Jump to content
Sykepleiediskusjon

Tvang


Guest Ingvild

Recommended Posts

Guest Ingvild

Kan noen gi meg eksempler på tvang?

Hvordan defineres tvang? Jeg har hørt at tvang er tiltak som begrenser bevegelsesfrihet og som medfører fysisk eller psykisk ubehag.

 

Er det tvang å sette et bord foran en rullestol?

Skjult medisinering - tvang

Binde fast i stol - tvang

Link to comment
Share on other sites

i forhold til hvilken pasientgruppe?

 

her er definisjonen jeg brukte i bacheloroppgaven min og jeg skrev i forhold til personer med demens:

 

 

Den juridiske definisjonen av tvang er fravær av samtykke (Helse –og omsorgsdepartementet, 2006).Nasjonalt kompetansesenter for demens definerer tvang som bruk av redskap som hindrer pasientens bevegelsesfrihet eller tilgang til egen kropp, fysisk holding ved undersøkelse, behandling og i forbindelse med omsorgstiltak, overvåking med elektroniske hjelpemidler og3

tilsetting av medisiner i mat og drikke som utøves daglig eller av og til (Engedal, Kirkevold, Eek og Nygård, 2001).

 

sjekk også paragraf 4A i pasientrettigheter http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-063-005.html

 

hvis pasienten ikke samtykker til å ha bordet foran rullestolen og din hensikt med å sette det der er å holde pasienten i stolen (selv om det er av sikkerhetsmessig årsaker) så er det tvang. Sengehest er tvang hvis den settes opp uten samtykke..

Link to comment
Share on other sites

Lucifer har jo svart bra på spørsmålet. Sier meg bare enig.

Tiltak som gjøres uten pasientens samtykke er tvang.

 

For pasienter som ikke har samtykkekompetanse i forhold til et tiltak så kan man gjøre tvangsvedtak. Pasientrettighetsloven §4A.

Da jeg jobbet på sykehjem gjorde vi bl.a. tvangsvedtak om sengehest hos en pasient etter stadige fall som til slutt endte med sykehusinnleggelse og 5 sting i panna. Mulig vi burde innført tvangstiltaket tidligere, men tvangstiltak skal aldri gjøres for lettvint så det var en terskel å overkomme. Det er en inngripen i personens rettigheter. Og tvang overfor demente som ikke forstår hvorfor tiltak innføres er vanskelig.

Tvangsinntak ble også innført for døralarmer på natt for en del demente. Da skal det også være fattet et tvangsvedtak for hver enkelt. Alle tvangsvedtak skal evalueres hver 3. mnd. Og tvang gjelder for kun det tiltaket som det er fattet tvang på, og ikke noe annet. Pasienter kan ha samtykkekompetanse for èn ting, men ikke for noe annet.

Det er en del papirarbeid med dette og trolig derfor gjennomføres tvang enkelte steder uten at det fattes tvangsvedtak på lovlig måte.

 

Der jeg jobber nå ser jeg at de ikke kan regelverket rundt tvangsvedtak og forvirrede personer har blitt medisinert uten viten og vilje. Jeg har tatt det opp med leder, som igjen tok det opp med legene. Likevel så ser jeg at de kvier seg veldig for å fatte tvangsvedtak. Har inntrykk av at de ikke kjenner til papirene som skal fylles ut.

Link to comment
Share on other sites

Oj, er det å ha sengehesten oppe, tvang? Vi bruker den nesten uten unntak i sykehuset, da vi ofte har urolige pasienter som ikke er i stand til å gå alene, heller ikke i stand til å gjøre den vurderingen selv pga kognitiv svekkelse. Når sengen må stå ut i rommet og ikke inntil vegg, så må sengehesten brukes for å forebygge fall. Merkelig at dette er tvang?

Men som tiltak i forhold til mulig fallskade har vi nå fått seng som han senkes helt ned til gulvet, slik at pasienten ikke faller så høyt om han skulle kravle seg ut av senga. Det har hendt at vi måtte legge en madrass foran på gulvet for å forebygge skade, noen ganger har vi så urolige pasienter.

Link to comment
Share on other sites

Ikke så merkelig at det er tvang,vel.

Tar man opp sengehesten uten at pasienten har sagt ja til det så er det en inngripen i dens frihetsbevegelse. At pasienten ikke har kognetiv forståelse av at han ikke kan stå opp alene/kan gå alene så gir det mulighet for å vurdere pasienten til ikke å ha samtykkekompetanse i den saken. Men det skal så fattes vedtak på at pasienten ikke har samtykkekompetanse , deretter fatter man vedtak om nødvendigheten av sengehest for å forhindre alvorlig skade. Og vedtak skal sendes til nærmeste pårørende + til Fylkeslegen (tror det var han, eller helsetilsynet) som vurderer om det er innenfor loven. I begynnelsen fikk vi en del vedtak i retur med krav om bedre vedtaksvurderinger o.l., men etterhvert forsto vi bedre hvordan de skulle fylles ut.

 

At det ikke blir gjort mange steder vet jeg, men det ER brudd på norsk lov . Og en inngripen i en persons frihet.

 

 

Det er faktisk også tvang å sette folk i dype lenestoler de ikke kommer opp av alene, dersom hensikten er at de ikke skal klare å reise seg alene.

Link to comment
Share on other sites

Vi vil neppe rekke å få saksbehandlet vedtaket før det ikke er behov for det lengre, ofte er det sånn at våre pasienter kan være urolige det første døgnet eller to, deretter roer bedrer situasjonen seg. I en akuttsituasjon har ikke alle pasienter samtykkekompetanse, men allerede etter få dager kan dette ha endret seg.

Link to comment
Share on other sites

I sånne tilfeller har legen skrevet et midlertidig hastevedtak, men det handler om at dette skal dokumenteres og man skal være bevisst på at det man gjør er en form for frihetsberøvelse selv om vi mener det er til pasientens beste. Jeg spør alltid med sengehest og får som regel lov av pasienten, men jeg dokumenterer det også.

Link to comment
Share on other sites

Oj, er det å ha sengehesten oppe, tvang? Vi bruker den nesten uten unntak i sykehuset, da vi ofte har urolige pasienter som ikke er i stand til å gå alene, heller ikke i stand til å gjøre den vurderingen selv pga kognitiv svekkelse. Når sengen må stå ut i rommet og ikke inntil vegg, så må sengehesten brukes for å forebygge fall. Merkelig at dette er tvang?

 

Det er tvang dersom pasienten motsetter seg det! Og en sengehest kan være til skade dersom pasienten prøver å klatre over. Men mange pasienter vil ha sengehesten oppe har ihvertfall jeg opplevd, og da er det ikke tvang

Link to comment
Share on other sites

  • 7 years later...
Guest SPL student

Sitter akkuratt nå å reflekterer over dette med bruk av sengehest tvang/ikke. Og jeg mener at det er tvang så lenge pas motsetter seg.

Men hva med da når man spør om kvelden om det er greit for pasientens sikkerhet og pas samtykker og i løpet av en stund så er pasienten forvirret og hadde ikke kommet til å gi sitt samtykke. noen kan til og med klatre over og da kan skaden bli større enn uten.

og jeg tenker også litt som det blir skrevet over at på sykehus er pasienten ofte ikke lenge nok til at slik vedtak fattes. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy