Jump to content
Sykepleiediskusjon

Straffedømt


Guest Hega

Recommended Posts

Jeg er sykepleierstudent og ble tatt i promillekjøring. Jeg går tredje året på sykepleiestudiet. Dette er jo straffbart men vil dette gå uttover sykepleiepraksisen min m, vil keg ikke få det godkjent/ er jeg ikke skikket til å bli sykepleier?

Link to comment
Share on other sites

Når jeg leser det som står her så vil jeg tro at det går bra:

"Politiattest skal ikke fremlegges når man søker autorisasjon. Politiattestregelen kan derfor ikke brukes til å innsnevre autorisasjonsbestemmelsen. Det innebærer at helsepersonell med merknad på politiattesten kan gis/beholde autorisasjonen. Eventuelt tap av eller nektelse av autorisasjon krever en uegnethetsvurdering etter helsepersonelloven §§ 57 eller § 48 andre ledd bokstav d."

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/helsepersonelloven-med-kommentarer/saerskilte-regler-i-tilknytning-til-autorisasjon-krav-om-politiattest-m.v#paragraf-20a-krav-om-politiattest

Link to comment
Share on other sites

Autorisasjon er ikke et problem. I forhold til praksis, er det kun et problem om du ønsker praksis et sted som forlanger plettfri vandel, eller om du ønsker å ta deler av studieåret eller praksis i utlandet, fx USA, Canada, Australia m.fl. Praksissteder kan ikke kreve førerkort. 

 

Link to comment
Share on other sites

På politiattest jeg leverer i en eventuell jobb, vil det altså stå at jeg har fyllekjørt og jeg kan ikke reise til landende du har listet over da en trenger plettfri vandel. Vet du noe om det vil stå på rullebladet mitt «for alltid»?

Jeg vil kunne fullføre de siste månedene av praksis med andre ord?

Link to comment
Share on other sites

Det vil aldri forsvinne helt, men er kun synlig på uttømmende attest, som man bare leverer ved høy sikkerhetsklarering, eller dersom det er relevant for jobben. Qluet er at jobben definerer hvilke opplysninger politiet er villige til å gi ut. For spl er det ikke relevant å vite om du har fyllekjørt, og praksissteder kan heller ikke kreve kjørerkort. 

 

Er med andre ord ingen hindre i veien for praksis. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy