Jump to content
Sykepleiediskusjon

Kreftpasienter og Medrol


cepiah

Recommended Posts

Mener å huske at Medrol gis kreftpasienter fordi mange er plaget av kvalme, (da ofte i forbindelse med cellegiftkurer) og Medrol har en kvalmestillende effekt. Men er ikke helt sikker, andre får korrigere meg om jeg tar feil. :)

Link to comment
Share on other sites

Medrol er et kortikosteroid, og ligner på feks Prednisolon i virkning.

 

Medrol er vanlig å gi til pasienter med hjernetumor, fordi den minsker væsketrykket i hjernen.

 

Jeg vet også at vi ga en del pasienter små doser kortison for å holde matlysten oppe.

 

Har så vidt jeg vet ikke noen effekt på kvalme.

Link to comment
Share on other sites

Nå er Medrol et glukokortikoid. Jeg har ikke erfaring med kreftpasienter som får cytostatikabehandling, men glukokortikoid kan brukes som et ledd i medikamentell behandling ved cytostatikaindusert kvalme.

Det er også andre årsaker til bruk av dette ved kreft.Hjerneødem ved hjernesvulster, slik Litago nevnte, og ved endel andre kreftformer inngår det også i behandlingen.

 

Jeg siterer fra NEL der de skriver om steroider generelt til systemisk bruk:

•I tillegg har glukokortikoidene blant annet disse indikasjonene:

•Generaliserte allergiske sykdommer

•Revmatiske sykdommer og kollagenoser

•Astma bronkiale

•Allergisk rhinitt

•Inflammatorisk tarmsykdom

•Kronisk aktiv hepatitt

•Nefrotisk syndrom

•Enkelte glomerulonefritter

•Subakutt thyreoiditt

•Malign eksoftalmus

•Ulike hematologiske sykdommer

•Retrobulbær nevritt

•Myastenia gravis

•Iridocyklitt

•Skleritt

•Ulike hudsykdommer

•Lokale inflammasjoner som bursitter, tendinitter, synovitter o.a.

•Leukemier lymfomer, myelomatose, cancer mammae og andre maligne sykdommer

•Antiemetisk behandling ved kjemoterapi

•Hjerneødem

•Immunosupressiv behandling ved organtransplantasjoner

•Prenatal behandling for å hindre utvikling av "respiratory distress syndrome" hos premature

http://legehandboka.no/legemidler/h-hormon...-bruk-2025.html

 

Men om Medrol er førstevalg vet jeg ikke, men det er det sikkert andre her som vet :)

 

Legger også til kvalmebehandlingsregime hentet fra Oncolex:

 

Akutt kvalme kan behandles effektivt med 5HT3-antagonist (ondansetron, tropisetron, palonosetron), eventuelt kombinert med steroider. Dopaminantagonister (metoklopramid, metopimazine) har også noe effekt ved akutt kvalme. Ved uttalt kvalme/oppkast som ikke forebygges/behandles godt nok med steroider og serotoninantagonister, suppleres det med aprepitant.

Dersom standard profylakse og behandling av kvalme ikke er tilfredstillende, prøves andre kvalmeregimer.

Indikasjon

Cytostatikaindisert kvalme

http://www.oncolex.no/Home/Lymfom/Diagnoser/Hodgkin%20lymfom/Prosedyrekatalog/BEHANDLING/Stottebehandling/Antiemetisk%20behandling%20generell.aspx?lg=procedure

Link to comment
Share on other sites

Medrol og kortikosteroider er mye brukt i kreftbehandlingen. Og har mange bruksområder.

 

Kan sitere litt fra boken Pallasjon av S.Kåsa og fra Håndbok i Lindrende behandling fra Lindring i Nord :

 

"Ved siden av systemisk anvendelse av kortikosteroidene som sekundære analgetika har de en stor plass i den palliative behandlingen med en rekke indikasjonsstillinger.

 

- De motvirker manglende matlyst og fremmer vektøkning (viktig ved kakeksi)

- De virker kvalmestillende og kan anvendes som supplement til eller i steden for antiemetika. (Bl.a. ved cellegiftbehandling)

- De har en sentral stimulerende effekt, som motvirker tretthet og muligens sedasjon.

- De motvirker allmen sykdomsfølelse

- De hever stemningsleiet og aktivitetsnivået.

 

 

Kan også anvendes lokalt i blokader for å dempe lokale inflammatoriske prosesser og frembringe analgesi. Har ødemreduserende effekt. (det er ofte ødemer rundt svulster). Ødemer trykker på nerver og gir smerter, reduksjon av ødemet = reduserte smerter.

Og ved medullært tverrsnittsyndrom, maligne tarmobstruksjoner.

 

Kortikosteroider er nyttige ved f.eks beinsmerter,neuropatiske smerter,kapselspreng og trykksymptomer fra hjerne og medulla. "

 

 

Ved langtidsbruk er det stor fare for alvorlige bivirkninger så man begrenser tiden man bruker det og det brukes mest i palliativ fase, og man skal trappe ned så raskt man kan og ha lave vedlikeholdsdoser.

 

Om Medrol er førstevalget av kortikosteroider tror jeg kan variere fra sted til sted. Avdelingene hvor jeg har hatt praksis siste år ser ut til å bruke både Medrol og deksametason som førstevalg.

 

De ulike kortikosteroidene har ulik glukokortikoid (og antiinflammatorisk) effekt. De har også ulik biotilgjengelighet, den er 20-30 % lavere for deksametason enn for prednisolon og metylprednisolon (Medrol). Virkningstiden varier også. Alt dette påvirker nok hvilket korikosteroid som legene velger.

 

 

Omregningstabell kortikosteroider :

 

Virkestoff - glukokortikoid (og antiinflammatorisk)effekt - Ekvivalent dose i mg - Biologisk virkningstid i timer

 

hydrokortison - 1 - 20 80 - 8 til 12

prdnisolon - 4 - 5 20 - 15 til 48

metylprdnisolon - 5 - 4 16 - 15 til 48

deksametason - 25 - 30 - 0,75 3 - 36 til 72

 

 

 

 

(beklager , det skjema ble sammentrykt når jeg lagret......... får ikke rettet det opp, men bindestrek skiller de ulike postene............... )

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy