krav -dvs sykehusets eller foretakets krav. 

Da blir det enda en gang litt interessant at det er så mange meninger om hva som er korrekt. Jeg er ny i gamet, og kanskje litt over gjennomsnittet nysgjerrig, men nettopp slike motsettninger synes jeg er interessant å følge opp, både fordi det har med pasientsikkerhet å gjøre (at legemiddelet brukes korrekt) og at man ikke sløser. 

Til syvende og sist er det vell evidensbasert praksis som bør være gjeldende, med mindre lokale krav er strengere. Det denne tråden kan tyde på, er at lokale krav kan være mildere enn produsentens, og da er vi jo på ville veier - i hvertfall på min nåværende arb plass og steder jeg har vært i praksis.

Beklager litt rotete innlegg - det blir sikkert fler :)

 

Søkte litt rundt og fant ut at det er lite studier på oppbevaring av legemidler i ikke originalemballasje. For å være på den sikre siden bør man ikke oppbevare legemidler i sprøyte, både med tanke på kjemiske og mikrobiologiske forhold. 

Står endel om det her: https://www.farmatid.no/artikler/oppbevaring-av-legemidler-sproyte-viktige-faktorer-ved-vurdering

 

Link to comment
Share on other sites

16 hours ago, Cathrine said:

Ja, konklusjonen i dette skrivet forklarer jo hvorfor man peker på lokale rettningslinjer. Blir spennende å se om dette er noe man kan påvirke at blir omtalt i preparatomtalen i felleskatalogen. Jeg følger det opp via sykehusapoteket. Poster en eventuell tilbakemelding her.

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Jostein said:

Ja, konklusjonen i dette skrivet forklarer jo hvorfor man peker på lokale rettningslinjer. Blir spennende å se om dette er noe man kan påvirke at blir omtalt i preparatomtalen i felleskatalogen. Jeg følger det opp via sykehusapoteket. Poster en eventuell tilbakemelding her.

Supert at du vil poste tilbakemeldingen her :)

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

ALLE RESTER.  Skal i passende boss.  

 

Se.  Faglige rettlinjet. 
 

DIPS tolv punkter per april 2014:

1. Kommunikasjon/ sanser
2. Kunnskap/utvikling/psykisk
3. Åndedrett/sirkulasjon
4. Ernæring/væske/ elektrolyttbalanse
5. Eliminasjon
6. Hud/vev/sår
7. Aktivitet/ funksjonsstatus
8. Smerte/søvn/hvile/velvære
9. Seksualitet/reproduksjon
10. Sosialt/ planlegging av utskrivelse
11. Åndelig/kulturelt/livsstil
12. Annet/ delegert aktivitet og observasjoner

 

 

Med administrasjonsmåter mener man i medisinen hvordan medisinen inntas og tas opp i kroppen.

Vi har hovedsaklig fem administrasjonsmåter:

  1. Per os/per oralt – Gjennom munnen
  2. Rektalt – Gjennom endetarmen
  3. Sublingualt – Under tungen
  4. Transdermalt – Gjennom huden
  5. Par enteralt – Utenom tarmsystemet. Det vil si ikke via munn eller endetarm

Et legemiddel har forskjellig effekt etter administrasjonsmåte. Et legemiddel som gis direkte rektalt vil for eksempel ofte fungere raskere enn om det blir gitt per oralt. Grunnen til dette er at om det gis per oralt må det gjerne gjennom deler av fordøyelsessystemet før det kommer til tarmen der det blir tatt opp i blodet.

Gis det en injeksjon som går rett i blodbanen vil denne fungere raskere og sterkere enn andre administrasjonsmåter fordi legemiddelet går rett inn i blodet, og således ikke går via førstepassasjen i leveren. Det når derfor raskt og komplett frem til målorganet.Og. Rester. Kastes.    Pronto se. 

The European Medicines Agency (EMA) is obliged to acknowledge complaints within two weeks and to respond to complaints within two months. However, the Agency is not obliged to acknowledge complaints that are abusive, excessive in number, repetitive or of pointless character.

If you would like to make a complaintabout any aspect of the Agency's work, please write to:

Executive Director
European Medicines Agency
PO Box 71010
1008 BA Amsterdam
The Netherlands

To make a complaint by email, use our online form to Send a question to the EMA.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy