Jump to content
Sykepleiediskusjon

NSTEMI vs STEMI


milla87

Recommended Posts

Den underliggende mekanismen ved et hjerteinfarkt er at hjertemuskelcellene skades pga mangel på oksygen. Hvis disse cellene ikke får tilstrekkelig surstoff via kransarteriene til å dekke sine metabolske behov, vil de dø -> infarkt. Dersom en trombe har tettet igjen en kransarterie til hjertet fullstendig vil all hjertemuskulatur som er forsynt av denne arterien dø dersom behandling ikke blir iverksatt. Dette vil gi et STEMI-infarkt. Dersom tromben kun delvis hindrer blodtilførselen til en del av hjertet, vil kun den innerste delen av hjertemuskulaturen utvikle nekrose og dø - dette vil resultere i et NSTEMI-infarkt.

 

STEMI er lett å se på EKG ved at ST-segmentet er hevet (elevert). Hvis ST-segmentet ikke er elevert er det et NSTEMI. I akuttfasen er det viktig å skille disse to da STEMI skal ha akuttbehandling enten ved trombolyse eller PCI og NSTEMI skal ikke ha denne behandlingen. Det er vanskelig å skille NSTEMI fra ustabil angina bortsett fra å måle troponinverdier i blodprøve, men disse stiger evt først noen timer etter smertedebut. Forandringer i QRS-komplekset avgjør hvor infarktet sitter og kan leses av i EKG'et.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy