Jump to content
Sykepleiediskusjon

4a-vedtak til pasienter som motsetter seg behandling


Guest Marthe

Recommended Posts

Bør man ikke ha 4a-vedtak på pasienter som delvis motsetter seg behandling?

På min nye arbeidsplass har jeg fått beskjed om å både gi ab og veske til en dement beboer som motsetter seg venflon og pumpesettet. Beboeren er langtkomment dement og har en tilsynelatende veldig dårlig livskvalitet. Hun spiser lite og tar til seg lite væske. Vil ikke ha medisiner per os. Er ikke spesielt infeksjonsopreget med lav CRP, uten feber m.m. Men tilsynslegen virker litt tafat (min oppfatning) og lar pårørende diktere behandling. I slike tilfeller er jeg etter ti år i eldreomsorgen (i annen kommune) vant til at man lar naturen gå si gang. Jeg vegrer meg for å gjøre det jeg er bedt om, og har lyst å nekte å gi væsken og ab. I alle fall så lenge beboeren ikke har et 4a-vedtak. Tilsynslegen er redd pårørende skal klage henne inn til fylkesmann, men jeg og flere på sykehjemmet tror uansett legen ville fått medhold hos fylkesmann i en evntuelt klage i denne saken. Så mitt lille håp nå, er at en søknad om tvangsbehandling ville blitt avvist, slik at dama får fred. Det vi gjør stritter mot alt jeg har lært. 

Det fins flere lignende hendelser her, der tilsynslegen lar pårøreden diktere behandling. Hva kan man gjøre som sykepleier når man mener pasientene blir gjort urett? 

Link to comment
Share on other sites

Du kan selv varsle helsetilsynet ved fylkesmannen. Så kan de vurdere lovligheten av dette.. Slik jeg leser det må det et 4A-vedtak til - men det er ikke sikkert vilkårene for det er oppfylt.

Fra helsepersonelloven:

§ 4.Forsvarlighet
Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

§ 17.Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter eller brukere.
Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters eller brukeres sikkerhet. Det skal ikke gis informasjon om taushetsbelagte opplysninger.

Link to comment
Share on other sites

Slike situasjoner er vanskelige, om vilkårene for 4A-vedtak er oppfylt vet jeg ikke. God ide å kontakte fylkesmannen.

Det jeg lurer på er hvor grundig legen har snakket med pårørende om aktiv behandling? Kan dere få til en samtale der pårørende kommer med sine synspunkter? De kjenner pasienten. Kan være dere da kommer til en enighet.

Min erfaring er at uten grundig informasjon vil mange pårørende motsette seg å avslutte aktiv behandling.Det er viktig at de blir tatt med i prosessen og hørt. Står litt om det her: https://sykepleien.no/forskning/2017/08/parorende-ma-tas-med-pa-beslutninger

Jeg ville også kontaktet https://www.nsf.no/vis-artikkel/2507561/35473/Kontakt-Raadet-for-sykepleieetikk

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy