Jump to content
Sykepleiediskusjon

Urinprøve fra permanent blærekateter?


Stutt

Recommended Posts

Hvordan gjør man det riktig? Jeg har lært at kateterslangen må stenges av i minst én time, før man stikker nåla inn gjennom membranen og trekker ut urin. Blir ikke dette feil? Bør man ikke åpne klemma først, og la det renne litt, før man på nytt stenger av og fortsetter prosedyren? Da får man ihvertfall den urinen som faktisk har ligget i blæra. Eller?

 

Og hvor lenge holder dere stiksen i urin? Når urinstiksen er dyppet i urin, hva gjør dere så? Lar det "virke" før stiksen føres inn i avleseren? Tørker dere vekk overflødig urin først?

Link to comment
Share on other sites

Du har helt rett, man skal åpne klemmen først og la det renne litt urin. Deretter stenger du kateteret igjen og tar prøven.

 

Ideelt sett skal urinen stå i blæren i 4 timer før man tar prøve, i hvert fall må det stå såpass lenge for å få utslag på nitritt. Når det gjelder urin til bact har jeg sett at to timer er anbefalt.

 

Jeg bare dypper stiksen i urinen, altså rett ned og opp igjen. Deretter legger jeg den på et papirhåndklede, da renner den overflødige urinen av.

Jeg har aldri brukt slik avleser, så jeg vet ikke hvor lenge man skal vente. Men det tar ett minutt for blod, protein, nitritt m.m. og to minutter for leukocytter før man får fullt utslag på stiksen.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Hei! Slenger meg på denne tråden, jeg.

U-stix og u-bact er viktige prøver og derav er det jo viktig at disse prøvene blir tatt korrekt for å få reelle prøvesvar. Jeg har sett ulike fremgangsmåter i praksis og har derfor noen spørsmål angående dette jeg også.

 

 

1 Enkelte pasienter er ikke så nøye med vask nedentil før de evt tar prøven selv (tar en klut med vann og tar et drag)(Beklager den dårlige formuleringen) og enkelte vasker seg ikke i det hele tatt) Hvor viktig er egentlig dette?

 

2 Er prøveglassene sterile? Mange tar prøver fra bekken/urinflasker - er dette da potensielle feilkilder når man tar u-stix?

 

3 Hvis man har urin i et prøveglass og tar en u-stix fra dette glasset, kan man da sende samme prøveglasset videre til bact dersom det er utslag på stixen? Eller må man sende en ny prøve?

 

Mye mulig det er selvsagte spørmål, men jeg er litt forvirret.. :)

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg skal prøve å svare deg :)

 

1 Enkelte pasienter er ikke så nøye med vask nedentil før de evt tar prøven selv (tar en klut med vann og tar et drag)(Beklager den dårlige formuleringen) og enkelte vasker seg ikke i det hele tatt) Hvor viktig er egentlig dette?

 

 

Det er viktig, for hvis man ikke har vasket godt nok kan bakterier fra området forurense prøven og man ender opp med å måtte ta en ny prøve.

 

2 Er prøveglassene sterile? Mange tar prøver fra bekken/urinflasker - er dette da potensielle feilkilder når man tar u-stix?

 

 

Ja urinprøveglassene er sterile og man må passe på så man ikke forurenser dem. Skal man ta en urin til bact. bør man ikke ta prøve fra et bekken eller urinflaske da de ikke er sterile.

Men jeg kan ikke se at det er noe problem å ta en stix fra et rent bekken eller flaske. Det krever ikke at det er sterilt.

 

 

3 Hvis man har urin i et prøveglass og tar en u-stix fra dette glasset, kan man da sende samme prøveglasset videre til bact dersom det er utslag på stixen? Eller må man sende en ny prøve?

 

 

Jeg har sett noen gjøre dette, men jeg tenker at stixen kan være forurenset, så jeg vet ikke om det er anbefalt. Jeg har aldri gjort det slik.

Link to comment
Share on other sites

Jeg skal prøve å svare deg :)

 

Det er viktig, for hvis man ikke har vasket godt nok kan bakterier fra området forurense prøven og man ender opp med å måtte ta en ny prøve.

 

 

Ja urinprøveglassene er sterile og man må passe på så man ikke forurenser dem. Skal man ta en urin til bact. bør man ikke ta prøve fra et bekken eller urinflaske da de ikke er sterile.

Men jeg kan ikke se at det er noe problem å ta en stix fra et rent bekken eller flaske. Det krever ikke at det er sterilt.

 

 

 

Jeg har sett noen gjøre dette, men jeg tenker at stixen kan være forurenset, så jeg vet ikke om det er anbefalt. Jeg har aldri gjort det slik.

 

Tusen takk for raskt og godt svar, Cathrine! :)

Link to comment
Share on other sites

3 Hvis man har urin i et prøveglass og tar en u-stix fra dette glasset, kan man da sende samme prøveglasset videre til bact dersom det er utslag på stixen? Eller må man sende en ny prøve?

Jeg har sett noen gjøre dette, men jeg tenker at stixen kan være forurenset, så jeg vet ikke om det er anbefalt. Jeg har aldri gjort det slik.

 

Det har jeg faktisk aldri tenkt over, og innrømmer at jeg nok har syndet litt her! Har hendt at jeg har dyppet ustixen oppi prøveglasset, fått utslag, for deretter å sende det til dyrkning. Har enda ikke opplevd at prøven ikke har vært lesbar eller vært kontaminert, men det kan den vel fort bli. På tide å endre rutine på dette kjenner jeg! :ph34r:

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Når man skal ta u-bact og stix fra en med inneliggende permanent kateter er det viktig å tenke på hvorfor man gjør det. Er pas. febril og har en infeksjon ukjent fokus, så greit nok. Men det som er nevnt over er direkte feilinformasjon. I et inneliggende kateter vil det alltid (så å si) være bakterier i slangesystemet. Det er ikke ensbetydende med behandlingstrengende UVI. Korrekt prosedyre er: Ta ut gammelt kateter. Vask og sett inn nytt etter vanlig prosedyre. NÅ og bare nå kan du trekke ut urin til dyrkning/stix. Da får du nyprodusert urin som vil være ubesudlet av katetersystemets kolonisering av ofte ufarlige bakterier. Klinisk blikk kan ikke undervurderes. Og ikke utsett pasienten for denne prosedyren med mindre det foreligger indikasjon. Og i tillegg er det viktig at dersom man skal starte opp antibakteriell behandling mot uvi på en pas. med inneliggende kateter skal kateteret byttes før oppstart.

Link to comment
Share on other sites

Når man skal ta u-bact og stix fra en med inneliggende permanent kateter er det viktig å tenke på hvorfor man gjør det. Er pas. febril og har en infeksjon ukjent fokus, så greit nok. Men det som er nevnt over er direkte feilinformasjon. I et inneliggende kateter vil det alltid (så å si) være bakterier i slangesystemet. Det er ikke ensbetydende med behandlingstrengende UVI. Korrekt prosedyre er: Ta ut gammelt kateter. Vask og sett inn nytt etter vanlig prosedyre. NÅ og bare nå kan du trekke ut urin til dyrkning/stix. Da får du nyprodusert urin som vil være ubesudlet av katetersystemets kolonisering av ofte ufarlige bakterier. Klinisk blikk kan ikke undervurderes. Og ikke utsett pasienten for denne prosedyren med mindre det foreligger indikasjon. Og i tillegg er det viktig at dersom man skal starte opp antibakteriell behandling mot uvi på en pas. med inneliggende kateter skal kateteret byttes før oppstart.

Takk for korreksjonen :) Prosedyren jeg beskriver er vel ikke feil(?), men du har rett at man ikke bør ta prøve av et kateter som har ligget inne over tid. Nå søkte jeg litt på nett, og fant dette. Jeg kopierer det inn her :

 

 

Fastlegenytt fra UNN (Nr. 3, 2011) Permanente katetre og urindyrkning - endring av indikasjon og rutiner

Avdeling for mikrobiologi og smittevern ser at dyrkning av urin fra permanente katetre som har ligget inne i mere enn 2 uker ofte gir funn som er vanskelige å tolke. Dette kan føre med seg uhensiktsmessig eller unødvendig antibiotikabehandling. Vi endrer derfor indikasjoner og prøvetakingsrutiner ved permanente katetre.

Av: Gro Grimnes LIS-lege, Medisinsk klinikk og Anne Grethe Olsen, regional smittevernoverlege, Helse Nord/UNN

Permanente katetre blir raskt kolonisert, og alle pasienter som har innlagt kateter vil over tid utvikle bakteriuri. Permanente katetre maskerer symptomer på nedre urinveisinfeksjon (UVI), ved at urin renner fritt og symptomer som hyppig vannlating bortfaller. Samtidig kan kateteret i seg selv gi irritasjonssymptomer med for eksempel svie, som kan ligne på nedre UVI.

Indikasjon

I allmennpraksis er det bare ved mistanke om pyelonefritt eller urosepsis at det skal taes urinprøve til dyrkning fra permanent kateter. På sykehusene kan man også gjøre dette hos intensivpasienter og før urologiske prosedyrer, hvor mucosablødning er ventet.

Urinprøver skal ikke taes fra katetre, som har ligget inne i mer enn 2 uker. Bakteriefunn fra prøver fra katetre som har ligget inne over tid, vil kunne representere kolonisering av kateteret, som ikke nødvendigvis er årsak til infeksjonen.

Dersom pasienten må ha permanent kateter, og man har mistanke om UVI, kan urinprøve tas fra nyinnlagt kateter. Dette er likestilt med engangskateterisering. Bakteriefunn i slike prøver vil representere bakteriene som faktisk er i urinblæra, og vil være et godt grunnlag for å velge riktig terapi.

Det er ingen sammenheng mellom forekomst av nedre UVI-symptomer og bakteriuri hos disse pasientene, og det er ikke indikasjon for urindyrkning ved symptomer og funn som svie, grumsete eller illeluktende urin og utslag på urinstix.

Krav til opplysninger i rekvisisjon

For å behandle prøvene korrekt, er vi avhengige av rekvirentens opplysninger:

  • hvordan er prøven tatt
  • hvor lenge har kateteret ligget inne
  • indikasjon for prøvetakingen

Prøver hvor disse opplysningene mangler på rekvisisjonen eller hvor det ikke er indikasjon for undersøkelsen, vil fra 1. mai i år ikke bli undersøkt.

Prøven oppbevares i 7 dager, og dersom rekvirenten har tilleggsopplysninger som tilsier undersøkelse, kan det tas telefonisk kontakt med laboratoriet ved avdeling for mikrobiologi og smittevern.

Bakteriuri hos denne pasientgruppen skal ikke behandles, da det ikke er vist effekt på morbiditet og mortalitet. Derimot vil behandling på dette grunnlaget føre til seleksjon av mer resistente bakterier, og dermed større utfordringer ved en eventuell senere behandlingstrengende infeksjon.

Kilder:

Strategirapport nr 21, 2007: Bakteriologisk diagnostikk ved urinveisinfeksjoner, FHI

Hooton TM, Bradley SF, Cardenas DD, Colgan R, Geerlings SE, Rice JC et al: Diagnosis, prevention, and treatment of catheter-associated urinary tract infection in adults: 2009 International Clinical Practice Guidelines from the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2010;50(5):625-63

http://www.unn.no/fastlegenytt-original/permanente-katetre-og-urindyrkning-endring-av-indikasjon-og-rutiner-article82965-24459.html

Link to comment
Share on other sites

Vel, Var vel tilnærmet det jeg formidlet... For all del mener ikke rakke ned på noen. I praksis bør man nok holde seg til regelen om å fjerne perm. kat. før prøvetaking fra nytt kateter. Det syndes så enormt med dette. Men sykehusene er jo galskapens høyborg hva gjelder krav til hva en sykepleier skal gjøre og rekke på en dag. Har over 11 års erfaring fra sykehus i oslo. Det hasardiøs arroganse fra ledelse, og gambling med liv og helse hver dag.

Link to comment
Share on other sites

Vel, Var vel tilnærmet det jeg formidlet... For all del mener ikke rakke ned på noen. I praksis bør man nok holde seg til regelen om å fjerne perm. kat. før prøvetaking fra nytt kateter. Det syndes så enormt med dette. Men sykehusene er jo galskapens høyborg hva gjelder krav til hva en sykepleier skal gjøre og rekke på en dag. Har over 11 års erfaring fra sykehus i oslo. Det hasardiøs arroganse fra ledelse, og gambling med liv og helse hver dag.

Nei jeg følte ikke at du rakket ned.

Veldig glad for at du tar opp dette :)

Jeg ser også at her syndes det mye. Enig med deg at det beste er å ta ut kateteret selv om det ikke er gått to uker. Det er så viktig å få en god prøve og da er det best med et helt nytt kateter.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Jeg har hele tiden ment man skal stenge et kateter i fire timer for å få evt. utslag på nitritt, sjekket tilfeldigvis PPS idag og der står det at kateteret skal stenges av i kun to timer. Begrunnelsen var at det skulle rekke å samle seg nok urin i blæren, stod ingenting om nitritt. Noen som vet om nitritt gir utslag etter kun to timer, eller er det fire timer man skal stenge...?

Link to comment
Share on other sites

Som det nå tydelig fremkommer av en lang diskusjon her så må inneliggende katetere byttes og nytt legges før prøve med relevans for behandling kan tas, Utslag på nitritt alene gir ikke grunnlag for behandling, det må være symptomer også (som kan være vanskelig å tolke pga kateteret). Forøvrig, og det er min mening, og tas vel således ikke med i betraktningen så er spørsmålet om 2 el 4 timer nok et eksempel på hvor mye tid som brukes på helt ubetydelige ting.

 

Jeg slår et slag for godt gammelt klinisk blikk og vurdering av totalsituasjonen. Er man i tvil og pasienten er klinisk dårlig og har en infeksjon uten kjent fokus(forhøyede inf. parametre, så selvsagt bytt kateter, ta prøve og begynn ab-behandling i samråd med teamet. Men jeg føler temaet er utdebatert her nå og ser ingen grunn til å være i tvil lenger. Jeg er imot å slavisk følge PPS og andre velmente prosedyrer. Vi må tenke selv, lese relevant faglitteratur og holde oss oppdatert på vårt spennende fag. Skolene må bli bedre, og for eksempel lære bort en så ofte forekommende problemstilling. Kutt i teori om dill og dall, og fokuser mer på den kliniske hverdagen til sykepleiere.

 

Endel av oss må skjerpe oss. Har selv hatt mange nattevakter på akuttmottak, og overhørt telefoner fra usikre sykpleiere. For eksempel:Sykepleier kl 0345: "Hei det er x fra post 3. Pasient y har så lavt blodtrykk! Hva skal jeg gjøre.

Legen: "Hvor lavt er det ? Og hvordan har pasienten det?

Sykepleier: "84/49, puls 89/min. Han ser ut til å ha det ok, våknet litt mens jeg tok trykket og så hei og ble litt irritert for å bli vekket. Sovnet igjen.

Legen: "og hva har trykket vært de siste dagene/nettene?"

Sykepleier: "Eh, la meg se....det har visst ligget rundt 80-90 systolisk siste dager og av rapporten ser jeg nå at han har vært i ok form.

Legen: "Ok. La han sove. Ta det eventuelt med postlege på morgenen, men dette virker helt uten dramatikk."

 

Ordet går blant legene på vakt etter den femte telefonen om samme problem. De fniser og gjør narr av oss. Med grunn, spør du meg.

 

Samtidig er det på sin plass å nevne at de fleste sykepleiere jeg har møtt er svært dyktige, og legene har alt for lite kunnskap om hvor mye som gjøres av dem. Så kritikk til dem også. Vi må ha mer kommunikasjon leger/sykepleier. Og legene må forstå alle oppgavene vi har, fra å måle temp. i kjøleskap (!!! helt latterlig) til trøste pårørende, blodprøver, prøvetaking osv osv. Svare telefoner ikke minst. Spesielt legestudenter er lite opplyste.

Puh! Måtte få det ut. Takk. Og PUNKTUM

Link to comment
Share on other sites

Som det nå tydelig fremkommer av en lang diskusjon her så må inneliggende katetere byttes og nytt legges før prøve med relevans for behandling kan tas, Utslag på nitritt alene gir ikke grunnlag for behandling, det må være symptomer også (som kan være vanskelig å tolke pga kateteret). Forøvrig, og det er min mening, og tas vel således ikke med i betraktningen så er spørsmålet om 2 el 4 timer nok et eksempel på hvor mye tid som brukes på helt ubetydelige ting.

 

I mitt tilfelle her var det snakk om en pasient med permanent kateter og kronisk UVI. Beskjed fra legen er at pasienten skal behandles kun når klinisk påvirket. Pasienten hadde CRP 40, Temp 38,6, var veldig slapp. Skiftet kateter og tok en u-stix med det samme bare for å se, den hadde utslag på alt utenom nitritt. Derfor ble det diskutert hvor lenge man skulle stenge før nitritt gav utslag. Derfor spurte jeg her inne ;)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy