Jump to content
Sykepleiediskusjon

Informere pasienter om prøvesvar


Pally

Recommended Posts

Jeg opplever ofte i klinisk praksis at sykepleiere sier "vi sykepleiere har jo ikke lov til å gi informasjon om prøvesvar, det må legen gjøre" (f.eks. resultat fra MR/CT-bilder, visse blodprøver etc). 

Men hvor kommer denne oppfatningen av, og er det faktisk sånn at vi ikke har "lov"? Jeg har prøvd å se i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven, og i yrkesetiske retningslinjer, men jeg finner ikke noe sted at dette faktisk står beskrevet i klartekst. 

Jeg forstår jo de problematiske aspektene ved at sykepleier f.eks. informerer om CT svar som viser progresjon av kreftsykdom, all den tid de fleste sykepleiere ikke vil være i stand til å gi utdypende svar på spørsmål om prognose, videre utredning og behandling som pasienten sannsynligvis vil ha etter en slik informasjon. Men står dette faktisk et sted, eller er det en uskreven regel som mange sykepleiere lærer? 

Fra egen praksis opplever jeg ganske ofte at legene delegerer bort jobben med å informere dersom prøvesvaret er negativt (f.eks. negativ rtg thorax, eller CT som utelukker lungeemboli, UL som utelukker DVT etc). 

Er det andre som har andre erfaringer, eller har tenkt på denne problemstillingen, eventuelt havnet i situasjoner hvor det var uklart hva man som sykepleier kan/skal/bør informere pasienter om av prøvesvar? 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Interessant, jeg har ikke tenkt så mye på dette. Men har vært vant med å fortelle pasienten når bildeundersøkelser er negative eller når EKG er normal.

Blodprøvesvar her jeg informert om, selv om de der utenfor referanseområdene, og prøvesvar på bakteriologiske undersøkelser.

Vi informerer jo pasienten og BT, puls, respirasjonfrekvens, O2metning, temp, resultater på urinstiks osv.  Altså ting vi måler. Så hvor går egentlig grensen? Mulig alt er lov, men som du skriver så vil det være uheldig om vi informerer om f.eks. et CT svar som viser progresjon av kreftsykdom i og med at pasienten da må kunne få informasjon om hva som er konsekvensene. Mulig det er en uskreven lov, der vi må bruke sunn fornuft.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy