Jump to content
Sykepleiediskusjon

"Sykepleiere i sykehus er mer dyktig enn de i hjemmetjensten"


Guest Studenten

Recommended Posts

Guest Studenten

Min praksislærer sa at av det hun hadde sett, så var sykepleiere i sykehus mer dyktig enn de i hjemmetjenesten. Jeg vet ikke hvor hun hadde observert disse sykepleierne, om det var tilfeldig, eller om hun hadde denne oppfattelsen fordi hun selv hadde en deltidsjobb på sykehus. Etter hva jeg har observert har det vært varierende kunnskaper blant sykepleiere genrelt, og jeg synes ikke at sykepleiere i sykehus er noe bedre enn de i hjemmesykepleien. De som jobber i sykehus er vel bare litt mer "ekspert" innenfor et spesielt felt?. Men hvilke grunnlag har vel JEG som student til å kunne vurdere dette?

 

Når jeg blir ferdig utdannet, ønsker jeg egentlig ikke å jobbe i sykehus. Jeg liker mer pasientkontakt over lengre tid der en kan skape gode og trygge relasjoner, men det er min mening. Samtidig vil jeg selvfølgelig bli en dyktig sykepleier, men da kan jeg jo i følge læreren ikke jobbe noen annen plass enn sykehus?

 

Jeg spør dere: Hvilke inntrykk har dere?

Link to comment
Share on other sites

Det kan man vel ikke si. Jeg har aldri jobbet i hjemmetjenesten, så jeg har ingen erfaring der i fra, kun sykehus. Men jeg synes det var et merkelig utsagn. Kanskje hun har ment noe annet, at på sykehus blir man mer drillet i akuttsituasjoner og prosedyrer? Men det betyr jo ikke av den grunn at man er en dyktigere sykepleier.

På en annen side vil en i hjemmetjenesten stå helt alene i akuttsituasjoner og det krever jo dyktighet. Det blir jo litt som å si at legespesialisten er flinkere enn allmennlegen, men det er jo ikke sant. Spesialisten kan mye om lite, allmennlege litt mindre om mye.

Med andre ord dyktighet er personavhengig, ikke avhengig av hvor du jobber.

Skal man bli en dyktig sykepleier må man jobbe med noe man har interesse for. Så velg med hjertet når du en gang skal ut og søke jobb.

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Må si at jeg synes det der var en veldig urettferdig "bursetting" av sykepleiere i hjemmetjenesten. Min oppfatning er litt annerledes. De sykepleierne som jeg har møtt gjennom praksisene mine på sykehus, har jevnt over vært utrolig dyktige. Kjempeflinke, og de kan det de skal kunne. En må dog komme på at på sykehusavdelinger, er det gjerne veldig spesialisert og den kunnskapen sykepleierne her har er gjerne "begrenset" til å gjelde akkurat de lidelsene som avdelingen/posten skal være spesialister på. Mange har selvsagt peiling på mer, men grovt sett kan man kanskje si det sånn.

 

Har selv jobbet i hjemmesykepleien, og jeg synes at sykepleierne i hjemmetjenesten jevnt over har mer erfaring med mange forskjellige lidelser. Dette fordi man jo er nødt til å ta i mot alt som kommer av pasienter. Føler vel egentlig at sykepleiere hjemmesykepleien er litt mer "potet" og kan brukes til det meste. Konklusjonen kan vel gjerne bli at sykepleiere på sykehusavdelinger/poster er spesialister på akkurat den typen sykepleie som ytes der, mens sykepleiere i hjemmetjenesten jevnt over har mer generell erfaring og kan "litt om alt".

Link to comment
Share on other sites

"...sykepleiere i sykehus mer dyktig enn de i hjemmetjenesten."

 

 

Tja, her må det vel mer definisjon til. Hva mener hun med dyktigere ? Og dyktigere i hva ?

 

Jeg har ikke jobbet i hjemmesykepleien, annet enn praksis i ulike sammenheng. Jeg har jobbet 16 år i sykehjem og nå litt over et år som spesialsykepleier på sykehus.

Hva er sykepleie ? Er det bare tekniske prosedyrer og kunnskap rundt dette ? Er ikke sykepleie et stort og vidt felt med diverse kunnskap på mange områder ?

 

Og hvem jobber hvor ? Hjemmesykepleien kan ha sykepleiere med mange års erfaring fra sykehus, så det føles ikke riktig å dra et skarpt skille mellom dyktigheten til ulike sykepleiere basert kun på hvor de jobber nå. Sykepleiere er like forskjellige som folk flest. Også når det gjelder kunnskapsområder og erfaring.

 

Sykepleiere på sykehus utøver nok flere prosedyrer som ikke gjøres i kommunen, og blir derfor mer drillet i enkelte ting enn de som ikke har jobbet med det samme. Sykepleiere i hjemmesykepleien (eller sykehjem for den saks skyld) jobber på en annen måte og får mer erfaring på andre områder.

 

Da jeg jobbet på sykehjem så fikk vi av og til sykepleiere fra sykehus som skiftet arbeidsfelt. Klart de kunne ha erfaring som andre ikke hadde, men samtidig manglet de ofte erfaring på arbeidsoppgavene hos oss.

Vi fikk bl.a. en spl som hadde jobbet på en hjerteavdeling. Og hun kunne selvfølgelig mye om det, men hun manglet både kunnskap og erfaring fra arbeidet med pleie og omsorg av eldre. Og strevet en del den første tiden med å sette seg inn i ting. Da handler det om å vise hverandre respekt og annerkjennelse for at vi hadde ulike erfaringer.

 

Nå har jeg jobbet litt over et år på en spesialavdeling og selvfølgelig hadde de masse erfaring og kunnskap i prosedyrer og ting som de gjorde daglig som aldri var en oppgave i kommunen.

Men jeg opplevde at det var ting jeg kunne bedre enn dem. Sårstell, forebygging av decubitus, ernæring etc.

Og er det ene mere verd enn det andre ? Sykepleie er å ivareta hele mennesket.

 

Jeg trives veldig godt med å få utviklet mine erfaringer og kunnskaper, men det ville ikke falle meg inn å vurdere det ene som mere viktig enn det andre. Det viktigste er hva er behovet til de du skal yte sykepleie til !

 

Jeg merker av og til en holdning fra enkelte sykepleiere om at det må være så kjedelig å jobbe i kommunen og så lite utfordrende å være sykepleier der. For meg så vitner det om en ensporet tankegang om hva sykepleie faktisk er.

Å kunne masse tekniske prosedyrer er ikke alfa og omega. Sykepleie er også helhetstanken rundt det å ivareta en pasients behov. Og da er det kanskje mer personavhengig enn hvor man jobber.

 

Men det er klart, vurderer man en sykepleiers dyktighet kun etter prosedyrer og spesialisert kunnskap så får man jo mer erfaring i et sykehus enn i kommunen.

 

I alle fall foreløpig. I fremtiden tror jeg det vil bli mer og mer prosedyrer som nå er forbeholdt sykehus som vil skje i kommunen også. :)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy