Jump to content
Sykepleiediskusjon

Noen som har kjennskap til hjemmesykehus for barn


Cathrine

Recommended Posts

Så at de på Ullevål har fått hjemmesykehus for barn http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss/avdelinger/avansert-hjemmesykehus-for-barn/sider/enhet.aspx

Jeg synes dette høres ut som et veldig godt tilbud. Tenk så mye mindre traumatisk

for et barn å kunne behandles i eget hjem. Så at det var et prøveprosjekt over to år, men vi får jo håpe at de får fortsette med dette.

Er det noen her som har noe kjennskap til hjemmesykehus?

Link to comment
Share on other sites

Jeg synes dette virker som et positivt initiativ som det vil være spennende å følge med på ;)

 

Nå er det jo ikke de sykeste barna som får tilbud om dette (jfr. teksten: "Målgruppen er pasienter fra 0-18 år, som fortsatt har behov for avansert medisinsk behandling og pleie fra sykehuset, men som kan få det hjemme. [...] Det må være medisinsk forsvarlig å være hjemme"), men med praksiserfaring fra barneavdeling på sykehus, så må jeg bare komme med en liten kommentar. Mange barn opplever det traumatisk å være på sykehus og gjennomgå behandling, og hjemme er fristedet for disse pasientene. Det er her de føler seg trygge. Å bringe medisinsk utstyr og helsepersonell tror jeg hos enkelte kan ha en negativ effekt, i den forstand at fristedet de er vant med blir "invadert" av ting de ofte har negative asssiasjoner til, og ergo er ikke hjemme lenger et fristed. Kanskje gjelder det mest de yngste pasientene?

 

Hva tenker dere? Kan hende dette er å sette det på spissen, men det var nå en tanke som dukket opp hos meg..

Link to comment
Share on other sites

Det har ikke jeg tenkt på, at de mister fristedet sitt...

Det er jo absolutt et poeng.

Kommer kanskjer an på diagnosen om det oppleves positivt eller negativt på sikt.

Så de skulle behandle infeksjoner, det høres veldig lurt ut. Da slipper barnet å ligge på isolat.

 

På sikt ville de utvide tilbudet:

I starten vil hjemmesykehuset ha tre til fem pasienter. Utover høsten bygges tilbudet ut og flere vil kunne få tilbudet om behandling hjemme. Barn med infeksjoner som trenger intravenøs medisinering eller ernæring og for tidlig fødte er hovedmålgruppen. Etter hvert kan behandlingstilbudet utvides til barn med gulsot, forstoppelser, lindrende behandling til døende barn og kreftbehandling.

Forutsetningen for at sykehuset flyttes hjem er at barnet ikke trenger døgnkontinuerlig overvåkning.

http://www.ulleval.no/modules/module_123/p...;iDisplayType=2

 

Å behandle døende hjemme må være ubetinget positivt slik jeg ser det.

Men kreftbehandling er jeg mer skeptisk til, da tenker jeg som deg NurseB.

Særlig hvis de skal få cytostatika, da er det godt at det ikke forbindes med hjemmet ditt.

 

Ellers ser jeg også fordelen for hele familien, for det er ganske slitsomt for foreldrene å bo på sykehuset dag ut og dag inn.

Det kan også være vanskelig hvis de har flere barn de må ta seg av, da er det godt at behandlingen kan foregå i eget hjem.

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Kjenner godt til hjemmesykehuset sin aktivitet, og nå er de også slått sammen med det som tidligere het hjemmeteamet (de som reiste hjem til nyfødte etter utskriving fra nyfødt intensiv). Forstår godt skepsisen til å behandle pasientene i hjemmet, en frisone som også skal være det i fremtiden. Samtidig vil jeg si at erfaringen så langt er at barn og foreldre nærmest jubler når de blir blant de utvalgte som slipper å sove mer på sykehuset og kommer inn under hjemmesykehusets vinger.

 

Du peker på det viktigste cathrine med infeksjoner og mulighet for å slippe isolat. Dette er nok det mest treumatiske for barnet uansett sykdom, så det er et godt nok argument alene. Når det gjelder andre pasientgrupper så er dette barn som er ekstremt sykehusvante og blir sjelden traumatisert av å få medisiner eller væskedrypp i feks en cvk. Cytostatika vil neppe bli aktuelt foreløpig, da de fleste kurer krever nøye overvåking i flere timer , samt for- og etterhydrering (gjerne opp til 24 timer etter kur).

 

Erfaringen med å følge opp døende barn i hjemmet er ubetvilsomt positivt for barnet og de pårørende. Dette er nok det beste ved hjemmesykehuset at vi nå har et reelt tilbud om denne situasjonen oppstår. Det er ikke alt for mange som velger dette, men vi har likevel nå et alternativ for å holde de lenger hjemme før den siste perioden som ofte blir inne på sykehuset.

 

Så handler dette til syvende og sist (som alt annet i vår bransje) om økonomi. Et barn som i utgangspunktet har det bra, men krever antibiotika intravenøst tre ganger i døgnet er fryktelig dyre pasienter. De opptar en plass, men trenger totalt 15 minutter sykepleie i løpet av 24 timer. Dette er det stort potensiale i å spare penger på.

Link to comment
Share on other sites

Spennende å høre om din erfaring.

Er det et fast team som drar hjem til disse pasientene, eller følges de opp av dere som jobber på sengepostene.

Jeg tror dette er et veldig godt tilbud for mange barn.

Når det gjelder døende, har du noen personlig erfaring med disse familiene? Døende krever jo ganske tett oppfølging, hvordan gjør dere det ?

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy